...
Optihus AB
Optihus AB

Acetec EvoDry 18P med energisnål avfuktning

18P från tillverkaren Acetec och deras serie sorptionsavfuktare under namn EvoDry, är en synnerligen energibesparande avfuktare.

Tillverkande part har tagit fasta på modern mögelforskning och utvecklat ett energibesparande styrsystem som gör att 18P inte avfuktar i onödan. Genom att styra avfuktaren efter något som kallas mögelindex kan avsevärd besparing omkring 50% göras.

Med Optihus support och tillval blir installationen enkel och trygg.

EvoDry 18p levereras i paket:

  • 1,5m våtluftslang
  • Utloppsenhet
  • 1,8m sladd med stickkontakt
  • Styrsystemet EDC-01 med 15m sladd och extern styrpanel.

16.520kr

Artikelnummer 202218P Kategorier , Etikett

Hur fungerar sorptionsavfuktaren EvoDry 18P?

Sorptionsavfuktning har sedan 1990-talet allt mer kommit att användas i husens riskkonstruktioner. Anledningen till att tekniken blivit branschpraxis är flera fördelar.

EvoDry 18P klarar av lägre temperaturer utan att tappa för mycket avfuktningskapacitet och den fryser inte heller igen, så som kondens- eller kylavfuktare riskerar göra. 

Det bildas ingen kondens inne i enheten, som måste dräneras bort med en vattenslang eller samlas upp i en tank. Genom snillrik sorptionsteknik avskiljer Acetec fukt från den luft som strömmar igenom avfuktaren tillbaka in i betjänat utrymme. 

Så här avfuktar Acetec EvoDry 18P

Bilden illustrerar med blå pil ett luftflöde som går in i 18P. Det är processluften, den fuktiga luften som ska processas och gå utrymmet tillgodo som ett torrare flöde, vilket visas med grön pil. Från en mindre del av det interna roterande sorptionshjulet avskiljs via ett lägre värmeflöde den fukt som ska blåsas ut genom våtluftstosen, röd pil, och ansluten våtluftslang. 

Positivt är att våtluftflödet bortför vattenånga. Man slipper som sagt tömma eller dränera bort vatten. 

Hur installeras avfuktaren?

Installationen av EvoDry 18p är ganska enkel när man väl fått grepp om de grundläggande principerna för hur avfuktaren arbetar. 

Acetec EvoDry 18P installerad i krypgrund

För bättre energieffektivitet och säker avfuktning i hela utrymmet kommer slangdragning för den avfuktade luften att vara behövlig.

I vissa fall när det betjänade rummet inte är så stort kan 18P ställas friblåsande. Är det så som krypgrunden på bilden, lite mer långsträckt och uppdelat, rekommenderas absolut att korrekt installation görs. 

Sprids inte torrluften ut som bilden beskriver, kommer en del av avfuktningseffekten inte direkt nå de bortre krypgrundssektionerna. Samtidigt recirkulerar torrluft åter in som processluft, vilket ökar energibehovet och gör att hygrostaten avkänner ett tillräckligt torrt klimat. Då stängs avfuktaren av trots att det kanske är för fuktigt längre bort. 

I torpargrund och krypgrund där avfuktaren rekommenderas om upp till 120m3, gäller att byggplast läggs över hela markytan. Antingen överlappas våderna av byggplast med 50cm eller så tejpas skarvarna med rejäl och för ändamålet bra tejp.

Väljs byggplasten bort kommer avfuktningen medföra ett högre flöde av fukt från marken. Det gör att EvoDry 18P kommer vara i drift onödigt mycket. 

Samtidigt är det av vikt att stänga igen ventilationshål i grundmurarna. Det kan utföras genom att en cellplastskiva skärs ut, vilken fogskummas fast. Det ger förutom tätning viss isolerande verkan. Cellplastskivan placeras längre ut i ventilationshålen för att motverka köldbrygga på insidan av grundmuren och ovanliggande syllkonstruktion. 

På husets kallvind är fuktlasten normalt inte så hög som i andra typer av riskkonstruktioner vilka ligger nära mark och såsom råkällare är nedgrävda i marken. Som vindsavfuktare klarar Acetec EvoDry 18P därför av lite större volym om upp till 145m3 eller i bättre lägen t.o.m. mer. 

Hur en avfuktare på vind fungerar

Här visas hur avfuktaren väl installerad på vind drar in fuktig processluft (A). Avfuktad luft fördelas genom slangdragning ut på andra sidan vinden (B). Den fuktiga luften fläktas ut som vattenånga genom vindsgavel  (C).

Viktigt vid vindsavfuktning är att all uteluftsventilation in till vinden stängs igen. Om behov finns är det en fördel att se över och förbättra bostadsventilationen, samt täta igen ställen där luft kan läcka från bostaden upp på vinden. Vanliga läckageställen är vid vindslucka samt vid rörgenomföringar. 

