...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Acetec EvoDry 24P kraftfull och energisnål avfuktning

Acetec EvoDry 24P är en kraftfull sorptionsavfuktare som klarar av att avfukta i större samt mer krävande utrymmen i hus eller fastighet. Ju mer fuktlast och avfuktningsdrift det handlar om ju viktigare blir det med energieffektivitet.

Acetec i svenska Älvsbyn har lagt ned ett stort arbete på att jobba fram energisnålare aggregat. Såväl sorptionstekniken som dess styrning har över tid förfinats. Styrningen i form av EDC-01 hygrostatsystem kan där temperaturen flukturerar göra en avsevärd besparing om upp till 40-60%.

EDC-01 systemet innebär att en regler- och övervakningspanel sladdansluts till avfuktaren, varför man på viss distans kan sköta ändringar och få insyn i hur avfuktningen fungerar. Förutom möjlighet för larm ges påminnelse om byte av filter i displayen.

Användningsområden är till exempel i lagerbyggnader, förråd, källare eller sommarstugor. EvoDry 24P fungererar också mycket väl i krypgrund och kallvind.

Vi prisjusterar EvoDry 24P nedåt i pris så länge lagret räcker. 

21.395kr

Artikelnummer 202224P Kategorier , Etikett

Beskrivning gällande Acetec EvoDry 24P

EvoDry 24P är den kraftfullare avfuktaren i Acetec sortiment för normalstora hus och fastigheter. 

Som sorptionsavfuktare har aggregatet mycket hög avfuktningseffekt även under höst och vinter när temperaturen i husets kalla konstruktioner faller. Det säkerställer avfuktningen och innebär stor skillnad i förhållande till kylavfuktare/kondensavfuktare som måste ha varmare arbetstemperaturer för att kunna fungera tillfredsställande. 

Luftflöden från Acetec EvoDry 24P

Bilden beskriver hur EvoDry 24P fungerar under avfuktningsintervallerna. Det digitala hygrostatsystemet EDC-01 med sladdansluten panel för inställning och övervakning syns ovanpå avfuktaren. 

EDC-inställningarna kan göras utefter kritiskt fukttillstånd för mögel och andra mikrober. Det innebär att sorptionsavfuktaren ställs in att mäta såväl temperatur som relativ fuktighet. När temperaturen blir lägre kan man tillåta högre relativ fuktighet. Systemet avkänner detta automatiskt. Det ger avsevärd besparing att använda denna inställning i t.ex. krypgrund, kallvind, kallställt garage etc. 

När EDC-hygrostaten noterar att kritiskt fukttillstånd med viss säkerhetsmarginal närmar sig aktiveras avfuktningsprocessen. Fläkten i 24P startar och drar in processluft genom filtret på baksidan av enheten (blå pil). Avfuktad luft fläktar ut genom torrluftstosen (grön pil). Samtidigt sker ett mindre flöde av våtluft ut genom våtluftstosen (röd pil). När luften i betjänat utrymme är tillräckligt processad kommer enheten att ställas i standby. 

En av fördelarna med sorptionstekniken är att man slipper dränera bort vatten eller tömma vattentank. Fukten forceras bort i en svag luftström som leds ut utomhus genom våtluftslangen som kopplas in. 

I leveransen medföljer:

  • EDC-01 styrprogram med tillhörande sladdansluten panel. 15m sladd.
  • 1,5m våtluftslang med två klämmor för fäste mot stosarna.
  • Utloppsenhet att fästa på vägg eller grundmur utomhus.
  • 1,8m kabel med stickkontakt.
  • Fri support via Optihus.

Hur väljer man rätt EvoDry avfuktare?

Optihus grundare har lång erfarenhet av att installera, ge support och bedöma vilken sorptionsavfuktare som blir lämplig för olika applikationer. Här följer kort förklaring om bedömningsgrunder och vad man ska tänka på inför valet av EvoDry 24P.

Typen av konstruktion där avfuktaren ska verka är det första som tas med i beräkningen. Vissa huskonstruktioner är generellt mer fuktbelastade än andra och ställer därför högre krav på avfuktningskapacitet. 

