...
Optihus AB
Optihus AB

Alger och svarta prickar på hus och fasad

Alger och svarta prickar på hus och fasad

Alger och svarta prickar på husfasader kan vara både missprydande och skadligt för färg och byggnadsmaterial. De ger fasaden en grön eller svartaktig beläggning. Dessutom kan dessa mikrober binda fukt och i värsta fall leda till rötsvamp i trä. För att bekämpa alger och svarta prickar krävs en del förkunskap och noggrann tvätt med effektiv vätska. Här går vi igenom några grundläggande hållpunkter. 

Innehållsförteckning

Vad är alger? 

Alger är mikrober som sprids via sporer. När sporerna landar och fastnar på en yta så ligger de i träda tills bra klimat- och tillväxtförhållande finns. När algtillväxten har startat kommer mikroberna att utvinna energi genom fotosyntes och även från underliggande material, vilket fungerar som näringskälla. 

Grönalger på husets fasad i form av tegelsten

På husets fasad och vindskivor är det vanligt att man stöter på olika typer av alger, såsom främst gröna alger och ibland rödalger.

Grönalgerna bildar kolonier och över tid en grön hinna på fasaden, vilken får ett fadd och trist utseende. Rödalger är ofta mindre framträdande men kan ändå finnas på ytan.

Vad är svarta prickar?

I allmänt tal kallas mögel i form av svartmögel på husfasader för svarta prickar. Mögelsvamp är en annan typ av mikrob, vilken såväl som alger kräver ett fuktigt och lite varmare klimat för att kunna gro och bilda kolonier. 

Svarta prickar i form av mögel också kallat svartmögel på husets vitmålade gavelbrädor

Såväl svarta prickar som alger kan leva sida vid sida på trä, målarfärg, betong, puts och tegelfasad. 

Från en början när kolonierna inte är så utbredda kan det vara svårt att se tillväxten. Det är inte förrän det växt till sig rikligare som man kan se det med blotta ögat (okulärt). 

Den svarta färgen som mikroberna utvecklar är en slags pigment i form av melanin. Melaninet skyddar svartmöglet från solens UV-ljus, samtidigt som vissa mögelarter har förmåga att utvinna energi från radioaktiv strålning.

Var trivs mikroberna?

Alger och svarta prickar frodas i fuktiga och varma miljöer. I synnerhet vill algtillväxt ha ett skuggigt läge där det är fuktigare, gärna åt väderstrecken väst eller norr. Svartmöglet klarar i regel av mer UV-ljus men behöver också fukt, varför södersidan av huset brukar klara sig bättre undan tillväxt.

Klimatförändringar med milda och fuktiga vintrar har bidragit till ökad alg- och mögeltillväxt på husfasader. Fuktiga ytor ger mikroberna en idealisk miljö att gro, tillväxa och sprida sig genom bildandet av ännu fler sporer.

Förutom att klimatet inverkar så har effektiva men toxiska bekämpningsmedel i färger förbjudits. Färgerna har därefter enligt flera tester inte kunnat uppvisa samma mikrobiella beständighet som tidigare. Dessutom har vissa bekämpningsmedel gjort mögel resistent och sett till att det kunnat spridas mer i vår natur och miljö. 

Under vinterdagar med minusgrader och kalla underlag kommer tillväxten att stanna av. Mikroberna dör inte av minusgrader, utan väntar på gynnsamma förhållanden för att kunna fortsätta växa. 

Var kan algerna växa i hus?

Det är inte enbart på fasader som algerna kan trivas. De hittas även på tak, under takutsprång och på vindskivor etc..

Överallt där det blir fuktigt och finns lagom med solljus kan algerna trivas. I fuktiga källare särskilt råkällare med fönster är påväxt ganska vanlig. 

Precis innanför ventilationshålen till torpargrund och krypgrund kan man hitta algpåväxt. 

