...
Optihus AB
Optihus AB

Välkommen till Optihus AB

Optihus baseras på forskning och kunskap


Efter 30 års forskning och mer än 15 års aktivt arbete lanserar undertecknad jubilumsföretaget Optihus AB. Det mångåriga forskningsprojektet fortsätter inom områden såsom hus, inomhusmiljö och därtill begreppet sjuka hus.

Även om vissa rön och evidens finns är de aktuella ämnesområdena i sig komplexa och till del outforskade. Optihus kommer så långt det är möjligt att agera som ”spindeln i nätet” för att kunna finna och sammanföra information som ännu inte finns totalt tillgänglig, ej omskrivits tillräckligt eller glömts bort. 

Ledord och strävan

Målet är att löpande presentera kunskapen via Optihus hemsida, där det också ska finnas möjlighet för läsaren att interagera genom kommentarsfunktion under artikeltexterna. Ambitionen är på det sättet att nå en mer levande och nutidsanpassad kunskaps- och forskningsbank.

Optihus AB ledord och strävan

Forskningen sker aktivt, planmässigt och metodiskt. Via tvärvetenskaplig grundforskning läggs ett primärt mål, att hos läsaren öka teoretisk och praktisk förståelse inför de ingående variablerna inom aktuella områden, med hus och inomhusmiljö som utgångspunkt.

Grundforskningen ska leda vidare till konstruktiv forskning vilken utvecklar, sammanställer och presenterar produkter samt lösningar på förekommande problem såsom; 

Avfuktare och avfuktning, luftrenare, energirelaterade frågor, riskkonstruktioner samt upptäckt av och sanering mot fukt, lukt och mögel 

Kunskapsrön ska presenteras i friare form på ett väl underbyggt pedagogiskt sätt, vilket underlättar för gemene husägare, potentiella husköpare eller annars bara intresserade att ta till sig. 

Jerker Andersson

Jerker Andersson

Tvåbarnspappa som gillar kunskap och vars hjärta slår varmt för att hjälpa andra samt för barn och ungdom.

Nytt hos Optihus

Mykotoxin är toxiska ämnen som avges från mögel. Kallas också mögelgift.

Mykotoxin synonymt mögelgift i hus, föda och kropp

Mykotoxin som också kallas mögelgift är allt från lätt till mycket toxiska ämnen vilka avges från mögel. Gifterna finns i regel där mögelsvamparna trivs. Därför går det med avancerad analys att detektera mykotoxiner i fuktskadade hus, i mat, dryck och

Läs mer »
Byggplast också kallat byggfolie som ångspärr i hus

Byggplast också kallat byggfolie är en ångbroms i hus

Byggplast eller byggfolie är begrepp som syftar till en produkt vilken används i hus. Meningen är att byggplasten ska hindra fukt från inomhusmiljön att komma ut i husets klimatskal där isoleringen ligger.  Här beskriver vi kort historien bakom introduktionen av

Läs mer »