...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Acetec EvoDry 12P med sorptionsteknik och energisnål styrning

Genom forskning, laboration och innovation har Acetec EvoDry 12P och de andra sorptionsavfuktarna i fabrikens serie tagits fram.

Modell 12P har bevisat god avfuktningskapacitet i förhållande till energiförbrukning. Dessutom är avfuktaren utrustad med EDC-01 styrsystem, vilket ger upp till 60% lägre driftsåtgång i jämförelse med äldre typer av styrning.

EvoDry 12P lämpar sig tack vare sorptionstekniken särskilt bra där temperaturen är konstant lägre, eller om höst och vinter faller. Avfuktning sker om så behövs ända ned i minusgradigt klimat. Att installera aggregatet är ganska enkelt, särskilt med hjälp av den ingående supporten som Optihus alltid ger.

Avfuktaren levereras med 1,5 m våtluftslang, 1 st dammfilter, ca. 1,8 meter sladd med stickkontakt, 1 st utloppsenhet samt EDC-01 styrning med 15 m sladd samt styrpanel.

13.395kr

Artikelnummer 202212P Kategorier , Etikett

Hur fungerar Acetec EvoDry 12P?

Med sorptionsteknik innebär att avfuktare EvoDry 12P är uppbyggd för att absorbera fukt från den genomströmmande luften. Absorptionen sker i ett speciellt silica-gel material som är inbyggt i ett snurrande hjul. En del av hjulet regenereras genom en varm luftström, medan den större delen fortsätter avfukta den genomgående luften. Två luftströmmar leds ut från 12P. Den ena är avfuktad luft som ska spridas i den konstruktion som avfuktaren ska betjäna. Den andra mindre luftströmmen med fuktig luft leds ut utomhus. 

Acetec EvoDry 12P illustration om avfuktning

Förenklat blir resultatet som bilden ovan visar. Den blå pilen illustrerar att avfuktarens energisnåla fläkt drar in processluft därifrån fukt ska avskiljas. Genom våtluftstosen fläktar det ut vattenånga markerad röd pil. Genom den större torrluftstosen leds avfuktad luftström ut vilket motsvarar grön pil. 

EDC-01 den energisnåla styrningen till EvoDry 12P

Acetec har såväl som Optihus följt forskningen om gränsvärden som rör mögel och fuktskaderelaterade bakterier i förhållande till fukt och temperatur. Denna forskning startade i slutet av 1990-talet för att utröna vid vilka gränsvärden som byggnadsmaterial kunde påväxas av mikroberna. 

Energibesparande styrning av Acetec EvoDry 12P med EDC-01

Generellt landade forskningsresultaten via av varandra oberoende forskare på gränsvärdet 75%RF (relativ fuktighet) vid rumstemperatur. Sjunker temperaturen kan RF-värdet tillåtas stiga utan att mögelpåväxt startar. Detta tar EDC-01 systemet hänsyn till. Energibesparingen som nås ligger omkring 40-60% beroende på val av de inställningar man gör.

Styrpanelen som levereras med Acetec EvoDry 12P baseras på en rad olika funktioner och valmöjligheter. Bland annat finns den inställning som tillåter avfuktaren att automatiskt starta och stanna utefter gällande klimatgränsvärden i förhållande till mikroberna. Denna funktion lämpar sig extra väl i husets riskkonstruktioner såsom:

Panelen ansluts till sorptionsavfuktaren via den medföljande 15m långa kabeln. Det ger ökad flexibilitet för övervakning och inställningsändringar. Panelen monteras antingen uppe i huset eller på ställe där den är lättare tillgänglig än själva avfuktaren.

Mer finns att läsa om panelen och styrningen under fliken dokument ovan texten här.

Hur installeras avfuktaren för att ge som bäst effekt?

Genom åren som gått där grundaren av Optihus varit med och levererat ungefär 8.000 sorptionsavfuktare etc., har en av de vanligaste frågorna varit hur man som bäst installerar för att nå både effektivt och energisnålast möjliga system. 

Acetec EvoDry 12P installerad i krypgrund

Grundprincipen för avfuktning med Acetec EvoDry 12P samt fabrikens andra sorptionsaggregat, kan enkelt beskrivas via skissen ovan. Här ses 12P vara installerad i en krypgrund som krypgrundsavfuktare. 

Att utan slangdragning låta torrluften blåsa ut direkt vid 12P får två följder. Den ena är att hela krypgrunden inte avfuktas effektivt. Den andra är att delar av den upptorkade luften ganska direkt recirkulerar in som processluft, d.v.s. går tillbaka till avfuktaren. Det ger i sådant fall lägre total effekt och högre energiåtgång. 

Markfukten, eller som det också beskrivs markångan, behöver stängas ute från att kunna påverka grundens klimat negativt. När avfuktning av luften sker sänks luftens ångtryck. Ångtrycksskillnaden mellan mark och luft ökar därmed, varvid markfukten utjämnar sig genom att avges uppåt. Därför läggs i regel alltid och vid möjlighet byggplast över hela markytan. Marken behöver först städas från sådant som annars kan mögla, bli angripet av bakterier och börja lukta illa

Alla ventilationshål mot uteluften ska stängas igen. Det fungerar bra att skära en måttanpassad bit cellplast och fogskumma fast i ventilationshålen. Runt våtluftslangen går det fördelaktigt också att använda fogskum.

