...
Optihus AB
Optihus AB

Dantherm CDF 10 avfuktare är vägghängd med snygg design

Dantherm har med CDF 10 satt ny standard för estetik gällande avfuktare.

Detta är en vägghängd kondensavfuktare med möjlighet att ansluta dräneringsslang alternativt vattentank som töms manuellt.

Upphängningen mot vägg är enkel att genomföra. Det medföljer en skena som skruvas fast där bärighet finns. Avfuktaren hängs sedan upp på skenan.

I gynnsammaste klimatförhållanden ligger avfuktningskapaciteten på 11 liter per dygn.

26.296kr28.879kr

Så fungerar Dantherm CDF 10

CDF 10 baseras på kondensteknik där genomgående luft kyls ned. När tillräcklig nedkylning nås i förhållande till daggpunktstemperaturen kommer fukt i luften att kondensera. Det bildas kontinuerligt vid drift vattendroppar på det interna kylelementet. 

Man kan leda bort kondensatet via en dräneringsslang som sätts fast under avfuktaren, alternativt välja till en vattentank som enkelt monteras i underkant av CDF 10. Vattentankens kapacitet är 5,5 liter. När den fyllts upp stannar avfuktaren och en röd lysdiod i frontpanelen tänds.

Den avfuktade luften värms upp med ca. fem grader av kompressorvärme och värme från avfuktningsprocessen i övrigt. Fuktig luft dras in i avfuktaren och varmare samt torrare luft ventileras ut. 

Helautomatisk funktion

CDF 10 är utrustad med en hygrostat som är placerad bakom frontplåten. Via hygrostaten ställs börvärde in. Med börvärde menas den relativa fuktighet som inte får överskridas i rummet där avfuktaren placerats. 

Vid leverans är hygrostaten inställd på 60%. Det innebär att om luftfuktigheten i rummet passerar detta värde, kommer CDF 10 att starta avfuktningen. Då kompressorn jobbar lyser dioden i frontpanelen grönt.

När börvärdet är uppnått stannar fläkt och avfuktning. Då ställs systemet i standby tills nästa avfuktningsomgång. 

Skulle temperaturen bli så låg i det betjänade rummet, att is bildas på kylelementet, kommer avfuktaren automatiskt gå in i en stunds avfrostningsfas.  

Dantherm har lagt in ett program för skydd och säkerhet, som gör att enheten stängs av när omgivningstemperaturen faller under 3°C. När temperaturen går upp över denna gräns startar systemet igen. 

Avfuktningskapacitet

När man väljer avfuktare är det bra att beakta de förhållanden som råder i det rum den ska verka. I kallare miljö blir det ofta energieffektivare med en sorptionsavfuktare, medan det i varmare miljö blir bättre med en kondensavfuktare, likt Dantherm CDF 10. Detta går att utläsa i kapacitetsdiagrammet:

Kapacitetsdiagram gällande Dantherm CDF 10

Flukturerar temperaturen upp och ned, men till största delen håller sig över +15 grader, kommer CDF 10 att fungera bra. De innebär att aggregatet lämpar sig väl för mindre källare, lager, arkiv och liknande. 

Gäller det däremot avfuktning i torpargrund, krypgrund eller kallvind, då kommer sorptionsavfuktare att fungera mer säkerställande gällande klimatet. 

Optihus finns tillhands med kostnadsfri support gällande val av och hur avfuktare som bäst placeras samt installeras. Skicka gärna ett mail med en enkel skiss beskrivande avfuktningsbehovet. Fukttekniker återkommer med förslag och rekommendation. 

Det går även bra att ställa fråga under fliken ”ställ fråga” ovan. Då läggs fråga och svar offentligt så att alla kan läsa, få till sig kunskap och kommentera vidare. 

CDF 10 i korta ordalag

  •  CDF 10 är byggd med ett pulverlackerat, varmförzinkat plåtskåp
  • Förångarens och kondensorns ytor är för skydd mot korrosion epoxibehandlade
  • CDF 10 hängs enkelt upp på vägg med hjälp av den medföljande väggskenan
  • Kondensavloppet är placerat i botten av avfuktaren och via en en 1/2” anslutning kopplas dräneringsslang in
  • Luftintag sker genom ett filter som är monterat i avfuktarens frontkåpa
  • Avfuktad luft ventileras ut via enhetens sidor
  • Kolvkompressor driver köldmedia och avfuktning
  • Axialfläkt forcerar luft genom enheten
  • CDF 10 kan användas med vattentank om 5,5 l, vilken räknas som tillbehör eller köps tillsammans med avfuktaren

Se specifikation under flik längre upp på sidan för att ta del av mått och data gällande energibehov etc. 

Specifikation gällande Dantherm CDF 10

Arbetsområde Luftfuktighet – 40-100 RF%
Arbetsområde Temperatur – 3-30 °C
Luftomsättning – 220 m3/h
Nätanslutning – 1×230/50 V/Hz
Maximal ampereförbrukning – 2,1 A
Maximal effektförbrukning – 0,3 kW
Köldmedium – R134a
Köldmediefyllning – 0,190 kg
Ljudnivå vid 1 m distans från avfuktaren – 46 dB (A)
Vikt -28 kg
Färg RAL – 7024/9006
Skyddsklass – IPX2
Mått mm – H 600 x B 535 x D 240
Mått med vattentank mm – H 833 x B 535 x D 240

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Dantherm CDF 10 avfuktare är vägghängd med snygg design”