...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Acetec EvoDry PD en vindsavfuktare och krypgrundsavfuktare

Acetec EvoDry PD är en unik sorptionsavfuktare som tillverkas i Sverige, närmare bestämt i Älvsbyn. Just denna avfuktarmodell har kommit att bli en av de marknadsledande krypgrundsavfuktarna och vindsavfuktarna, både på privatmarknaden och hos hustillverkare.

EvoDry PD baseras på den för svalare klimat vägvinnande sorptionstekniken. Dock skiljer en väsentlig detalj, vilket är att den inte har ett roterande sorptionshjul, utan istället ett fuktabsorberande block. Avfuktningen fungerar energibesparande i två olika faser. Det medger ett högre torrluftflöde och hela tre anslutningar för torrluftslang.

Installationen blir med PD högst flexibel vilket är ett plus. För att ytterligare kunna fördela den avfuktade luften kan avfuktaren kompletteras med tillvalen förgreningsdon. Vid behov finns det även en stosplåt att montera på baksidan av aggregatet, för att kunna hämta fuktig luft från olika ställen.

Maila gärna över en skiss på tilltänkt utrymme så föreslår vi hur installationen kan göras.

17.955kr

Artikelnummer 2022PD Kategorier , Etikett

Vad ingår i avfuktarpaketet?

 • 1 st sorptionsavfuktare EvoDry PD
 • 1 st ca. 1,8m lång sladd med stickkontakt
 • 1 st filter för att samla upp damm från processluften innan denna dras in i avfuktaren
 • 1 st våtluftslang ca. 2m
 • 1 st utloppsenhet med stos för att koppla våtluftslangen. Utloppsenheten syns på bild ovan och ska fästas utomhus på grundmur eller vägg där våtluften (vattenångan) från avfuktaren fläktas ut.
 • 1 st smart styrenhet EDC-01
 • Fri rådgivning och support från Optihus

Hur fungerar Acetec EvoDry PD?

Funktionen och avfuktningsprocessen i EvoDry PD baseras på sorptionsteknisk grundfunktion med anor sedan 1950-talet. Det innebär att ett fuktabsorberande material genomblåses med den luft som ska bli torrare. Fukten absorberas tillfälligt och avskiljs sedan via värme, vilket är en lösning som Acetec vägvinnande kommit att använda. 

Steg 1 i Acetec EvoDry PD där fukt binds i absorptionsmaterialet

Steg 1: Bilden föreställer de vitala delarna inne i EvoDry PD. Fläkten t.v. driver in fuktig luft, processluft, genom ett par PTC-element som i detta steg är avstängda. Fukten binds tillfälligt i det efterföljande sorptionsblocket. Avfuktad luft fortsätter ut genom avfuktarens tre torrluftstosar. En av dessa syns inte i bild då den är placerad upp till vänster bakom en plåt, vid spjällmotorn som reglerar spjällskivan. I detta steget som varar upp till tio minuter stänger spjällskivan igen för våtluftsflödet. 

Steg 2 i Acetec EvoDry PD där fukt via värme drivs ut genom våtluftstosen

Steg 2: När det fuktabsorberande blocket i PD är mättat inträder steg 2 om fyra minuters driftstid där spjällskivan löper ned och stänger för torrluftsflödena. Då öppnas våtluftsflödet. Samtidigt aktiveras de självreglerande PTC-elementen. Värmen från elementen sprids via fläktflödet genom sorptionsmaterialet som därför avger den uppsamlade fukten. Våtluften drivs ut som vattenånga genom våtluftstosen och vidare ut genom den våtluftslang som anslutits för evakuering ut utomhus. 

Genom detta steg regenereras sorptionsmaterialet och är åter redo att samla upp fukt från processluften. 

Steg 1 och steg 2 fortsätter att ambulera så länge avfuktarens smarta hygrostat avkänner att avfuktning behövs. Acetec är idag ensamma om just denna princip som kommit att kallas Acetecprincipen. 

Se också videon längre ned på sidan för att få en kortfattat rörlig förklaring till hur sorptionsavfuktaren fungerar.

Avfuktningen i praktiken

För att på bästa möjliga sätt illustrera avfuktningen i praktiken har vi lagt in beskrivande pilar för de olika flödena.

Våtluft, torrluft och processluft från EvoDry PD

Blå pil motsvarar det flöde som ska avfuktas, kallat processluft. Under steg 1 kommer torrare luft ut genom de tre torrluftstosarna, markerat med gröna pilar. Notera att de två undre torrluftsflödena är högflöden medan det övre är lågflöde. Innanför det övre sitter nämligen spjällmotorn som bromsar upp flödet där. Under steg två när torrluftsflödena är stängda kommer våtluft ut genom våtluftstosen, röd pil. 

Hur installeras EvoDry PD på bästa vis?

Genom att Acetec försett EvoDry PD med tre torrluftstosar blir installationen som t.ex. vindsavfuktare eller krypgrundsavfuktare mycket flexibel. Den avfuktade luften kan fördelas ut riktigt bra, vilket många gånger krävs i krypgrund, vind, källare och andra aktuella utrymmen. Möjlighet finns också att göra tillval av en processluftbricka med tre insugspunkter. 

Förutom guiden nedan finns också en steg-för-steg anvisning om vad man bör tänka på gällande applicering av avfuktare i krypgrund.

För att förklara på enklaste sätt följer här några installationsskisser:

EvoDry PD installation i krypgrund

Här syns den mest grundläggande PD-installationen i en öppen krypgrund utan hjärtmurar. Tillvalet torrluftslang används. De två högflödena fördelas via slangar ut diagonalt. Lågflödet dras rakt fram. I änden av varje torrluftslang träs tillvalet sluthylsa in. Det är en plasthylsa som håller slangen öppen och kan användas för att hålla slangdragningen på plats genom uppfästning. 

Våtluftslangen dras ut genom grundmur och tätning sker med fogskum. På utsidan av muren monteras den medföljande utloppsenheten i form av en plåt med en inre stos för koppling av våtluftslangen. 

Alla ventilationsöppningar ska sättas igen vilket lämpligen görs med en frigolitskiva och fogskum. Marken städas om det behövs och byggplast läggs ut, med 50 cm överlapp eller tejpning i skarvarna, för att stänga nere markfukten. 

PD-installation i krypgrund med olika sektioner

De flexibla torrluftslangarna som kopplas mot avfuktaren ska dras utan att de viks. Luftflödet ska få fri väg.  

Acetec EvoDry PD avfuktare i krypgrund med tre sektioner

Bilden visar att lågflödesslangen dragits till krypgrundens mittensektion. Där brukar det i allmänhet vara lite varmare och torrare än i de yttre sektionerna. Samtidigt recirkulerar den avfuktade luften från högflödena i de yttre krypgrundssektionerna tillbaka till PD via en del av mittensektionen. 

EvoDry PD installerad i krypgrund med hjälp av förgreningar

I denna krypgrunden behövs ytterligare spridning av avfuktningseffekten. Högflödena fördelas ut med hjälp av tillvalet förgreningsdon, till totalt fyra utsläppspunkter. Vardera av dessa utsläpp stryps partiellt. Då tillser man att fördelningen blir jämnare. Det räcker att känna med handen efter strypning så att luftflödet är någorlunda jämnt fördelat. Strypning kan ske genom att silvertejp sätts för delar av slangändarnas öppning där sluthylsan förts in. Se tillbehör för förgreningsdon och sluthylsa. Lågflödet kan bibehållas utan strypning. 

EvoDry PD avfuktar krypgrund under vinkelbyggnad

Här är sorptionsavfuktaren placerad i krypgrunden under en vinkelbyggnad. Till den större vinkelsektionen dras ett högflöde samt lågflöde. Till den andra sektionen dras det andra högflödet. 

Det finns alla tänkbara uppbyggnader av krypgrund. Acetec EvoDry PD blir med några tillval en högst flexibel krypgrundsavfuktare. Har ditt hus en annat uppbyggnad av grund, skicka gärna en skiss så ritar vi in rekommenderad installation

Som vindsavfuktare följer PD samma installationsprincip

Såväl i grunden som uppe på vinden gäller det att stänga till mot uteluften så bra som möjligt. Låter man det vara öppet ut så får avfuktaren ge sig på att avfukta hela omvärlden och det går så klart inte vidare bra. 

Takfotsventilationen stängs om det är möjligt som bäst igen utifrån. Nockventilation och gavelventilation kan stängas igen inifrån om vindskonstruktionen tillåter det. 

Acetec EvoDy PD installerad på vind - kallvind

Den avfuktade luften från PD bör fördelas med samma princip som visas för de olika krypgrundsutrymmena ovan. Eftersom kallvinden kan vara högre är det en viss fördel att dra upp en torrluftslang, förslagsvis lågflödet för att blåsa längs ut med nocken. 

För att få vindsavfuktaren att gå så lite som möjligt är det också av vikt att se över husets ventilation i övrigt. Finns uppenbart läckage likt runt vindsluckan kommer tätning där att göra nytta. 

EvoDry PD som kombinerad källar- och krypgrundsavfuktare

Genom möjligheten att fördela den avfuktade luften till flera punkter, kan man fördelaktigt avfukta både krypgrund och källare då denna kombinerade grundläggning finns under huset.

När betongindustrin på 1920-talet började etableras i Sverige kom man att bygga grundläggningar med kombinerad källare och krypgrund. Det var ofta råkällare som byggdes, vilket gjorde bägge grundtyperna extra fuktbelastade.

Avfuktare i hus med kombinerad källare och krypgrund

Här kan EvoDry PD spela en avgörande roll för samtidig avfuktning under hela huset. (A) beskriver att en högflöde- och en lågflödesslang dragits in i krypgrunden från avfuktaren vilken behändigt installerats i källardelen. Den andra högflödesslangen har dragits in i källaren. (B) visar att våtluftslangen dragits ut genom en källarventil.

Den avfuktade luften leds ut så pass bra att hela luftvolymen vid behov sätts i cirkulation och avfuktning. 

Hygrodynamisk avfuktarstyrning via EDC-01 fjärrpanel

De flesta avfuktare styrs av ett fuktavkännande system kallat hygrostat. Variabeln som avkänns via hygrostatens fuktsensor är relativ fuktighet (RF%). När inställt gränsvärde passeras aktiverar hygrostaten avfuktningen, för att senare sända signal om avaktivering när säkra värden utifrån gränsvärdet nåtts. 

Ingående forskning om mögel och jordbakterier, har ökat förståelsen om vilka livsbetingelser som ligger till grund för grodd och vidare tillväxt av mikrobernas sporer. Förutom fukt har det genom experimenten som utförts framkommit att temperaturen i förhållande till RF% också har avgörande betydelse. Detta har Acetec tagit fasta på och utvecklat sitt högst energibesparande hygrodynamiska styrsystem EDC-01

Styrningen av Acetec EvoDry PD kallas EDC-01

Vid luftintaget (processluften) inne i Acetec EvoDry PD sitter fukt- och temperatursensorer på ett mindre kretskort där styrningen av avfuktaren finns programmerad. 

För bästa möjliga övervakning och flexibilitet gällande inställning av EDC-01 ansluts den medföljande styrpanelen via 15 meter lång kabel till avfuktaren. Styrpanelen kan placeras uppe i huset eller annars närliggande där det är lätt att komma åt den. 

Flera inställningsmöjligheter finns, varav den hygrodynamiska som styr avfuktningens till- och frånslag utefter temperatur och relativ fuktighet. 

Acetecs hygrodynamiska styrprogram

Vår avfuktarleveranstör Acetec förklarar styrningen i EDC-01 som bilden visar. 

Det hygrodynamiska diagrammet som gäller för Acetec EvoDry PD

Grön kurva beskriver mögelrisken som föreligger efter 30 dagars klimatförhållande. Vid rumstemperatur brukar gränsvärdet (mögelindex) anges till 75%RF. 

Desto lägre temperaturen faller ju högre kan RF% stiga innan riskvärden nås. 

Röd kurva beskriver att styrsystemet larmar om värdena ett visst antal dygn överskrider kurvans värden. Antal dagar innan larm är inställbart utefter önskemål. Larmet visas i panelen genom att röd diod tänds. 

Blå kurva markerar hur EvoDry PD styrs när det hygrodynamiska läget ställts in. Under +15 graders temperatur kommer styrningen tillåta att RF ökar 1% per fallande grad. Än om man genom detta val tillåter ökad fuktighet vid lägre temperaturer kommer riskvärden inte att uppnås. Energibesparingen i förhållande till att bara styra avfuktningen utefter RF% är markant, med upp till 40-60% besparing över ett helt år räknat. 

Svart kurva framhåller hur avfuktningen fungerar i det inställningsläge där EDC-01 styr PD efter enbart RF% som variabel. 

Som vindsavfuktare och krypgrundsavfuktare kommer Acetec EvoDry PD att verka i högst varierande klimatförhållanden. Både kallvind och krypgrund följer det klimat som råder utomhus. Är det fuktigare ute kommer fuktlasten mot dessa riskkonstruktioner öka. Faller utetemperaturen kommer temperaturförhållandet både på vinden och i krypgrunden att bitvis följa med.

Med EDC-01 är PD så att säga med på noterna och ger med det valbara hygrodynamiska läget största möjliga trygghet till minsta möjliga kostnad. 

Gällande energieffektivitet måste också räknas in att PD är en sorptionsavfuktare, vilken fungerar avsevärt bättre än kondensavfuktare i svalare miljö. Samtidigt har Acetec gjort flera konstruktionsinsatser för att minska energiåtgången. 

Hur stora avfuktningsapplikationer klarar PD av?

Förutom val av lämplig avfuktartyp är det också viktigt att välja aggregat med tillräcklig avfuktningskapacitet för det utrymme den ska betjäna. 

 • Till torpargrund och krypgrund där byggplast lagts över marken för att hindra markånga att öka avfuktningsbehovet, klarar PD av upp till maximalt 120m3.
 • I källarutrymmen som är inredda och med öppen planlösning upp till 215m3. I råkällare som är mer fuktbelastade upp till 120m3.
 • Till kallvind upp till 145m3.
 • I sommarstuga, garage etc. räcker avfuktaren upp till 215m3.

Se en kortfilm från Acetec som beskriver EvoDry PD

Lägg gärna samman filmvisningen av EvoDry PD med funktionsbeskrivningen längre upp på denna produktsida.

Här följer specifikation gällande Acetec EvoDry PD

EvoDry PD är en avfuktare av typen sorptionsavfuktare
Arbetsområde -20 – +40  °C
Lämplig upp till 200 m3
Styrutrustning EDC-01
Våtluftsflöde 24 – 73 m3 per timme
Våtluftsstos 80 mm
Torrluftsflöde 280 m3 per timme
Torrluftsstosar 3×100 mm
Avfuktningskapacitet vid 20°C/60%RF är 17.8 liter per dygn
Ljudnivå vid 3 m avstånd är 53 dB(A) utan slangar kopplade
Hygrostatinställning 20 – 80 RF%
Effekt, fläkt, nom, 58 W
Effekt vid avfuktning 660/880 W
Anslutningsspänning 1x230V
Säkring 13A
IP-klass IP21
Djup 447 mm
Bredd 330 mm
Höjd 265 mm
Vikt 11.3 kg
Filterklass G4
Ytskikt AluZink
Korrosionsklass C3

Dokument som beskriver Acetec EvoDry PD

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Acetec EvoDry PD en vindsavfuktare och krypgrundsavfuktare”