...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

DryBox X2 sorptionsavfuktare med installationspaket

DryBox X2 är en sorptionsavfuktare av hög kvalitet, skräddarsydd för att på ett säkert sätt hantera avfuktning i svalare utrymmen, såsom i riskkonstruktioner i hus samt fastigheter, inom byggindustrin och vid saneringsarbeten.

Avfuktaren är robust byggd, lätt att använda och aktiveras automatiskt när den är ansluten till elnätet. Via den inmonterade hygrostaten ställs börvärdet manuellt in, utefter vilken relativ fuktighet som max. ska tillåtas innan avfuktningen startar.

DryBox X2 levereras inklusive ett grundläggande installationspaket:

  • 1 st Utloppsplåt att fästa på utsidan av vägg eller grundmur
  • 1 st Våtluftslang om ca. 1,2 m längd
  • 2 st Kopplingsklämmor för att fästa våtluftslangen mellan avfuktare och utloppsplåt
  • För att kostnadsbesparande skräddarsy installationen, se tillbehören på denna sidan
  • Vi rådgör utan extra kostnad om vad som behövs och vidare för bästa avfuktningslösning

11.593kr

Artikelnummer DRYBOXX2 Kategorier , Etikett

Så fungerar DryBox X2

DryBox X2 är en avfuktare som använder sorptionsteknik för att forcera fukt ur luften.

Aggregatet har tre luftkanaler: en monterad på baksidan för fuktig luft och två för torr luft. När luften sugs in i enheten avfuktas den via ett absorberande material. Samtidigt ventileras den fuktiga luften ut ur byggnaden via medföljande våtluftslang, vilken kopplas mellan X2 och medföljande utloppsplåt med stos på baksidan. 

Torrluft cirkuleras ut från sorptionsavfuktare via två torrluftskanaler som syns på framsidan av enheten. En av torrluftstosarna är 100 mm medan den andra är 63 mm. 

Installation

Vi använder 100 mm flexibel torrluftslang till båda torrluftsutblåsen. Det fungerar bra och är en fördel då det lättare blir tryckfall (mer motstånd) i en slang med mindre dimension. Samtidigt är slangar med mindre dimension dyrare än standard 100 mm. Se tillbehören. 

I änden av torrluftslangarna till avfuktaren sätts en sluthylsa av plast, vilken också finns i tillbehörssortimentet. Sluthylsan kan fästas med en genomgående skruv så att slangen ligger där den ska och inte drar ihop sig. 

Ytterligare fördelning av torrluftslangarna kan enkelt ske med hjälp av den förgrening som ingår i tillbehörssortimentet. Förening ska endast ske i torrluftsflödet från avfuktarens 100 mm torrluftskanal. Den mindre kanalen omsätter inte så hög luftvolym att den i normalfallet är lämplig att förgrena. 

DryBox X2 placeras som allra bäst i torpargrund, krypgrund och källare etc. en bit över marken. Lecablock eller annat lämpligt kan användas som distans. Det är nödvändigt särskilt om det kan uppstå översvämning. Avfuktaren ska då stå skyddad och kan fortsätta hålla ned den relativa fuktigheten så att skador av mögel, rötsvamp och lukt inte sker. 

Byggplast läggs om möjligt över hela markytan för att hindra markfukt att påverka rumsklimatet och avfuktarens drift åt negativt håll. Att hindra markfukt i torpargrund och krypgrund hjälper DryBox X2 att kunna avfukta ett större utrymme samtidigt som driftskostnaden minimeras. Utan byggplast i dessa riskkonstruktioner måste man vara medveten om att avfuktarens rekommenderade avfuktningskapacitet i förhållande till antal m2 och m3 måste räknas ned ganska mycket.

Ventilationshål i grundmuren till torpargrunder och krypgrunder ska sättas igen. Det fungerar fint att använda en utkapad cellplastskiva som fogskummas fast djupt inne i ventilationshålet emot ev. väggventil. 

För att husägare själva ska kunna få bäst möjliga information om hur man själv kan förbereda inför och utföra installationen av X2, har vi skrivit samman en artikel som handlar just om avfuktare i krypgrund

Vid installation på husets vind-kallvind ska ventilation mot uteluften för allra bästa och energisnålaste funktion sättas igen. Från X2 bör våtluftslangen ha ett mindre fall utåt mot utblåspunkten där utloppsplåten monteras. Detta för att ev. kondens inne i slangen inte ska rinna tillbaka mot avfuktaren. Torrluftslangar för spridning av den avfuktade luften är också något som gör X2 mer energisnål för kallvind, samtidigt som den uttorkande effekten når hela vindsutrymmet. Läs mer allmänt hållen information om kallvindsavfuktare.

Inställning av hygrostaten

Hygrostaten på DryBox X2 sitter monterad under avfuktarens lock. Den kan manuellt ställas in på önskat börvärde. Det innebär att man justerar enheten att starta och stoppa avfuktningen utefter en specifik relativ fuktighet.

Lämpligt för att kunna motverka mögel och jordbakterier som aktinomyceter, är att ställa hygrostaten på 60-65%. Om så önskas kan man vara aktiv och även justera efter temperatur och det som kallas mögelindex. Läs mer under länken mögel.

Om hygrostaten ställs på låt oss säga 60%RF, kommer avfuktningen automatiskt att starta när luftfuktigheten i utrymmet överstiger detta värde. När X2 sedan avfuktat en stund så att värdet underskrids med någon %, kommer den att stänga av avfuktningsfunktionen och ställa sig i standby igen, redo för en ny avfuktningsperiod.

Behov av ökat undertryck

Vissa förhållanden kan göra att det behövs ökat undertryck i förhållande till vad DryBox X2 klarar av att ge.

Sådana förhållanden rör ofta lukt och emissioner från träskyddsmedel med klorfenoler eller kreosot. Det kan också röra lukter från mögel och jordbakterier. Radon är ytterligare faktor som kan kräva ett ökat undertryck. 

Om husets grundläggning likt torpargrund, krypgrund eller källare behöver avfuktas och även luktkontrolleras samt luktsaneras, rekommenderar vi att avfuktaren kompletteras med en undertrycksfläkt. Fläkten som finns i tillbehörslistan seriekopplas med våtluftutblåset på X2. Det är en smart lösning som gör att man inte behöver ta upp två hål i källarvägg eller grundmur.

När X2 under avfuktningsfas ventilerar ut fukten via våtluftslangen, kommer våtluften att dras vidare ut via undertrycksfläkten. 

För ytterligare luktkontroll och luktreducering kan den fotokatalytiska luftrenaren OPTiVA 4800-PRO-PCO användas. Även luftrenaren finns som tillbehör. 

Om så önskas kan vi stå till tjänst med installation av sorptionsavfuktaren.

Specifikation för DryBox X2

Torrluftskapacitet 250 m³/h
Avfuktningskapacitet 19 l/dygn
Avfuktar upp till 250 m² (ta kontakt med oss för rådgivning om lämplig sorptionsavfuktare för just din applikation)
Inbyggd manuellt inställbar hygrostat
Ljudnivå (3m) 52 dB
Torrluftsutblås 1 x 63 mm + 1 x 102 mm
Våtluftstos 63 mm
Vikt 11 Kg
Höjd x bredd x djup 285 x 335 x 425 mm
Anslutning 230V/ 50Hz
Effekt max 850W
Dammfilter finns och byts genom att först lossa locket på avfuktaren

Dokument gällande DryBox X2

Rekommendabelt är att sätta sig i lugn och ro och gå igenom dokumenten för avfuktaren innan köp, användning eller installation ska ske. Vi finns tillhands med support när det behövs.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”DryBox X2 sorptionsavfuktare med installationspaket”