Finns fönster som i gaveln på husets vind – kallvind kan algerna även finnas där, fast såsom i de andra riskkonstruktionerna här nämnda i begränsad omfattning. Mögel är långt vanligare i dessa utrymmen. 

Vilka blir följderna?

Såväl svarta prickar som alger binder fukt till fasadytan och minskar fasadfärgens samt byggnadsmaterialets hållbarhet. Över tid bryter mikroberna ned färgens samt ytskiktets mikrobiella skydd samt yta. I långt gångna fall kan frostsprängning och sprickor uppstå i betong och puts.

Även i färg tillsatta mikrobiellt hämmande och rötskyddande ämnen bryts över tid ned. Ett exempel på detta är att viss mögelarter samt jordbakterier har förmåga att överleva trots röthämmande ämnen som arsenik och klorfenoler m.fl.. 

Med tiden kan mikroberna bana väg för rötsvamp som angriper trämaterial. Rötsvamp leder inte sällan till allvarliga strukturella problem vilket medför mer eller mindre kostsam sanering samt renovering.

Det är viktigt att ta itu med algerna och de svarta prickarna på fasaden i ett tidigt skede, allt för att undvika skador och för att förlänga fasadens livslängd.

Tips vid tvätt och sanering

Det finns några grundläggande saker att tänka på vid tvätt, sanering, återställande och målning. 

Om svarta prickar synonymt mögel finns under färgen och växer genom den kan färgen behöva tas bort

Om angreppet av alger eller främst mögel finns rikligt under färgskiktet och växer genom detsamma, är det säkraste sättet att avlägsna färgen på lämpligt sätt. Därefter sker tvätt samt sanering med ett bra avdödande medel. Om arbetet inte görs adekvat riskerar påväxten i värsta fall förstöra ny färg som målas på. 

Har plastfärg synonymt latexfärg använts, gäller det att ta bort all den färgen och återställa med annan färgtyp som är mer diffusionsöppen (vardagligt tal ”andas”). Kontroll av fasaden görs samtidigt med borttagning då mer av rötsvamp skadade detaljer bör bytas ut. 

Där färgsläpp skett har alger och mögel lättare att angripa

Om färglagret är för tunt eller om färgsläpp skett på trä, har alger och mögel lättare att angripa och få rejält fäste. 

Vid målning är underarbete och sedan väl täckande färg viktigt för hållbarhet och mikrobiellt motstånd. 

Om färgen spruckit, släppt eller flagnat bör allt tvättas grundligt, torka och sedan skrapas för att få en god grund att måla på. Färghandlare brukar ha goda råd att komma med när det gäller deras specifika färger som ska användas. 

Högtryckstvätt av fasad i trä är inte det bästa

Tänk på att fukt och vatten är det som får algsporer, mögelsporer och rötsvampsporer att kunna gro. Högtryckstvätt är en genväg som riskerar ge bakslag, särskilt när fasaden är byggd i trä. Vatten med högt tryck letar sig in i springor och sprickor. Vattnet slår sönder ytan av färgen och trät, vilka då blir känsligare för angrepp. 

Bäst är att köra den mer arbetsintensiva vägen och skrubba med rätt borste samt medel, eller använda roterande borste vilken finns som tillval till högtryckstvätt etc.. 

Efter tvätt med vatten måste fasaden tillåtas torka innan målning. Det kan vara bra att göra arbetet under perioder och klimatförhållanden då möjligheter för uttorkning är som bäst.