Råkällaren är en äldre typ av källarkonstruktion som medför lite högre fuktinträngning än i modernare väldränerade och utvändigt isolerade källare. Här sätts volymgränsen för EvoDry 18P upp till 120m3 och i den inredda källaren om upp till 215m3. Tätningen mot uteluften är nog så viktig även här, samt dragning av torrluften så att den kan göra nytta i hela källaren. 

Till andra rum och ytor där fuktlasten är lägre eller intermittent, d.v.s. inte ständigt hög, klarar 18P av 215m3. Det kan röra sommarstugor, fritidshus, garage, förråd m.fl..

Det vinnande med att använda sorptionsavfuktaren är att värmen inomhus kan sänkas och ventilationen minimeras. Det ställer dock krav på att ingen vistas i det betjänade utrymmet under längre tid, med tanke på de krav som finns rörande inomhusmiljö och arbetsmiljö. 

Våtluftslangen där vattenångan från avfuktningsprocessen fläktar ut, dras kortast möjliga väg ut genom grundmur, vägg, vindsgavel eller under takfoten. Dras den ut under takfoten ska den förlängas via ett rör så att fukten anvisas ut ordentligt och inte blåser in under takfoten. Förlängningsröret bör vara installerat med fall nedåt så att ev. kondensbildning i röret får chans att droppa ut istället för att rinna tillbaka mot avfuktaren.

Avfuktarens energisnåla och mögelsäkrare hygrostatsystem

Uttömmande forskningsinsatser har gjorts för att kunna utröna olika byggnadsmaterials känslighet för att påväxas av mikrober såsom mögel och jordbakterier. Dessa insatser har lett fram till något som kallas mögelindex. Indexet framställer att mögelpåväxt startar vid vissa klimatförhållanden där såväl temperatur som relativ fuktighet spelar särskilt stor roll. 

EDC-01 heter styrningen och hygrostatsystemet i Acetec EvoDry 18P

Kortfattat innebär mögelindex att man riskfritt inom vissa gränser kan släppa upp den relativa luftfuktigheten lite mer när temperaturen i ett av 18P betjänat utrymme faller. Acetec har utifrån dessa förhållanden konstruerat EDC-01 som en energibesparande smart styrning till sina EvoDry P-modeller. 

För att ytterligare förenkla och göra det smidigt kontrolleras avfuktarstyrningen via en till avfuktaren sladdansluten panel. Styr och övervakningspanelen monteras antingen inne i huset där man lätt kan komma åt den alternativt på annat lättåtkomligt ställe. Flera inställningsmöjligheter och larminställningar finns. Läs mer under fliken dokument där länk till manual finns. 

Skräddarsy avfuktningen utefter önskemål och behov

När man väl satt sig in i hur en krypgrund, vind eller annan huskonstruktion fungerar i relation till fukt, är det lätt att skräddarsy både den fysiska installationen av EvoDry 18P, samt styra avfuktningen utefter behov och önskemål. 

Acetec EDC-01 kan styra avfuktaren efter mögelindex

Att avfukta mer än vad som behövs är onödigt, särskilt med ökande elpriser. Genom de grundinställningar som EDC-01 till 18P erbjuder går det att anpassa avfuktningen, inte bara för energisnålare drift, utan också för att avfuktaren inte ska behöva vara mer än nödvändigt i drift, varpå den får längre livslängd.

Mer information om de olika aktuella avfuktningsapplikationerna finns på Optihus hemsida under Kunskap om hus, som nås via menyn alternativt länkarna på denna produktsida.

Gällande mögelindex och mer information följ länken till sidan mögel här ovanför. På den sidan finns även referenser till forskningen vi här belyser. 

Uppkommer frågor eller planer inför installation av EvoDry 18P är vi behjälpliga med kostnadsfri support.

Specifikation rörande Acetec EvoDry 18P

Teknik för avfuktning – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde (°C) – -20 – +40
Styrutrustning – EDC-01 hygrostatsystem
Hygrostatinställning, % – 0 – 100
Våtluftsflöde, m3/H – 45/25
Våtluftsstos, mm – 50
Torrluftsflöde, m3/H – 360/180
Torrluftsstos, mm – 125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h – 16,8
Kapacitet upp till, l/24h – 21,5
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd – 61/44
Effekt, fläkt, nom, W – 83/18
Effekt, vid avfuktning, W – 1140/680
Anslutningsspänning, V – 1x230V
Säkring, A – 10A
IP-klass – IP21
Djup, mm – 327
Bredd, mm – 297
Höjd, mm – 305
Vikt, kg – 8.8
Filterklass – G4
Ytskikt – AluZink
Korrosionsklass – C3
Garantivillkor – AG20 3 års fabriksgaranti
CE märkning – Ja

Dokument som rör Acetec EvoDry 18P

Dokumenten är länkade till tillverkarens eget material.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Acetec EvoDry 18P med energisnål avfuktning”