...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Dantherm CDT 40S MK III kondensavfuktare med luftfördelning

CDT 40S MK III från danska Dantherm är en mycket robust och transportvänlig kondensavfuktare.

Via hög kapacitet för avfuktning och luftomsättning, samt möjlighet att fördela den avfuktade luften, finns goda möjligheter att utföra vattenskadesanering.

CDT 40S lämpar sig även för fast installation och slang- eller rördragning för utspridning av avfuktningseffekten.

Antingen kan enheten köras i kontinuerlig drift eller ställas att verka utefter hygrostatinställning av önskat börvärde.

33.115kr

Artikelnummer 2022CDT40S Kategorier ,

Så avfuktar Dantherm CDT 40S MK III

Via en fläkt med hög luftförflyttning dras processluft in genom avfuktarens filter vilket sitter på framsidan av aggregatet.

Innanför filtret möts luften av ett kallt ”element”, som är nedkylt genom kompressoreffekten där nytt miljövänligt köldmedia cirkulerar. På denna nedkylda yta kondenserar vattenånga och droppar ned i vattentanken om 14 liters kapacitet. 

Köldmediet som i avfuktningsprocessen hämtar upp värme cirkulerar vidare genom ytterligare ett ”element”. Den svalare nu avfuktade luften hämtar ut värmen från processen. Det resulterar i att avfuktad och lätt uppvärmd luft forceras vidare ut genom de två torrluftsutblåsen som är monterade på baksidan av 40S. 

Själva avfuktningsprincipen och tekniken som Dantherm använder i CDT-serien kallas allmänt för kondensavfuktning. 

Fördelning av den avfuktade luften

Avfuktaren kan ställas friblåsande, utan att man ansluter rör eller slang till de två 100mm fördelningsstosarna på baksidan där torrluften går ut. 

Fördelning av avfuktad luft från CDT 40S

Det går mycket väl genom fördelning av torrluften, så som visas på bilden ovan, att anpassa kondensavfuktarens verkan. Bland annat är denna möjlighet bra vid vattenskadeavfuktning eller där man ska fördela avfuktningsverkan till olika rum eller sektioner. 

Med tillvalen Optihus har går det att dra torrluftslang för upp till fyra utsläppspunkter. 

Exempel på fördelning är om ett visst område i ett hus eller fastighet avskärmats med byggplast. Så är brukligt att göra runt ett område som vattenskadats. Då kan man leda in all avfuktad luft från 40S innanför avskärmningen och ställa avfuktaren utanför. På det sättet riktas all avfuktningseffekt dit den går som bäst nytta. Upptorkningen går på så sätt avsevärt snabbare. 

Installation av CDT 40S

Om man finner ett ställe för fast montage och stadigvarande installation finns väggfäste som tillval.

Att kunna ställa kondensavfuktaren lite högre upp underlättar manuell tömning av vattentanken. Samtidigt underlättar det om tillvalet avtappningskran väljs, så det går att ansluta dräneringsslang till vattentanken. 

Viss höjdskillnad mellan avfuktaren och golvbrunn etc. behövs för att få dräneringen att fungera optimalt. 

Som tillval går det även att installera en kassett med vattenpump. Pumpen har kapacitet att pumpa kondensatet upp till tre meter i vertikal riktning. 

Med någon av dessa lösningar för kondensatdränering undviks stillestånd, som annars automatiskt sker när vattentanken fylls upp. 

Avstånd till väggar och föremål

Vid placering och installation är det viktigt att tänka på den distans som behövs för att CDT 40S ska kunna avfukta optimalt. 

Distans och avstånd som avfuktaren behöver för att verka optimalt

Bilden visar placering där avfuktaren är friblåsande, d.v.s. utan monterade slangar eller rör på torrluftstosarna. Vid processluftsidan där fuktig luft dras in bör man hålla minst 60 centimeter distans till väggar och större föremål. 

Bakom enheten där den torrare luften cirkulerar ut behövs 300 centimeters fritt område. Om dessa instruktioner inte följs kan viss kortslutning av luftflödet ske, vilket resulterar i sämre avfuktningsresultat och högre driftskostnad. 

Med slangar eller rör monterade behöver den fria distansen vid torrluftsidan inte beaktas. Dock ska man vid utblåspunkterna från slangarna eller rören se till att det är fritt för luften att cirkulera. 

Styrning och övervakning

Styrning gällande kondensavfuktarens önskade drift görs via displayen och styrpanelen som är placerad på ovandelen av CDT 40S.

Display och styrpanel på CDT 40S

Dantherm har byggt in grundläggande funktioner såsom:

  • On-Off knapp.
  • Temperaturövervakning.
  • Övervakning av relativ fuktighet.
  • Ställbar hygrostat via plus och minus knapparna. Här ställs önskat börvärde in gällande relativ fuktighet. Om t.ex. 60RF% ställs in kommer avfuktaren att stanna när det värdet är uppnått och starta igen när börvärdet överskrids.
  • Övervakning av antal dritstimmar.
  • Övervakning av antal förbrukade kWh.
  • Felindikering.
  • Inställning av serviceintervall.
  • Indikation för full vattentank.

Robust och portabel

Förutom att ha tänkt igenom avfuktningsprestandan och att CDT 40S ska vara slittålig, har Dantherm också sett till att enheten är portabel och enkel att hantera. Samtidigt är den synnerligen robust. 

Se videon som informerar om ergonomi med mera

Här presenteras Dantherms video som gäller CDT-serien av kondensavfuktare.

Tekniska data för Dantherm CDT 40S kondensavfuktare

Driftområde – luftfuktighet 40-100 % RF (relativ fuktighet)
Driftområde – temperatur 3-35°C
Avfuktning – 20°C & 60% RH 18,6 l/24h
Avfuktning – 30°C & 80% RH 43,5 l/24h
Luftmängd omsättning – 560 m³/h*
Strömförsörjning – 230 V/50 Hz
Max. ampereförbrukning – 8,4 A
Max. effektförbrukning med värmeelement inkopplat – 1,9 kW
Max. effektförbrukning utan värmeelement – 0,9 kW
Köldmedium – R454C
Kompressortyp – Roterande
Ljudnivå – (vid 1 meter) 58 dB(A)**
Vattentankens kapacitet – 14 liter
Skyddsklass IP – X4
Filter PPI – 15/G1
Hjulstorlek Ø – 250 mm
Hjul och vattenbehållare material – PP
Kontrollpanel material – ABS
Mått mm – B 542 x H 736 (H med nedfällt handtag 823) D 539
Vikt 43 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Dantherm CDT 40S MK III kondensavfuktare med luftfördelning”