Förebyggande åtgärder

Att vidta förebyggande åtgärder är viktigt för att förhindra alger och mögel på fasader och andra ytor av byggnadsmaterial. Här är några tips för att hålla fasaden renare:

 • Håll fasaden torr: Se till att fasaden hålls torr genom att rensa bort löv och annat skräp som kan hålla fukt mot ytan. Kontrollera att hängrännor samt stuprör är väl fungerande och att regnvatten effektivt leds bort från fasaden.
 • Se till att fasaden är väl ventilerad: God ventilation kan hjälpa till att hålla fukt borta från fasaden. Se till att ventilationsöppningar är fria från blockeringar och att ventilationsspalten bakom fasaden fungerar korrekt.
 • Håll huset uppvärmt under svalare och fuktigare årstid. Ett kallställt hus blir totalt fuktigare och drabbas lättare av angrepp.
 • Undvik överdriven skuggning: Alger och mögel trivs i skuggiga områden eftersom det blir fuktigare där. Se till att växter, buskar och träd inte skuggar eller ligger an mot fasaden för mycket. Om möjligt, klipp ner trädgrenar och buskar som mer rejält skuggar fasaden.
 • Använd hämmande medel: Det finns olika alg- och mögelhämmande medel på marknaden, vilka kan appliceras på fasaden för att förhindra och för att lättare kunna tvätta bort alger och mögel. Se till att följa tillverkarens instruktioner när du använder dessa produkter. Var för miljöns skull återhållsam och försök regelbundet tvätta med miljövänligare medel likt mildare diskmedel. Tvättas smuts och sporer bort från ytorna kommer mikrobernas tillväxtförhållanden tillfälligt att reduceras. 

Behövs professionell hjälp?

I vissa fall kan alger och mögelsvampar vara svåra att ta bort på egen hand och man kan därför behöva professionell hjälp. Här är några situationer där det kan vara klokt att anlita en professionell fasadrengörare:

 • Om alger och mögel har spridit sig över en stor del av fasaden kan det vara svårt att ta bort dem på egen hand. En professionell fasadrengörare har rätt utrustning och expertis för att behandla stora ytor snabbt och effektivt.
 • Att använda fel produkter eller metoder kan skada fasaden. Om osäkerhet finns om vilka produkter eller metoder som är lämpligast, är det bra att anlita professionell hjälp som kan ge råd och vid behov utföra rengöringen.
 • Vissa fasadytor kan vara mer känsliga än andra och riskerar skadas om behandlingen inte utförs korrekt. Vid hus med äldre eller känslig fasad kan det vara en god idé att anlita yrkesfolk som har erfarenhet av att behandla sådana ytor.

Kan angreppet vara hälsoskadligt?

Eftersom det är ytor som angränsar mot uteluften är det mindre risk att inomhusmiljön påverkas. Har angreppet gått långt och fasaden kanske är felaktigt utförd, utan ventilationsspalt, finns risk att isolering i väggen samt väggreglarna blir påväxta. Inomhusmiljön kan i sådant fall lättare bli kontaminerad. 

Förutom att sprida sina sporer i utomhusluften kan sporerna samt andra metaboliter följa med ventilationen in i huset. 

Med den forskning och erfarenhet som finns vet vi att mögel kan leda till vissa symtom och hälsoeffekter. Mögelmetaboliterna kan vara allvarligare att exponeras för än algerna. 

När man sanerar och gör rent en påväxt fasad är det viktigt att använda någon typ av halvmask med partikelfilter 3 och även skyddsglasögon som är täta så att luft och föroreningar inte kommer in mot ögonen. Skyddshandskar är också viktigt. 

1] Beväxning på målade träfasader utomhus, Jan Ekstedt, Alf Karlsson 2009.
2] Mikrobiell påväxt på fasader, Björn Johannesson, 2003.
3] Mögelpåväxt på mineraliska fasader, Kenneth Sandin, 2002.
4] Missfärgande svampar på målade träfasader, Ralph Nussbaum, 2002.
5] Biologisk påväxt på putsade fasader, Sanne Johansson, Kenneth Sandin, Lars Wadsö, 2007. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

2 svar på ”Alger och svarta prickar på hus och fasad”

  • Hej Anders,

   Ja visst kan vi diskutera det. I vilken ände skulle du vilja börja? Egentligen tillhör diskussionen en kommande artikel men vi kan ta det lite lätt här, i förhållande till alger och svarta prickar.

   Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda