...
Optihus AB
Optihus AB

Acetec EvoDry 6P sorptionsavfuktare med smart energisnål hygrostat

Acetec EvoDry 6P är en avfuktare som arbetar med sorptionsteknologi. Det innebär att aggregatet bibehåller mycket god avfuktningskapacitet även ned i låga temperaturer och minusgrader.

Den smarta hygrostaten samspelar med risken för mögel, genom att mäta både temperatur och relativ fuktighet. När man styr en avfuktare efter båda dessa variabler finns möjlighet att göra 40-60% energibesparing i husets riskkonstruktioner där fuktlasten ofta är hög.

EvoDry 6P levereras med den trådbundna smarta hygrostaten, 1,5m våtluftslang, 1st dammfilter och utloppsenhet för avledning av vattenångan från avfuktningsprocessen.

Optihus finns tillhands med produktsupport och installationstips. Rådgivningen baseras på kunskapen från närmare 8.000 sålda och installerade avfuktare och 90.000 supportärenden rörande ämnen som inbegriper verksamheten.

10.395kr

Artikelnummer 20226P Kategorier , Etikett

Hur fungerar Acetec EvoDry 6P?

Acetec har valt att tillverka sorptionsavfuktare där en absorbator drar åt sig fukt från det genomströmmande luftflödet som kallas processluft. En mindre del av det absorberande hjulet, vilket drivs av en liten motor, snurrar förbi ett självreglerande PTC-element. Värmeflödet från elementet gör att fukten som fastnat i sorptionshjulet drivs ut som vattenånga genom en slang. Avfuktad luft går genom denna teknologi utrymmet tillgodo även ned i minusgrader.

EvoDry 6P skiljer sig från kondensavfuktare som behöver högre temperatur för att kunna avfukta tillräckligt. Samtidigt avger inte sorptionsavfuktaren kondenserat vatten som samlas upp i en tank eller behöver dräneras bort. Fukten försvinner ut från avfuktaren som vattenånga.

Funktionen i Acetec EvoDry 6P

Den fuktiga luften som ska processas (avfuktas) dras in genom dammfiltret som sitter på sorptionsavfuktarens baksida (blå pil). Inne i EvoDry 6P avskiljs fukt från luften genom att tillfälligt bindas i sorptionshjulets absorberande material. Kontinuerligt drivs fukt ut som vattenånga (röd pil). Samtidigt regenereras sorptionshjulets material genom värmen och kan på så sätt ta upp ny fukt. Avfuktad luft blåser ut genom torrluftstosen där man kan ansluta flexibel slang för adekvat fördelning bort från avfuktaren. (grön pil)

Den smarta hygrostaten i EvoDry 6P

Mögel som är vanligt i husens riskkonstruktioner samt andra ej fullt uppvärmda rum, behöver vissa livsförhållanden för att kunna gro och bilda kolonier. Fukt och temperatur är de mest inverkande variablerna. Näringssubstratet finns redan i husen i form av olika byggnadsmaterial och annat. 

Styrning till den smarta hygrostaten på Acetec EvoDry P avfuktare

När man utefter de tyngst vägande variablerna utvärderar vid vilka fukthalter och temperaturgränser olika mögelarter kan tillväxa, framkommer något som kallas mögelindex. I ett diagram som beskriver mögelindex framkommer att det ju kallare det blir, krävs allt högre fukthalt för att mögelrisk ska finnas. 

Det smarta styrsystemet till Acetec EvoDry 6P består av en hygrostat som mäter både relativ fuktighet och temperatur. Systemet tar hänsyn till mögelindex och kan därför prestera energibesparing om upp till 40-60%.

Det finns också möjlighet att styra avfuktningen likt man gör via den manuellt inställbara hygrostaten i systeravfuktaren Acetec EvoDry 6H. Det innebär att systemet för till- och frånslag enbart styr efter relativ fuktighet. 

Panelen till den smarta hygrostaten i EvoDry 6P är sladdansluten vilket medger att avfuktaren kan installeras på vinden, i källaren, torpargrunden eller krypgrunden, medan panelen via sladden dras in inomhus. Det förenklar val av styrningsläge och övervakning så att allt fungerar som det ska. 

Vilka möjligheter finns att installera avfuktaren?

Det finns en rad olika installationsexempel att ge. Optihus ger kostnadsfri support och rådgivning och kan utefter en beskrivning av det tilltänkta utrymmet berätta hur installationen som bäst görs.

