...
Optihus AB
Optihus AB

Acetec Evodry 6H 2.0 avfuktare av typen sorptionsavfuktare

Acetec i svenska Älvsbyn har en lång tradition inom ventilationsbranschen. För drygt 20 år sedan startade de att tillverka avfuktare.

Ett av resultaten av det idoga arbetet är Acetec EvoDry 6H som är en liten och kompakt sorptionsavfuktare.

För inställning av börvärdet, den relativa fuktighet där man vill att 6H ska starta avfuktningen, finns en integrerad manuellt justerbar hygrostat.

Avfuktaren levereras med utloppsslang och utloppsplåt.

Om spridning av torrluften bör utökas kan man ansluta torrluftsslang på stosen som ses i bild. Det går även att komplettera med en insugsstos för att också kunna ansluta slang för tilluften. Det medger en högst flexibel avfuktare som fungerar väl även i lägre temperaturer och med en maximal kapacitet om upp till 50m2 betjänat utrymme.

9.145kr

Artikelnummer 20226H Kategorier , Etikett

Hur fungerar Acetec EvoDry 6H?

Avfuktningsfunktionen är uppbyggd via principen att en intern fläkt blåser luft genom ett roterande sorptionshjul inne i avfuktaren. Sorptionsmaterialet har mycket god förmåga att binda fukt från den genomströmmande luften som ska avfuktas. Den fuktiga luften som Acetec EvoDry 6H ska hantera brukar kallas processluft (blå pil).

Funktionsskiss gällande avfuktare Acetec EvoDry 6H

Den avfuktade luften fläktar ut genom torrluftstosen (grön pil) och kan vid behov spridas vidare med tillbehör som flexibel slang.

Framför en mindre del av sorptionshjulet finns ett självreglerande PTC-element som värmer upp den del av det uppfuktade hjulet som tillfälligt snurrar förbi.

Eftersom fukten inte bundits så hårt i sorptionsmaterialet kommer värmen att driva ut fukt genom stosen för våtluft (röd pil). Utloppsslangen som medföljer EvoDry 6H används för att avvisa vattenångan ut utomhus.

Torrluften som fördelats till betjänat utrymme kommer vid avfuktningsbehov att som mer fuktinnehållande cirkulera tillbaka till avfuktaren och där passera in genom dammfiltret, återigen som processluft.

Den manuellt inställbara hygrostaten på EvoDry 6H

Den manuellt justerbara hygrostaten på EvoDry 6H styr när avfuktningen ska starta och stanna.

Hygrostat som startar och stannar avfuktaren utefter relativ fuktighet

Hygrostaten avkänner den relativa fuktigheten (RF) i luften och ger signal om att starta avfuktningen om inställt börvärde överskjuts. Har man t.ex. ställt in börvärdet på 60%RF kommer 6H att aktiveras när detta värde överskjuts med ett par procent. När hygrostaten avkänner att RF nått ned till ca. 58% stannar avfuktaren och systemet lägger sig i standby att aktiveras när börvärdet återigen överskjuts.

Lämplig hygrostatinställning

Om det gäller en riskkonstruktion i huset kan man via hygrostatinställningen följa fukttillståndet där mögel startar att tillväxa. Gränsvärdet brukar dras vid 75%RF vid rumtemperatur. Men det gäller att hålla sig med lite marginal under detta gränsvärde. Samtidigt är det bra att ha koll på köldbryggorna i konstruktionen, vilka är kallare och fuktigare ställen. 65% börvärde kan vara en bra utgångspunkt men man ansvarar själv för kontroll att avfuktningen ger nytta i hela det betjänade utrymmet.

Till inomhusmiljö såsom källare, garage eller annat utrymme där det förvaras fuktkänsligare saker kan det vara bra att hålla ned RF till 50-55%RF, om man inte önskar ännu lägre värde vill säga.

För att lära mer om fuktförhållanden och fukttillstånd läs gärna följande sidor:

I systeravfuktaren Acetec EvoDry 6P finns en annan typ av hygrostat som avkänner både RF och temperatur. Det smarta och automatiska styrsystemet justerar börvärdet utefter temperaturen, baserat på att ju kallare det blir desto högre RF kan man tillåta.

