...
Optihus AB
Optihus AB

Acetec EvoDry 18H sorptionsavfuktning med hygrostat

I svenska Älvsbyn tillverkas bland annat denna sorptionsavfuktare Acetec EvoDry 18H. Gränsvärdet gällande relativ fuktighet där man vill att avfuktaren ska starta, ställs in via en manuellt justerbar hygrostat.

EvoDry 18H är genom sitt kompakta utförande och höga avfuktningskapacitet lämplig både för lite mer krävande fasta samt tillfälliga installationer. Acetec har noga funderat igenom avfuktningstekniska detaljer för att komma fram till en energisnål och trygg lösning som presenteras genom serien EvoDry samt här modell 18H.

EvoDry 18H grundpaket innehåller förutom avfuktaren:

  • 1 st 1,5m våtluftslang
  • 1 st ca. 1,8m sladd med stickkontakt
  • 1 st utloppsenhet
  • 1 st dammfilter

15.755kr

Artikelnummer 202218H Kategorier , Etikett

Beskrivning gällande Acetec EvoDry 18H

EvoDry 18H har en inbyggd elektronikstyrd hygrostat. Inställning av önskat fuktvärde-gränsvärde görs manuellt mot en graderad skala som finns på avfuktarens baksida vid dammfiltret.

Hygrostatsystemet startar avfuktning när fukthalten överstiger inställt gränsvärde. Möjlighet finns att förbikoppla hygrostaten och erhålla kontinuerlig avfuktning genom att ställa vredet i läge ON.

Avfuktarens energisnåla fläkt är i drift så länge avfuktaren är ansluten till el. Det är endast avfuktningsprocessen som styrs av hygrostaten.

Skillnad och funktion

Till skillnad från kondensavfuktare alstrar sorptionsavfuktare inte vatten som måste samlas upp i en tank eller dräneras bort via en vattenslang. Sorptionstekniken gör att fukt forceras bort som vattenånga via våtluftslang som ansluts och dras ut utomhus där utloppsenheten fästs. 

Funktionen i EvoDry 18H kan enkelt beskrivas via tre luftflöden:

Funktionen i Acetec EvoDry 18H

Avfuktarens genomgående fläktflöde gör att fuktig luft, processluft, hämtas in genom dammfiltret på baksidan av enheten. Inne i 18H avskiljs fukten genom absorption, värmeavgivning och ett styrt lägre luftflöde. Vattenånga forceras ut genom våtluftflödet, medan den avfuktade luften flödar ut genom torrluftsutblåset.

Konstruktionen medger flexibilitet för installation

Med bra konstruktion samt hög luftflödeskapacitet och avfuktningskapacitet ger 18H högst flexibla installationsmöjligheter. 

Här ses installation av Acetec EvoDry 18H

Avfuktaren placeras på lämplig ställe alldeles i närheten av den punkt där man ämnar låta våtluften blåsa ut genom vägg eller grundmur.

Torrluftdragningen görs utefter behov. Är det ett långsmalt rum så räcker det ofta att dra en torrluftslang mot bortre delen där avfuktaren ej är placerad. 

Bilden ovan beskriver att man via tillval av en förgrening kan dra ut två torrluftslangar. I ändarna på dessa förs plasthylsor in, vilka medger att slangarna fästs så de inte drar ihop sig. Samtidigt är det enkelt att strypa slangändarna med silvertejp eller annan beständigare tejp, så att ungefär lika mycket luft kommer ur båda. 

Projektering utefter avfuktningsteknik och avfuktningskapacitet

När man som husägare uppmärksammar att det behövs avfuktare i något specifikt rum eller i en riskkonstruktion, gäller det att i första projekteringsläget utgå från vilka temperaturförhållanden som råder. Är det uppvärmt till minst +16 grader kan en väl vald kondensavfuktare fungera bra. Ligger temperaturförhållandet däremot lägre än så eller flukturerar upp och ned, då blir en sorptionsavfuktare likt Acetec EvoDry 18h en klar vinnare. 

Nästa steg är att projektera fram vilket avfuktningskapacitet och därmed vilken av Acetecs avfuktare som behövs. 

Generellt gäller följande vid val av 18H:

Vissa av husets utrymmen är mer fuktbelastade än andra och kravet på avfuktningskapacitet ökar därmed. Mängden fukt ökar ju närmare marken man kommer. 

Källare: Praktiskt och i projekteringsarbete skiljer vi mellan råkällare och inredd källare. Råkällare är en äldre typ av grundläggning där entreprenörerna inte hade så rigorösa byggnadskrav att förhålla sig till som senare. Råkällaren innebär högre fuktlast och EvoDry 18H är lämplig om upp till 120 m3. 

Den inredda lite modernare källaren som är väl dränerad och isolerad utvändigt, ger 18H mer utrymmeskapacitet om upp till 215 m3.

Torpargrund: 

Torpargrund är en äldre grundläggning som finns under hus byggda i början på 1920-talet och bakåt i tid. Grundmuren kan bestå av kallmurning där man lavat stenar på varandra, alternativt murade stenar med kalkbaserat murbruk eller större stenblock som granitsten. Nära till mark ställer lite högre krav på avfuktare som ska installeras. Acetec 18H rekommenderas i fall av att byggplast kan läggas på bra sätt i hela torpargrunden, om upp till 120 m3.

Krypgrund:

På senare delen av 1920-talet började torpargrunder övergå i en modernare konstruktion kallad krypgrund. Även om man ville beskriva grunden som just modernare och bättre så fuktprojekterades den inte som sig bör. Följden har blivit ett stort antal fuktskador i form av mögel, jordbakterier, rötsvamp och lukt. Under 1955-1978 försökte man motverka fuktskadorna genom att använda högtoxiska träskyddsmedel likt pentaklorfenol. Det gav ytterligare typ av skada benämnd kemisk skada, ofta även följd av lukter. 

Sedan mitten av 1990-talet och i synnerhet efter larmen om krypgrundsförhållandena 2004, började allt fler förebygga och åtgärda genom att bl.a. installera sorptionsavfuktare. Här kom Acetec lägligt in som tillverkare och har kommit att spela en avgörande roll på marknaden som rör krypgrundsavfuktare. 

I krypgrunder gäller samma grundläggande åtgärder som i torpargrund. Man behöver för att kunna nyttja EvoDry 18H om upp till 120 m3 täta igen mot uteluften och lägga byggplast över hela marken. 

Vind – kallvind: 

Något som det ännu inte larmats om såsom rörande krypgrund, är att husets vind också är en riskkonstruktion. Försök har gjorts att installera hygrodynamisk ventilation och att lägga mindre isolering i vindsbjälklaget för att släppa upp mer avfuktande värme. Det har klart visat sig att dessa åtgärder många gånger varit otillräckliga och inte fått den goda verkan som utlovats. Tvärtom har sorptionsavfuktare definitivt ställt sig på pallplats nummer 1 ifråga att ge säker vindsavfuktning. Sorptionstekniken har därför använd på kallvind förärats populärnamnet kallvindsavfuktare

Då en kallvind inte är så fuktbelastad som de ovanstående utrymmena, kan EvoDry 18H rekommenderas om upp till 145 m3 eller mer. Ventilationen i bostaden är viktig så att fukt hindras att påverka vindsklimatet. Samtidigt ska vinden tätas så gott det går emot uteluften.

Inomhusmiljö såsom garage och sommarstuga:

Om klimatet utomhus tillåter att man kallställer eller drar ned temperaturen, likt i garage och sommarstuga. Då lämpar sig sorptionsavfuktare ypperligt. Att avfukta via Acetec medger avfuktning ned i minusgrader om så behövs. I jämförelse med att nyttja värme och ventilation är avfuktning med EvoDry långt mycket energieffektivare. 18H kan användas till garage och sommarstugor om upp till 215 m3. 

Specifikationen gäller Acetec EvoDry 18H

3 års fabriksgaranti
Avfuktningsteknik – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde -20 – +40 °C
Styrsystem – Manuellt justerbar hygrostat
Hygrostatinställning 0-100 %
Våtluftsflöde 45/25 m3/H
Våtluftstosens diameter 50 mm
Torrluftsflöde 360/180 m3/H
Torrluftstosens diameter 125 mm
Avfuktningskapacitet, vid 20°C/60%RF 16,8 l/24h
Avfuktningskapacitet upp till 21,5 l/24h
Ljudnivå 61/44 dB(A) vid 3 m avstånd
Effekt, fläkt, nom, 83/18 W
Effekt vid avfuktning 1140/680 W
Anslutningsspänning 1x230V
Säkring 10A
IP21 IP-klass
Djup 327 mm
Bredd 297 mm
Höjd 305 mm
Vikt 8,8 kg
G4 Filterklass
AluZink Ytskikt
Korrosionsklass C3

Länkar till dokument gällande Acetec EvoDry 18H

Här kan information om sorptionsavfuktaren laddas ned.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Acetec EvoDry 18H sorptionsavfuktning med hygrostat”