...
Optihus AB
Optihus AB

Master DH 7160 kondensavfuktare

Master DH 7160 är en avfuktare av typen kondensavfuktare. Enheten lämpar sig som allra bäst i uppvärmda rum över +15 grader.

Vid lämpliga klimatförhållanden är avfuktningskapaciteten ända upp till 166 liter per dygn. I förhållande till kostnaden för avfuktaren är prestandan mycket hög.

För enklare flytt finns handtag och hjul som är låsbara.

DH 7160 kan styras via den inbyggda hygrostaten för att önskat börvärde om relativ fuktighet ska hållas i rummet den ska avfukta i.

För ordinär avfuktning upp till 2.490 m³ och för vattenskadeavfuktning upp till 1.000 m³ rumsvolym.

39.300kr

Så fungerar Master DH 7160

DH 7160 baseras på samma teknik för avfuktning som en luftvärmepump med kompressor. Skillnaden ligger mellan dessa aggregat i att de båda flänsförsedda elementen (evaporator och kondensor) i avfuktaren finns placerade i närheten av varandra, i serie sett till genomgående luftflöde. 

En högkapacitiv kompressor matar EU-godkänt köldmedia in i evaporatorn vars kylflänsar kyls ned till under daggpunktstemperatur. Fukt i genomströmmande luft (processluft) möter de kalla ytorna där kondensering sker. Vattnet som forceras bort i avfuktningsprocessen leds ut genom ett dräneringsrör. Dräneringen kan slanganslutas och ledas till avlopp om sådant inte finns i avfuktarens omedelbara närhet. 

Den nu torrare processluften leds genom kondensorelementet där värme från avfuktningsprocessen hämtas ut till torrluften. Det innebär att luften i betjänat utrymme blir torrare och även +1 till +3 grader varmare än annars. 

Avfuktarens styrning

På framsidan av DH 7160 ovanför luftintaget finns styrpanelen enkelt åtkomlig med ställbar hygrostat. 

Styrpanel till Master DH 7160

 1. I displayfönstret visas relativ fuktighet (RF%).
 2. Operation är en indikatorlampa som lyser när avfuktaren är i drift.
 3. Defrosting betyder avisning. Vid vissa klimatförhållanden där det råder kallare och fuktigt klimat bildas is på evaporatorn. Då går avfuktaren automatiskt in i avfrostningsläge vilket indikeras genom denna lampa.
 4. Minnesindikator. När man tryckt in minnesknappen kommer avfuktaren att minnas inställningarna efter ett strömavbrott och arbeta utefter de inställningar som tidigare gjorts. 
 5. Minnesknapp (se punkt 4. ovan).
 6. Knapp för att öka börvärdet gällande RF%.
 7. Knapp för att minska börvärdet gällande RF%
 8. ON-OFF knapp. När avfuktaren är ställd i läge ON kommer den att jobba utifrån hygrostatinställningen-börvärdet som är inställt. Ställer man in hygrostaten på exempelvis 50% kommer avfuktningen att starta vid 53% och stängas av vid 47%. Detta spann mellan start och stopp kallas hysteres och är en nödvändig funktion för god prestanda. Ställs börvärdet på lägre än 30% kommer avfuktaren att avfukta kontinuerligt till inställningen ändras. 

Var är Master DH 7160 som lämpligast?

För säkrast och bäst avfuktning kommer DH 7160 vara lämpligast i lite varmare miljö. Avfuktning kommer kunna ske ned till +5 och upp till +32 grader, men man måste vara varse att kapaciteten sjunker desto svalare det blir. 

Masteravfuktaren är mycket lämplig till:

 • Industriell användning, t.ex. som fuktsäkrande vid tillverkningsindustri
 • Inom bygg och konstruktion
 • För jordbruk
 • För produktion av mat och dryck samt i butiker
 • Lager och arkiv

Tips

Om färgen på Master DH 7160 sticker ut för mycket i förhållande till applikationen, går det att laminera front- och sidoplåtarna med valfri färg och även med bildtryck på laminatet. Det finns idag gott om företag som sysslar med laminering. 

Support

Optihus AB har kunskapsbaserad support. Hör gärna av dig med frågor om vilken avfuktare som är lämpligast, och hur man kan göra för att om möjligt minska driftskostnaden m.m.. 

Det går att ställa frågor ovan under knappen ”Ställ fråga”. Fråga och svar kommer då att synas offentligt och kan komma att kommenteras av andra. Med denna funktion ämnar vi över tid bygga en produktspecifik kunskapsbank.

Är det någon fråga vi inte är insatta i finns det sedan många år tillbaka ett brett kontaktnät tillhands.

Tekniska data gällande Master DH 7160

Kapacitet (30°C/80% RH) l/24t 166
Kapacitet (20°C/60% RH) l/24t 57.6
För rum på cirka. m³ 2.490
Till restaurering efter översvämning m³ 996
Luftflöde m³/t 1.700
Driftsintervall temperatur °C 5-32
Driftsintervall luftfuktighet % 30-90
Kylmedel EU-godkänt
Strömförbrukning W 2.820
Nätspänning/Frekvens V/Hz 380-400/3ph/50
Ljudnivå dB(A) 70
Kompressor roterande
Produktstorlek (l x b x h) mm 582 x 410 x 1624
Emballagemått (l x b x h) mm 640 x 465 x 1700
Netto-/bruttovikt kg 102/110

Dokument gällande Master DH 7160

Här hämtas flerspråkig manual gällande avfuktaren.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Master DH 7160 kondensavfuktare”