Installation av avfuktaren 

Själva installationen av EvoDry 6H är enkel att utföra. I det mindre utrymmet kan den ställas friblåsande, d.v.s. utan ansluten torrluftslang. 

Acetec EvoDry 6P i garage

Här ses ett exempel där avfuktaren m.h.a. ett väggfäste monterats friblåsande i ett garage. Våtluftslangen är utdragen genom väggen ovanför avfuktaren. Notera att det är modell 6P som ses i bild med dess smarta hygrostat. Installationen ser likadan ut för 6H. Väggfäste finns som tillbehör.

Anslutning av slang

För att den avfuktade luften ska kunna göra mest möjliga nytta längre bort från 6H kan man ansluta en torrluftsslang vilken finns som tillbehör. Denna rekommenderas inte vara längre än max 7,5 meter p.g.a. tryckfallet som uppstår i en längre slangdragning. Slangen fästs runt stosen med en kopplingsklämma. 

Komplement med processluftstos

Avfuktaren kompletterad med processluftstos och slangar

Här ses ytterligare en lösning där tillbehöret processluftstos monterats på filtersidan av avfuktaren. Det medger att man även kopplar slang till processluften, den fuktiga luft som ska in i avfuktaren. Denna installationsmöjlighet ger flexibilitet, t.ex. att hämta fuktig luft från utrymmets ena sida och blåsa ut torrluften mot andra sidan. Då sätts hela rumsvolymen av luft i cirkulation. 

Av olika anledningar finns behov av att installera aggregatet utanför det rum som ska hållas torrare. Med denna komplettering går det lätt att göra.

Våtluftslangens dragning

Våtluftslangen som medföljer avfuktaren är ca. 1,5m lång. Den rekommenderas att hållas så kort som möjligt och inte förlängas. Viss kondensrisk kan annars föreligga inne i slangen. Man kan isolera runt slangen och även dra den med fall nedåt mot utdragningspunkten.

Våtluftslang samt utloppsenhet till Aceteec EvoDry 6H och 6P

Utloppsenheten är en metallbricka med nederbördsskydd samt droppnäsa. På baksidan av brickan sitter likt på avfuktaren en stos. Där ansluts våtluftslangen. Bra kan vara att före montering av utloppsenheten, utanför krypgrund, vind, garage etc., ha anslutit slangen till stosen på brickan. Om man monterar utloppsenheten först kan det sedan bli svårt att fästa våtluftslangen. 

Avfuktarens kapacitet

Optihus rekommenderar i regel alltid att man väljer en avfuktare som har lite överkapacitet i förhållande till det utrymme som ska avfuktas. Bra är att göra en utvärdering om fuktlasten, d.v.s. mängden fukt som tillförs. 

En tumregel är att Acetec EvoDry 6H kan rekommenderas till följande: 

  • Torpargrund och krypgrund: Där det finns byggplast över marken och ventilerna i grundmurarna är stängda rekommenderar Optihus 6H till maximalt 35m3 luftvolym. Man kan även för att hjälpa avfuktaren lägga krypgrundsisolering ovanpå byggplasten på marken.
  • Vind – kallvind: I regel brukar husets vind inte vara så fuktbelastad som torpargrund och krypgrund eftersom de grundläggningarna angränsar mot marken. Därför rekommenderar vi EvoDry 6H som kallvindsavfuktare upp till maximalt 45m3 vindsvolym. Bra är också att samtidigt som installation av avfuktaren se till att vinden är hyfsat tät utifrån samt även att det inte sker större luftläckage via vindsbjälklaget och vindsluckan från husets boytor. Behövligt kan också vara att se över husets ventilation.
  • Garage: Till garage där man inte önskar hålla upp temperaturen för termisk avfuktning och samtidig ventilation, fungerar EvoDry 6H mycket bra. När avfuktaren är installerad kan ventilationshål sättas igen. Rekommenderad maximal garagevolym är 80m3.
  • Källare: Här skiljer vi mellan inredd källare och råkällare. Till den inredda källaren där dräneringen fungerar väl kan avfuktaren fungerar till lite större volym än i den klassiska råkällaren vilken är fuktigare. här ligger kapaciteten beroende på fuktlasten mellan 40-80m3.

