...
Optihus AB
Optihus AB

Hur kan AC och luftvärmepump orsaka fuktskada?

AC och luftvärmepump kan orsaka fuktskada genom kyla
När det är gassande sommarvärme kan det vara skönt eller behövligt att använda någon typ av kylaggregat. En portabel AC eller stationär luftvärmepump fungerar bra för kyla. Det finns dock vissa risker med att köra kylaggregatet för hårt. Det riskerar orsaka köldbrygga och fuktskada i husets klimatskal. Samtidigt kan det växa mögel och bakterier i kylaggregatet.

Innehållsförteckning

Hur fungerar ett kylaggregat?

Ett kylaggregat är uppbyggt precis som en avfuktare av kondenstyp. Inne i aggregatet finns en kompressor, köldmedia och två element eller slingor, i vilka köldmediet cirkulerar. 

Det ena elementet kallas evaporator då det blir kallt och hämtar upp värme från luften. Samtidigt kondenserar fukt emot de kalla ytorna på elementet. 

Det andra elementet kallas kondensor. Där leds värmen från kylprocessen ut. 

En portabel AC måste i regel anslutas till en ventilationsslang för att värmen ska ledas ut från rummet som kyls ned. Slangen där värmen fläktas ut dras vanligen genom fönster- eller dörröppning. Kondensvattnet brukar ledas ned i en vattentank som måste tömmas.

En luftvärmepump också kallad luft-luftvärmepump fungerar annorlunda. Den är uppdelad i två enheter. Ett av elementen sitter inomhus medan det andra är placerat utomhus. Kondensvattnet som bildas i inomhusenheten leds ut genom en mindre slang. 

Kylaggregatet avfuktar och kyler rumsluften

Samtidigt som luftkonditioneringen ifråga sänker temperaturen i rummet så blir luften genom den avfuktande effekten torrare. Det är tur för annars hade det ganska snabbt uppstått fuktskada i inomhusmiljön. 

För hård nedkylning orsakar köldbryggor

Om man sänker temperaturen tillräckligt och för länge kommer husets inre klimatskal att kylas ned. Väggbeklädnaden av gips och träskivor blir svalare. Mot utsidan av materialen finns ofta byggplast för att hindra fukt att vandra ut från inomhusmiljön.

I väggen bildas vid tillräcklig temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhusklimatet köldbrygga. Köldbryggor är ställen där varmt möter kallt, som på det kalla dricksglaset en varm sommardag, eller som inne i avfuktare och kylaggregat likt AC och luftvärmepump.

Mot en köldbrygga ökar den relativa fuktigheten alternativt bildas vid tillräcklig temperaturskillnad kondens. Då har daggpunktstemperaturen uppnåtts. Följ gärna länken ovan till sidan fukt, där Optihus har en kalkylator i form av daggpunktsberäknare som ger precis indikation om när kondensering sker. 

Fuktförhållandet i klimatskalets isolering

I väggar, golv och tak finns isolering. Isoleringen av typ mineralull har en negativ förmåga att binda fukt och inte så snabbt släppa fukten då det blir torrare i omgivande luft d.v.s. utomhus. 

Det spelar ingen roll att AC eller luftvärmepump som körs på kyla har avfuktande effekt i rumsluften. Väggbeklädnaden tillsammans med byggplasten gör att den avfuktande effekten inte når igenom. 

Om minaralullen håller sådana mängder fukt att kylan skapar tillräcklig köldbrygga, kommer det att uppstå ett mikroklimat i väggen där mögel och bakterier börjar växa. 

Visserligen ska det vara ganska tätt inåt huset men risk finns vid denna typ av fuktskada att läckage av mikrobernas metaboliter sker inåt rumsmiljön. Dessutom blir väggkonstruktionen fuktskadad.

Hur undviks fuktproblemen?

Det gäller att inte ställa AC eller luftvärmepump att köra för kallt. Ofta räcker det för välbefinnandets skull att dra ned temperaturen någon grad. Kör inte kylningen för länge och undvik att rikta kylaggregatet mot golv, tak eller närliggande väggar. 

Den yta som nedkyld luft träffar kommer att bli svalare. Därför är det viktigt att låta den kallare luften blåsa ut fritt i rumsluften. Man kan också justera luftflödet så att det inte blåser för hårt i ett mindre rum. På så sätt fördelas kylan bättre istället för att koncentreras på en viss punkt mot klimatskalet. 

