...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus AB – Forskning som ger kunskap och lösningar

Optihus baseras på forskning och kunskap


Efter 30 års forskning och mer än 15 års aktivt arbete lanserar undertecknad jubilumsföretaget Optihus AB. Det mångåriga forskningsprojektet fortsätter inom områden såsom hus, inomhusmiljö och därtill begreppet sjuka hus.

Även om vissa rön och evidens finns är de aktuella ämnesområdena i sig komplexa och till del outforskade. Optihus kommer så långt det är möjligt att agera som ”spindeln i nätet” för att kunna finna och sammanföra information som ännu inte finns totalt tillgänglig, ej omskrivits tillräckligt eller glömts bort. 

Ledord och strävan

Målet är att löpande presentera kunskapen via Optihus hemsida, där det också ska finnas möjlighet för läsaren att interagera genom kommentarsfunktion under artikeltexterna. Ambitionen är på det sättet att nå en mer levande och nutidsanpassad kunskaps- och forskningsbank.

Optihus AB ledord och strävan

Forskningen sker aktivt, planmässigt och metodiskt. Via tvärvetenskaplig grundforskning läggs ett primärt mål, att hos läsaren öka teoretisk och praktisk förståelse inför de ingående variablerna inom aktuella områden, med hus och inomhusmiljö som utgångspunkt.

Grundforskningen ska leda vidare till konstruktiv forskning vilken utvecklar, sammanställer och presenterar produkter samt lösningar på förekommande problem såsom; 

Avfuktare och avfuktning, luftrenare, energirelaterade frågor, riskkonstruktioner samt upptäckt av och sanering mot fukt, lukt och mögel 

Kunskapsrön ska presenteras i friare form på ett väl underbyggt pedagogiskt sätt, vilket underlättar för gemene husägare, potentiella husköpare eller annars bara intresserade att ta till sig. 

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Bild från annonsfolder om pentaklorfenol som det rätta mot röta

Pentaklorfenol och annonseringen av träskyddsmedel

Denna sida om träskyddsmedel, färger och andra medel innehållande klorfenol som pentaklorfenol, är en uppföljning av Optihus information för att visa det annonsmaterial som utgivits.  Materialet presenteras i forskningssyfte och för allmänintresse, i synnerhet då materialet och kunskapen har hamnat

Läs mer »
Optihus AB uför radonsanering

Radonsanering via konsultation, installation och produkter

Radonsanering kan behövas där för höga radonvärden når bostadsutrymmena. Först av allt konstateras var radonet kommer ifrån, för att följas upp av utvärdering av lämplig lösning. Produkter rekommenderas och kund väljer själv om egen installation ska utföras eller om Optihus

Läs mer »