Avfuktningskapacitet vid olika klimatförhållanden

Som sorptionsavfuktare håller EvoDry 6H hög avfuktningskapacitet även ned i lägre temperaturförhållanden. I förhållande till kondensavfuktare som också kallas kylavfuktare är skillnaden så stor att den direkt är avgörande för att kunna säkerställa rumsklimatet från fuktrelaterade skador. 

Avfuktningskapacitet gällande Acetec EvoDry 6H

Som ses i diagrammet fungerar avfuktningen väl även ned i minusgrader. Det gör att avfuktaren inte bara används till torpargrund, krypgrund, vind, källare och garage, utan även till kyl- och frysrum. 

Filterbyte och skötsel

Igensatt filter minskar avfuktningskapaciteten samtidigt som själva aggregatet i en förlängning kan ta skada.

Filtret som sitter på avfuktarens baksida är viktigt att regelbundet byta. Acetec rekommenderar filterbyte var sjätte månad. Det gäller i synnerhet där det är dammigare miljö och där avfuktningen regelbundet verkar. 

Ett undantag kan vara om EvoDry 6H installerats på husets vind. Där brukar det tack vare solinstrålning om sommaren bli riktigt varmt och torrt. På vind kan det vara läge att byta filtret innan varje avfuktningssäsong som brukar starta någon gång runt oktober-november månad. 

Kontrollera också tillverkarens krav på filterbyte för att garanti ska gälla. 

Övrig skötsel går ut på att kontrollera funktionen i avfuktaren samt att vid behov rengöra den invändigt från ev. damm.

Kontrollera avfuktningen med hygrometer och fuktkvotsmätare

För att se att Acetec EvoDry 6H jobbar som den ska kan man kontrollmäta med trådlös hygrometer och fuktkvotsmätare.

Den relativa luftfuktigheten i mäts med hygrometer. Det finns idag bra hygrometrar med trådlösa sändare som regelbundet sänder fuktvärden till en inomhusenhet med display. Vissa hygrometrar går också att koppla till Internet så att man kan fjärravläsa via mobiltelefon eller dator. 

Med fuktkvotsmätare avläses fuktvärdet i trä. Mätarens metallpiggar sticks in i trät. Man måste således komma in i betjänat utrymme för att kunna göra fuktkvotsmätning. 

Se informationsfilm från Acetec

Den korta introduktionsfilmen från Acetec visar avfuktarnas konstruktion och hur de lyckats med att förbättra aggregaten via en direktdriven motor för det effektiva sorptionshjulet.

Specifikation gällande Acetec EvoDry 6H

Är det något specifikt du undrar över så har vi kostnadsfri produktsupport.

Typ av avfuktare – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde (°C) – -20 – +40
Lämplig upp till (m3) – Beror på utrymmet som ska betjänas. Optihus ger fri support.
Styrutrustning – Manuell Hygrostat
Våtluftsflöde, m3/H – 20
Våtluftsstos, mm – 50
Torrluftsflöde, m3/H – 110
Torrluftsstos, mm – 100
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h – 7.4
Kapacitet upp till, l/24h – 9,7
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd – 48
Hygrostatinställning, % – 0 – 100
Effekt, fläkt, nom, W – 25
Effekt, vid avfuktning, W – 530
Anslutningsspänning, V – 1x230V
Säkring, A – 10A
IP-klass – IP21
Djup, mm – 307
Bredd, mm – 217
Höjd, mm – 225
Vikt, kg – 5.75
Filterklass – G4
Ytskikt – AluZink
Korrosionsklass – C3

Här följer länkar för att se de dokument som vår leverantör, tillverkaren Acetec presenterat gällande avfuktare EvoDry 6H.

Optihus ger full support på denna avfuktare som vi känner mycket väl, både sett till funktion och installation i alla tänkbara utrymmen. Välkommen att ställa fråga som kommentar alternativt ringa eller maila.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Acetec Evodry 6H 2.0 avfuktare av typen sorptionsavfuktare”