AC och luftvärmepump kan kontaminera inomhusmiljön

Det finns mer att tänka på gällande luftvärmepumpar och AC som används likt kylaggregat. Inne i enheterna kommer det att bli rejält fuktigt och kondensera. Det kommer också att ansamlas damm, pollen, mögelsporer och bakteriesporer i enheterna. 

Så här smutsig och mögelig kan en luftvärmepump bli
Bilden visar smuts och mögel i inomhusenheten till en luftvärmepump.

Eftersom mikroklimatet i enheterna blir fuktigt och blött kommer över tid mögel och bakterier att kunna gro där. Genomgående luftflöde gör att sekundära metaboliter från mikroberna hela tiden sprids i inomhusmiljön. Ibland medför det lukt, men inte alltid. I värsta fall kan exponeringen förorsaka hälsoeffekter. 

Service och rengöring är av stor vikt att genomföra med täta intervaller. Det hjälper inte att bara rengöra eller byta dammfiltret. Invändiga ytor i aggregaten måste rengöras och desinfekteras.

Förutom kylelement, vattenuppsamlingstråg, vattentank etc. så är dräneringsslangen till luftvärmepumpen viktig att sanera. Vid kyldrift rinner kondensvatten ut genom slangen. Inne i slangen kommer mögel och bakterier att tillväxa. 

Har man undertryck inne i huset, d.v.s. att mer ventilationsluft dras ut än vad som släpps in, kommer luft att dras utifrån och in genom slangen. Är slangen kontaminerad av mikrober kommer deras metaboliter att dras med in och fördelas ut med enhetens luftflöde. Det är potentiellt skadeframkallande och känsliga personer samt mindre barn riskerar fara direkt illa. 

Ett tips är att regelbundet när aggregaten är i drift spraya in Optisil desinfektion, vilket är ett effektivt medel mot mögel, bakterier och andra typer av mikrosvamp. Desinfektionsmedlet sprayas in i luftintaget till kylenheterna. Luftflödet gör att Optisil fördelas bra mot inre ytor där mikroberna kan få eller redan har fått fäste. Optisil motverkar även uppbyggnad av mikrobiell biofilm. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

4 svar på ”Hur kan AC och luftvärmepump orsaka fuktskada?”

  • Hej Dan,

   Jag förstår inte riktigt vad du menar och vad du syftar på, då det inte finns någon information på sidan om något desinfektionsmedel som tar död på allt. Däremot finns en vätska baserad på elektrokolloidalt silver som är mycket verksam mot många av de aktuella mikroberna som är aktuella i artikeln. Detta är en av flera verksamma desinfektionsvätskor och en av de bevisligen bättre. Desinfektion är dock inte ersättning till rengöring av AC eller luftvärmepump, utan istället att se som förebyggande och kombinerande.

   Nämnas ska att det ibland uppkommer missuppfattningar om att det går att ta död på mykotoxiner. Mykotoxiner eller mögelgift är inget som lever och det går därför inte att ta död på. Har byggnadsmaterial kontaminerats av mykotoxiner från mögel och andra metaboliter så är inte desinfektion eller ytlig sanering hela lösningen. Då krävs i regel utbyte av det skadade materialet.

   Svara
 1. Hej, jag har en luftvärmepump som bara används som värmekälla, kylfunktionen används aldrig. Kan det bildas mögel i den även om den bara används för värme? Tack på förhand, Mvh Elin

  Svara
  • Hej Elin,

   Används inte luftvärmepumpens kylfunktion (AC) så blir den normalt inte så kall att det blir för fuktigt i innerdelen. Att bara använda värmefunktionen gör att mögel och bakterier inte får det klimatförhållande de behöver för att kunna gro och bilda kolonier. Värme fungerar nämligen avfuktande och sänker den relativa fuktigheten under gränsvärden för tillväxt.

   Däremot kan det vara viktigt att ganska ofta rengöra det filter som finns i luftvärmepumpens innerdel. När damm innehållande mögelsporer, bakteriesporer och annat samlas där, kommer luftflödet att kunna inverka så att mindre partiklar och eventuella gifter frigörs från det som samlats i filtret. Noteras ska att även om huset man bor i inte har fukt- och mögelskador så finns alltid mögel och bakterier i viss mån i luften. De kan t.ex. följa med pollen in i inomhusmiljön. Läs gärna följande blogginlägg som referens: Luftrenare med HEPA filter kan förorena luften.

   Tack för din fråga!

   Med vänlig hälsning
   Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat