...
Optihus AB
Optihus AB

Aerial AD 110 avfuktare med inbyggd vattenpump

Aerial AD 110 är en energieffektiv kondensavfuktare med upp till i gynnsamt klimat 15 liters avfuktningskapacitet per dygn.

Luftavfuktaren är förutom hög effekt framtagen för att hålla låg vikt och vara utrymmesbesparande.

Dränering av det vatten som kondenseras sker via en automatisk vattenpump som kopplas till en dräneringsslang.

Enheten hängs som bäst mot vägg på strategiskt valt ställe, där den på bra sätt kan hämta in fuktig luft och sprida den avfuktade luften.

Ingående i leveransen är:
Inbyggd pump, utbytesfilter, dräneringsslang 12 x 2 mm, slangklämma för dräneringsslang 15 x 2 mm, väggmontering som standard.

17.950kr

Artikelnummer AERIALAD110 Kategorier ,

Så avfuktar Aerial AD 110

Aerial AD 110 baseras på kondensteknik där godkänt kompressordrivet kylmedia ser till att fukt i luften kondenserar.

Så här avfuktar Aerial AD 110

Fläkten (4) hämtar in fuktig processluft (1) från rummet där AD 110 installeras genom väggmontage eller placering på annat lämpligt ställe. Kompressorn (3) komprimerar och kyler ned ett miljövänligare kylmedia som först passerar genom evaporatorn (2). Genom evaporatorn strömmar processluften. Fukt kondenserar mot den kalla evaporatorn och droppar ned i vattentanken. Den avfuktade luften strömmar igenom kondensorn (2) där det avges restvärme från avfuktningsprocessen. Den något varmare och torrare luften ventileras ut genom avfuktarens framsida (5).

Vattentanken evakueras automatiskt via vattenpumpen

Vattentank och vattenpump i Aerial AD 110

När den inbyggda vattentanken fyllts på till en viss nivå kommer vattenpumpen att evakuera kondensatet. På avfuktaren baksida finns anslutning för dräneringsslang. Pumpen har en lyfthöjd om maximalt tre meter. 

Styrning och display

Display och styrning gällande Aerial AD 110

Lätt tillgänglig i nederdel av AD 110 framsida finns styrning och display placerad. 

Hygrostatinställning

Genom att justera vredet kan avfuktaren ställas i läge off eller i kontinuerlig avfuktningsdrift. Det går också att ställa in önskat börvärde. Det innebär att målfukthalten ställs in. Vill man ha maximalt 60%RF ställs värdet in. Då jobbar AD 100 tills den nått målet och ställer sig sedan i standby tills den relativa fukten når över börvärdet igen. 

Visning i display

Diplayen visar inställt börvärde gällande RF%, temperatur, RF%-värdet i rummet samt antal driftstimmar. 

Diodlamporna visar om temperaturen i rummet gör att avfuktaren automatiskt för maskinskydd stängts av. Temperaturområde för drift ligger mellan +1-34 grader. om Aerial AD 110 stängs av p.g.a. temperaturförhållanden utanför dess driftsområde, kommer den återigen att aktiveras när temperaturen tillåter. Automatisk avfrostningsfunktion finns via hetgas om det bildas is på evaporatorn. 

Vidare finns diodfunktion om fel på vattenpumpen föreligger så att kondensatet inte dräneras. Då stannar avfuktaren och diod larmar rött. 

När grön diod (% OK) lyser indikeras att börvärdet är uppnått. När grön diod vid (vattendropparna) lyser indikeras att avfuktning pågår. 

Teknisk data gällande Aerial AD 110

Kapacitet (30 °C/80 %RH)/strömförbrukning l/24t/W – 15/330
Kapacitet (20 °C/60 %RH)/strömförbrukning l/24t/W – 8.5/236
Kapacitet (15 °C/70 %RH)/strömförbrukning l/24t/W – 8/215
Luftflöde m3/t – 225
Driftområde temperatur °C – 5-30
Driftområde luftfuktighet % RH – 35-95
Strömförsörjning V/Hz – 230/1ph/50
Ljudnivå dB(A) – 46
Kondensatdränering mm – 12 x 2
Strömsladd m – 3 med stickpropp
Köldmedium – R1234yf
Kapslingsklass – IP54
Produktstorlek (H x B x D) mm – (metall) 498 x 330 x 241 | (plast) 538 x 370 x 310
Vikt kg – 18.5

Manual gällande Aerial AD 110

Ladda ned manualen här som pdf dokument. Manual på svenska börjar på sidan 96.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Aerial AD 110 avfuktare med inbyggd vattenpump”