Husets torpargrund och vind följer installationsprincipen här. Husets kallvind bör tätas igen så gott det går från uteluftsventilation. Samtidigt är det ibland väsentligt att förbättra inomhusklimatet i relation till ventilationen. Bra är även att täta till runt vindslucka och ev. rörgenomföringar. 

Dragning av våtluftsslang

Fukten som avskiljs från processluften drivs ut genom våtluftstosen som vattenånga. Meningen är att man med medföljande våtluftslang ska leda ut överskottsfukten genom grundmur eller hål i vindsgavel, vägg etc. 

Acetec EvoDry 12P med våtluftslang och utloppsenhet

Våtluftslangen som är ca. 1,5m lång ska dras så kort som möjligt och gärna med lätt fall utåt mot utsläppspunkten. Om man förlänger den kan det under kallare förhållanden bildas kondens inne i slangen. En isolerande s.k. strumpa kan motverka kondensering. 

På utsidan av huset eller annat utrymme sätts utloppsenheten, vilken med en stos kopplas samman med våtluftslangen. 

Utökad installationsmöjlighet med tillvalet processluftstos

Ibland kan det behövas extra flexibilitet för adekvat installation. Det går att placera avfuktaren ovanför eller utanför den sektion i huset som ska avfuktas. Man måste då skaffa tillvalet processluftstos. Det är en stosbricka som monteras på avfuktarens filtersida där processluften dras in. På stosen kopplas slang vars flöde hämtar luft därifrån slangen dras in. Sådan lösning kan exempelvis vara bra då torpargrund eller krypgrund är så låga i takhöjd att man inte kan komma in dit. Ett annat exempel är till container, båt och husbil m.fl.. 

För en utökad guide läs mer om förberedelser, val och installation under sidan avfuktare i krypgrund

Hur hög är avfuktningskapaciteten?

Som sorptionsavfuktare har EvoDry 12P avsevärt högre kapacitet och driftssäkerhet än en kondensavfuktare. Diagrammet nedan beskriver avfuktningskapaciteten vid olika temperaturer och relativ fuktighet (RF).

Här ses avfuktningskapaciteten i EvoDry 12H och 12P

Kapacitetsangivelse räknat i kubikmeter

I torpargrund och krypgrund där byggplast kunnat läggas ordentligt över hela markytan och ventilationen kunnat stängas, rekommenderar Optihus 12P upp till 65m3 avfuktningsvolym. 

Till råkällare som är lite mer fuktbelastad gäller ungefär samma volymrekommendation, om upp till 70m3.

För kallvinden som är väl förberedd fungerar avfuktaren bra upp till 90m3 volym.

Till inredd källare, sommarstuga eller garage där fuktlasten ej är kontinuerligt hög kan avfuktaren klara av upp till 160m3. 

Hur väljs på smartaste sätt rätt avfuktarmodell?

Klokt kan vara att inte chansa om man bedömer att avfuktningskapaciteten som uppges närmar sig gränsvärden. Tänk på att det under vissa förhållanden kan föreligga extra hög fuktlast. Då är det smart att gå upp en avfuktarmodell i Acetec sortiment. En lite större sorptionsavfuktare säkrar avfuktningen på kortare tid än en mindre och har således ej högre driftsåtgång av el. Samtidigt får en större modell längre livslängd då den inte behöver arbeta så mycket som en med lägre kapacitet.

Optihus tänker på längre sikt och verkar för energieffektiva lösningar. Hör gärna med oss för professionell hjälp som är såväl forsknings- som erfarenhetsbaserad. 

Acetec förklarar i sin video hur EvoDry-serien är uppbyggd

Specifikation gällande Acetec EvoDry 12P

Avfuktarens teknik – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde – -20 – +40 °C
Lämplig upp till – 200 m3 (Observera att denna siffra inte gäller alla rum och konstruktioner i ett hus. Optihus ger kostnadsfri support vid valet av avfuktare. Välkommen att ställa produkt- och installationsfrågor.
Styrutrustning – Manuellt justerbar hygrostat
Våtluftsflöde – 29/16 m3/H
Våtluftsstos – 50 mm
Torrluftsflöde – 210/120 m3/H beroende på inställning
Torrluftsstos – 125 mm
Kapacitet – l/24h – 14 vid 20°C/60%RF
Kapacitet upp till – 18 l/24h
Ljudnivå – 59/46 vid dB(A) vid 3 m avstånd beroende på inställt läge
Hygrostatinställning – 0 – 100 %
Fläkteffekt nominell – 36/9 W beroende på inställt läge
Effekt vid avfuktning – 930/550 W — ”” —
Anslutningsspänning – 1x230V
Säkring – 10A
IP21 IP klass
Djup – 307 mm
Bredd – 257 mm
Höjd – 265 mm
Vikt – 6.7 kg
G4 Filterklass
AluZink Ytskikt
C3 Korrosionsklass

Dokument gällande Acetec EvoDry 12P

Här länkas in till fabrikantens dokumentationsmaterial angående avfuktaren. Dokumenten öppnas i en ny flik i webbläsaren.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Optihus för en skriftlig eller muntlig genomgång av avfuktaren med dess lösningar och installation.

Recensioner

 1. Ted Jönsson

  Hej! Hur lång garanti har ni på Acetec evodry 12p?

  Mvh Ted. J

  • Jerker Andersson

   Hej Ted,

   Enligt Acetec villkor ges 3 års garanti. För att villkoren ska gälla måste filter bytas 2 gånger per år.

   Mvh Jerker

Lägg till en recension