Även huskonstruktionens utformning och eventuella indelning i sektioner är viktig att titta på. Torrluftsflödet måste kunna fördelas bra till de olika sektionerna och cirkulationen av luft tillbaka till avfuktningsaggregatet ska fungera. 24P ger genom hög kapacitet, högre flöde och tillval riktigt bra möjligheter. 

Vilka fuktkällor kan motverkas?

Valet av avfuktarmodell beror också på hur mycket man kan styra eller på annat sätt beskrivet motverka de mikroklimatpåverkande fuktkällorna. 

Vind – kallvind

Husets vind – kallvind är ofta en missförstådd konstruktion. Många gånger har det vid skada av fukt och mögel som lösning rekommenderats att installera ett ventilationssystem i bostadsdelen. Man har utan vidare undersökningar antagit att den största fuktkällan kommer från bostaden via vindsbjälklaget och upp på vinden. 

Den vanligaste fuktkällan som påverkar vindar är direkt via uteluften, särskilt under höstperioden och in på vintern. Den fuktkällan kan motverkas genom att vindsventilationen stängs till. Skulle ventilationen inomhus samt tätning mot vinden inifrån bostaden vara bristfällig, fungerar det ibland besparande gällande avfuktningsbehovet att åtgärda. 

Att installera Acetec EvoDry 24P eller annan lämplig modell som vindsavfuktare, innebär ofta att vinden därefter blir varmare och isoleringen i vindsbjälklaget torrare. Sammantaget minskar det kallraset från innertaken ned i bostadsytorna under. Dessa åtgärder betyder att man rejält kan tillgodoräkna sig avfuktningsdriften, vilken därför kanske inte alls märks av på elräkningen. 

EvoDry 24P har avfuktningskapacitet nog att kunna klara av en kallvind om upp till 260m3 eller i bra lägen ännu större volym. 

Torpargrund

Torpargrunder finns under hus byggda tidigare än andra halvan av 1920-talet. I dessa grunder där man inte murat upp stenfoten (grundmuren) brukar det vara många ställen för luftläckage. 

Det är bra att innan installation av Acetec 24P försöka täta igen så gott det går. Kan avfuktaren besparas att arbeta direkt mot ett fuktigt utomhusklimat är det mycket vunnet. 

Marken inne i torpargrunden rensas ordentligt från allt organiskt material, d.v.s. byggspill, gräs, rötter, torv och annat. Sedan läggs om möjligt åldersbeständig byggplast (byggfolie) över hela markytan. Det hindrar markfukten att öka avfuktningsbehovet. Utan byggplasten kan man i normalfallet räkna ned avfuktningskapaciteten till hälften. EvoDry 24P är lämplig för torpargrund om upp till 230m3.

Krypgrund

Fuktkällorna i en krypgrund är i princip desamma som i torpargrunden. Ventilationshål stängs igen och byggplast läggs ut över hela markytan. Då grundmurarna består av kantbalkar på plint är det viktigt att täta till under kantbalken. Det kan med lite arbete även göras genom att fästa byggplasten upp på nederdelen av kantbalkarna så det sluter tätt. 

Dränering behövs bara där det är tydligare påverkan av vatten som drar upp i grundmurarna eller rinner upp och ställer sig ovan mark. Bra är oavsett att leda bort dagvatten som kommer från hängrännorna. 

För krypgrund är Acetec EvoDry 24P lämplig om upp till 230m3. 

Då krypgrundsinstallation är en vanlig applikation för avfuktaren och många frågor inför installation brukar ställas, har vi presenterar en omfattande guide om vad man ska tänka på gällande avfuktare i krypgrund.

Råkällare

Råkällare är en benämning för den äldre källargrunden där det inte finns någon rejält fungerande dränering, och där golvet endast bestod av en tunnare betongplatta på en mindre grusbädd. 

Såväl som med grundtyperna ovan gäller det att avleda regnvatten samt ta bort intilliggande rabatter vars växtlighet binder fukt. Ventilationshålen i källarmurarna ska stängas igen. 

I råkällaren kan EvoDry 24P fungera upp till 230m3.

Mindre fuktbelastade rum

Med mindre fuktbelastade rum menas att de flesta fuktkällorna har tagits bort. Exempel är källare av modernare slag med rejäl bottenplatta och som är väldränerade samt isolerade utvändigt. Här ingår också sommarstugor, lagerbyggnader och garage. För dessa typer av rum kan EvoDry 24P vara lämplig för upp till 330m3. 

Såväl i mindre fuktbelastade rum är det av vikt att minimera eller helt stänga igen uteluftventilationen. Det ger avfuktaren ett tydligare övertag och minskar energiåtgången. 

Hur kan 24P installeras?

För enklast möjliga genomgång om hur EvoDry 24P på bästa sätt kan installeras tar vi krypgrund som exempel och princip. 

Acetec EvoDry 24P installerad i krypgrund

Det gäller att sprida ut torrluften från avfuktaren på ett riktigt bra sätt. Bilden visar avfuktaren med tillval av torrluftslang samt två förgreningar för denna slang. 

Den avfuktade luften från 24P når genom installationsprincipen ut till krypgrundens tre hörn. Därifrån recirkulerar luften tillbaka till avfuktaren och drar samtidigt med sig fukt. 

För att fördela luften rätt krävs här viss strypning av slangändarna. För ändamålet finns tillval av plasthylsor som träs in i slangändarna. Sedan kan man använda någon beständigare tejp att strypa luftflödet. Har det strypts för mycket är det lätt att klippa bort lite av tejpen. 

Insstallationsförslaag gällande EvoDry 24P avfuktare

Här syns en vanlig variant av krypgrund med tre sektioner som är sammanbundna via kryphål. För att minimera tillvalsbehovet och samtidigt nå god luftcirkulation används en förgrening och torrluftslang som når ut i de yttre sektionerna. Den avfuktade luften kommer att vandra tillbaka till 24P via mittensektionen. 

Principen för luftcirkulation ser likadan ut i alla förekommande applikationer där Acetec sorptionsavfuktare är aktuella. Läs gärna vidare under de olika EvoDrymodeller som finns i Optihus butik. Där finns ytterligare förklaringar och förslag på hur installation som bäst görs. 

Något att lägga särskild vikt vid är att luften lätt kan cirkulera. Skulle torrluftsflödet bromsas upp via för små luftpassager, kommer det att bildas övertryck dit luften fläktas in. Då kommer viss mängd luftflöde att leta sig andra vägar, kanske rent av in i bostadsmiljön, dit man inte vill att det ska komma. Risken är normalt ganska låg men har vid något tillfälle uppstått. 

Finns problem i övrigt med luftläckage och lukt upp i huset går det att docka avfuktaren mot en undertrycksfläkt. Optigrund undertrycksfläkt finns som tillbehör. Läs gärna mer under den produktsidan för att få ytterligare information om funktion med undertryck. 

Specifikation gällande Acetec EvoDry 24P

Typ av avfuktare – Sorptionsavfuktare särskilt för svala utrymmen
Arbetsområde -20 – +40 °C
Styrutrustning – EDC-01 smart och energisnål hygrostat
Våtluftsflöde 47/27 m3/H
Våtluftsstos 50 mm
Torrluftsflöde 360/180 m3/H
Torrluftsstos 125 mm
Kapacitet 23,8 l/24h vid 20°C/60%RF
Kapacitet upp till 31 l/24h
Ljudnivå 61/44 dB(A) vid 3 m avstånd
Hygrostatinställning 0 – 100 %
Effekt, fläkt, nom. 83/19 W
Effekt 1730/1100 W vid avfuktning
Anslutningsspänning 1x230V V
Säkring 10A
IP-klass – IP21
Djup 327 mm
Bredd 297 mm
Höjd 305 mm
Vikt 8,9 kg
Filterklass – G4
Ytskikt – AluZink
Korrosionsklass – C3
Garantivillkor 3 år AG20
CE – Ja

Dokument för Acetec EvoDry 24P

Länkarna för att läsa mer om 24P går direkt till fabrikens eget system och öppnas i en ny flik.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Acetec EvoDry 24P kraftfull och energisnål avfuktning”