EvoDry 6P kan installeras friblåsande i ett mindre och inte så långsträckt utrymme. I annat fall finns möjlighet att ansluta en torrluftslang på stosen där den avfuktade luften blåser ut. Sådan lösning är bra då den torrare luften får göra nytta i hela utrymmet innan den recirkulerar in i avfuktarens processluftflöde igen. Ekonomiskt sett tjänar man på att fördela ut den avfuktade luften.

På baksidan av EvoDry 6P där dammfiltret sitter är det förberett för att skruva fast tillbehöret processluftstos, som gör att det även på processluftsidan går att ansluta flexibel slang eller rör. 

Acetec EvoDry 6P med tillbehöret processluftstos

Bilden ovan visar ett exempel på installation i en liten krypgrund där avfuktning måste ske i de båda sektionerna. Med tillbehöret processluftstos anslutes processluftslang att hämta luft som ska avfuktas, från den delen av krypgrunden där avfuktaren inte är placerad.

Då sorptionsavfuktaren drar in fuktig luft och samtidigt blåser ut torr luft, kommer luftvolymen i hela krypgrunden att sättas i rörelse. Under avfuktningsprocessen leds vattenånga ut genom våtluftslangen som ses utdragen genom grundmuren. 

Samma uppsättning ger även möjlighet att installera EvoDry 6P helt utanför betjänat rum. Då ansluts såväl torrluft som processluft in till rummet som ska avfuktas. Det kan t.ex. vara bra då rummet är otillgängligt likt vissa torpargrunder och krypgrunder. Fuktbekymmer i containrar kan också lösas på dylikt sätt. 

Dragning av våtluftslang samt torrluftslang

Våtluftslangen som medföljer avfuktaren ska hållas så kort som möjligt. I annat fall kan det eventuellt finnas kondensrisk inne i slangen. Bra är om möjligt att hålla ett lätt fall på slangen från avfuktaren ned mot utsläppspunkten. Det går också att isolera slangen utvändigt för att motverka kondensrisken. 

Våtluftslang samt utloppsenhet till Aceteec EvoDry 6H och 6P

På utsidan av huset där våtluften blåser ut fästs utloppsenheten eller också kallat utloppsplåten. Den är försedd med skadedjursgaller samt regnskydd och droppnäsa. 

Torrluftslangen till Evodry 6P rekommenderar vi att hålla till maximalt 7,5 meters längd. Har man längre slang kommer visst tryckfall att uppstå vilket minskar luftflödet genom avfuktaren och således även avfuktningskapaciteten. 

Om sorptionsavfuktaren kompletterats med en processluftstos gäller 7,5 meter slang den totala längden som kopplas mot aggregatets processluftflöde plus torrluftflöde. 

Hur stora rumsvolymer klarar avfuktaren?

När man väljer avfuktare kan det vara frestande att gå på den billigaste. Mycket viktigt att ha i åtanke är att en mindre sorptionsavfuktare inte har samma avfuktningskapacitet som en lite större. Resultatet av fel val är att avfuktningen kanske inte fungerar tillfredsställande under alla klimatförhållanden. Samtidigt måste en mindre avfuktare vara i drift mer i jämförelse med en större och livslängden minskar därför. Det större aggregatet gör jobbet snabbare och kostar därför inte mer i drift. 

Tipset från Optihus är att om maxvolymen som anges nedan ligger nära, eller om fuktlasten är extra hög, välja Acetec EvoDry 12H eller 12P istället. Möjligheten med avfuktarmodell 12 är större att på bättre sätt sprida ut och fördela torrluften. 

Specifikationen för avfuktningskapaciteten är den samma som för EvoDry 6H med manuell hygrostat. Det innebär som följer:

  • I krypgrund och torpargrund som är förberedda för snålast möjliga avfuktning kan man utgå från 35m3 som maximalt kubikmeterantal. 
  • vinden brukar sorptionsavfuktaren ha kapacitet om upp till 45m3. När användning sker på kallvind brukar man benämna enheten som vindsavfuktare eller kallvindsavfuktare.
  • Källare skiljer sig åt beroende på om det är en inredd källargrund eller en råkällare. I den inredda källaren kan EvoDry 6P avfukta ända upp till 80m3 rumsvolym, medan den i råkällaren kan klara av en maxvolym om 40m3. 
  • Gäller det garage där fuktlasten inte är så hög och intermittent finns möjlighet att betjäna upp till 80m3 rumsvolym. Med intermittent menas att fuktlasten ökar tillfälligt, likt då en bil körs in från vinter- eller regnväder. 

Avfuktningskapaciteten i Acetec EvoDry 6P

Som nämnt håller sorptionsavfuktare markant högre avfuktningskapacitet än kondensavfuktare. Särskilt gäller det när temperaturen faller under +16 grader. 

