...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Dantherm CDT 60 avfuktare i portabel och robust design

CDT 60 MK III är en robust och pålitlig avfuktare framtagen för krävande miljöer.

Dantherm har konstruerat enheten för att vara kostnadseffektiv, energieffektiv och väl hanterbar när den ska flyttas och sättas på plats.

CDT 60 fungerar genom kondensationsprincipen och lämpar sig därför som bäst i uppvärmda rum.

Avfuktningskapaciteten är väl tilltagen och kommer i gynnsamma lägen upp i hela 65 liter per dygns drift.

36.165kr

Artikelnummer 2022CDT60 Kategorier ,

Så avfuktar Dantherm CDT 60 MK III

Fläkten som omsätter hela 725 kubikmeter luft per timme drar den fuktiga luften in i avfuktaren genom ett dammfilter som sitter på framsidan av aggregatet. Vidare dras processluften genom ett slags element kallat förångare.

Så här fungerar en kondensavfuktare

Förångaren kyls ned via kompressormatning av ett nytt miljövänligt kylmedia. 

När fuktig luft passerar genom den kalla förångaren kyls luften ner till under daggpunktstemperaturen och innehållet av vattenånga kondenseras till vatten.

Kondensdropparna som bildas på förångaren droppar ned i vattentanken som rymmer 14 liter. 

Innan den avfuktade luften blåser ut på baksidan av CDT 60 passeras ytterligare ett element. Detta bär viss värme som tillkommer under avfuktningen. Värmen dras via luftströmmen med ut ur aggregatet och kommer betjänat rum tillgodo. 

Kapacitet i förhållande till energiåtgång

Dantherm CDT 60 MK III är tekniskt framtagen för att kunna avfukta med god prestanda till lågt effektuttag. 

Då det är en kondensavfuktare bör man beakta att avfuktningskapaciteten är som bäst i fuktiga och varmare miljöer. 

Data för CDT 60 vid olika klimatförhållanden

Vid 30°C och 80% RF klarar CDT 60 av att avfukta 65.0 l/d. Vid dessa förhållanden är energiåtgången 0.42 kWh/l.

När temperaturen och fuktförhållandet sjunker ändras värdena. Vid 20°C och 60% RF är avfuktningskapaciteten 28.4 l/d. Energiåtgången är samtidigt 0.75 kWh/l. 

Värdena tas med i beaktande vid projektering så tillräcklig avfuktningskapacitet sätts in. Vid lägre temperaturer kan tillskottsvärme behövas.

Viss försiktighet ska vidtas så att värmen inte höjs för snabbt. När man värmer upp ett avfuktningsutrymme kommer luften att kunna bära mer fukt. Värmer man upp så pass mycket att avfuktarens kapacitet överskrids, kommer fukten att kunna orsaka vidare fuktskada. 

Support medföljer vid köp

Optihus följer upp köp av avfuktare med support. Supporten är inte begränsad till själva avfuktningsaggregatet utan ges även gällande den applikation som är tilltänkt. 

Bland annat gäller supporten användning i lager, källare, skyddsrum, vid vattenskada eller mer permanent installation.

Ett av användningsområdena är i kyrkor där miljön måste hållas under risken för mögel och påverkan på kulturföremål. 

I takt med stigande uppvärmningskostnader har det blivit ett krav att energieffektivisera bl.a. kyrkor. Ett sätt är att sänka temperaturen i kyrkan när det inte är aktiviteter där. Med temperatursänkning följer fuktrelaterade bekymmer. Detsamma gäller också då intermittent uppvärmning sker. 

Intermittent uppvärmning betyder att uppvärmning endast sker när kyrkan ska användas. Det ställer krav på snabb uppvärmning, vilket medför att fuktförhållanden för snabbt ändras och att föremål av trä riskerar att spricka. Färg på föremål, väggar och tak tenderar vid kraftiga fuktrörelser och temperaturrörelser att spricka samt släppa.

Med Dantherm CDT 60 MK III kan kyrkomiljön på ett säkrare sätt energieffektiviseras. Avfuktaren ser kontinuerligt till att miljön stabiliseras i förhållande till fukt i luft och material. Påverkan vid klimatskillnader minimeras på så sätt. Ytterligare fördel är att eventuell kyrkorgel normalt inte behöver stämmas så ofta när avfuktaren tillåts hålla ett stabilare klimat. 

Så enkelt flyttas CDT 60

Med högre kapacitet hos en kondensavfuktare som CDT 60 kommer också högre vikt. Dantherm har beaktat detta genom att göra avfuktaren ergonomiskt portabel. 

När man ska flytta CDT 60 via handtag och fotstöd

CDT 60 har ett uppskjutbart och stabilt handtag. När man ska tilta avfuktaren bakåt för att kunna rulla den sätts en fot mot fotplåten nere i enhetens bakkant. Därmed reduceras den kraft som måste läggas för att få aggregatet portabelt. 

Tyngdpunkten är centrerad och låg, varför enkelheten att rulla enheten ökar.

 

Dantherm CDT 60 kan transporteras i trappor

Genom att vara försedd med stora gummihjul är det möjligt att dra CDT 60 uppför och nedför trappor. I framkant sitter mjuka stötdämpare för att skydda avfuktaren och de utrymmen där den rullas. 

När CDT 60 MK III behöver lyftas från underlaget finns dubbla handtag

När kondensavfuktaren behöver lyftas in och ut från transportfordon eller över föremål finns möjlighet att bära den via dubbla handtag. Ytterligare handtag finns i nedre framkant. När avfuktaren tippas är det enkelt för en person till att lyfta. Det kan även nyttjas vid transport i trappor. 

Styrenhet och display

I avfuktarens överdel finns en infälld styrpanel och display med genomtänkta lösningar. 

Display och styrpanel på CDT 60

Här justeras och övervakas:

  • Temperatur i betjänat utrymme
  • Relativ fuktighet och styrning av önskat börvärde när avfuktaren ska starta
  • Timräknare
  • Kilowatträknare
  • Felindikator
  • On-Off knapp
  • Inställning för notis om serviceintervall
  • Indikator för full vattentank

Tillval

För att kunna göra användande och installation av CDT 60 så flexibelt som möjligt, har Dantherm tagit fram några tillval. 

Med avtappningskranen som ansluts till vattentanken är det enkelt att dränera bort kondensatet via en slang. 

Om det inte är fall tillräckligt för att vattnet ska kunna rinna i en dräneringsslang finns en anslutningsbar kassett med vattenpump.

Ska avfuktningsaggregatet installeras fast finns väggfäste att välja till. Med hjälp av väggfästet kommer avfuktaren upp en bit på vägg eller annat fast föremål, så att fall på dräneringsslang till golvbrunn eller annat avtappningsställe fungerar bra. 

Video gällande CDT och CDT 60 MK III

Dantherm har gjort en bra och sammanfattande video gällande CDT-serien av portabla kondensavfuktare:

Teknisk data – Dantherm CDT 60

Arbetsområde Relativ luftfuktighet – 40-100 % RF
Arbetsområde Temperatur – 3-35°C
Avfuktningskapacitet – 20°C & 60% RF 28,4 liter per dygn
Avfuktningskapacitet – 30°C & 80% RF 65,0 liter per dygn
Luftmängd omsättning – 725 m³/h
Strömförsörjning – 230 V/50 Hz
Max. ampereförbrukning – 5,6 A
Max. effektförbrukning – 1,3 kW
Köldmedium – R454C
Kompressor typ – Roterande
Ljudnivå – (vid 1 meter) 57 dB(A)
Vattentankens kapacitet – 14 liter
Skyddsklass – IP X4
Filter PPI – 15/G1
Hjulstorlek – Ø 250 mm
Hjul och vattenbehållare material  -PP
Kontrollpanel material – ABS
Mått mm – B 542 x H 816 (H med nedfällt handtag 913) x D 539
Vikt 46 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Dantherm CDT 60 avfuktare i portabel och robust design”