Här ses kapaciteten vilken till avgörande del bibehålls ända ned i minusgrader:

Avfuktningskapacitet gällande Acetec EvoDry 6H och 6P

Möjligheten att även avfukta kylrum och frysrum har gjort EvoDry 6P populär inom branscher som har det behovet. 

Några snabba besparingstips

Marken i torpargrund och krypgrund slutar i princip aldrig att avge fukt. Om man installerar avfuktaren utan att lägga byggplast över hela markytan kommer markånga att ständigt tillföras. Då får aggregatet mycket att göra och kanske inte räcker till. Avfuktningskostnaden ökar väsentligen vilket är onödigt sett till den låga engångsutgiften byggplast innebär. 

Ventilerna till uteluften bör stängas till för att ytterligare minska avfuktningsbehovet. 

På vinden, i garaget och i källaren som inte aktivt används gäller samma sak gällande ventilationen. Den ska sättas igen så gott det går. Dock är det alltid bra att se över att ventilationen i själva boendeytorna är tillräcklig och rätt justerad. 

När man installerar en sorptionsavfuktare i garage eller annat utrymme, går det att sänka underhållsvärmen eller om möjligt helt stänga av den. Särskilt gäller det under vintern där minusgrader råder. Besparingen uteblir definitivt inte. Det säkerställs från mögel och fuktskaderelaterad lukt samtidigt som avfuktaren normalt kostar mindre i drift än värme och ventilation. 

Byt dammfilter och se över avfuktningsfunktionen

Det dammfilter som sitter på baksidan av aggregatet är viktigt att regelbundet byta. Sätts det igen kommer avfuktningskapaciteten att minska och EvoDry 6P riskerar i en förlängning att ta skada. 

Acetec rekommenderar filterbyte två gånger per år. Det krävs för att garanti ska gälla. 

Samtidigt som filterbyte sker är det bra att kontrollera avfuktarens funktion samt att utrymmet den installerats i har klarat sig bra. 

Har det samlats damm inne i aggregatet bör det lätt dammsugas bort. 

Dubbel säkerhet och fjärravläsning via fuktmätare

För extra kontroll går det att använda fuktkvotsmätare som har mätpiggar. Piggarna sticks in i byggnadsmaterial av trä. Fuktkvotsvärdet bör inte överstiga 17%.

En trådlös hygrometer kan också användas för extra övervakning och säkerhet. Hygrometerns fjärrsensorer placeras i den rum man vill mäta. Sensorerna sänder fuktvärden till en inomhusenhet med display. Det blir enkelt att övervaka flera ställen om så önskas. 

Har Acetec EvoDry 6P installerats i fritidshus eller annat hus där man inte vistas under en period, finns möjlighet att via Internet koppla in en hygrometer som sänder värden gällande temperatur och fukt till molnet. Därifrån hämtas värdena till mobiltelefon eller dator var man än befinner sig i världen. 

Se informationsfilm från Acetec

Här ges installationsexempel från ett garage där Acetec EvoDry 6P gör stor nytta.

Specifikation gällande Acetec EvoDry 6P

Typ av avfuktare – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde (°C) – -20 – +40
Lämplig upp till (m3) – 100 (Noteras bör att denna uppgift varierar mellan olika utrymmen. Optihus ger fri support inför valet av avfuktare)
Styrutrustning – EDC-01 Smart Hygrostat
Våtluftsflöde, m3/H – 20
Våtluftsstos, mm – 50
Torrluftsflöde, m3/H -110
Torrluftsstos, mm – 100
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h – 7.4
Kapacitet upp till, l/24h – 9.7
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd – 48
Hygrostatinställning, % – 0 – 100
Effekt, fläkt, nom, W – 25
Effekt, vid avfuktning, W – 530
Anslutningsspänning, V – 1x230V
Säkring, A – 10A
IP-klass – IP21
Djup, mm – 307
Bredd, mm – 217
Höjd, mm – 225
Vikt, kg – 5.75
Filterklass – G4
Ytskikt – AluZink
Korrosionsklass – C3

Här sker länkning till tillverkaren Acetec och deras dokument gällande avfuktare EvoDry 6P.

Optihus finns tillhands för att ge utökad produktsupport, vilken vi baserar på uppåt 8.000 sålda och installerade avfuktare av typen sorptionsavfuktare. Välkommen att ringa, maila eller kommentera under knappen ”Ställ fråga”. Supportsvar följer upp.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Acetec EvoDry 6P sorptionsavfuktare med smart energisnål hygrostat”