...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

TrygghetsVakten DH4 med tillbehör för installation

TrygghetsVakten DH4 är en sorptionsavfuktare med hög avfuktningskapacitet, låg ljudbild samt goda möjligheter för dragning av torrluftssystem i form av rör eller flexibla torrluftslangar.

Möjlighet finns att installera avfuktaren utanför det utrymme som ska avfuktas.

Via smart styrning kan hygrostatsystemet ställas att avkänna både fukt och temperatur. Det ger avsevärd energibesparing att låta DH4 jobba utefter det som kallas mögelindex, den verkliga risken för uppkomst av mögeltillväxt.

DH4 levereras i fyra valbara grundpaket:

 • Paket 1 med DH4, våtluftslang och utloppsplåt
 • Paket 2 med DH4, övervakningsdisplay, våtluftslang och utloppsplåt
 • Paket 3 med DH4, 15 meter torrluftslang, 2 st sluthylsor, 2 st kopplingsklämmor samt våtluftslang och utloppsplåt
 • Paket 4 med DH4, övervakningsdisplay, 15 meter torrluftslang, 2 st sluthylsor, 2 st kopplingsklämmor samt våtluftslang och utloppsplåt
 • Se tillbehören för mer installationsmaterial

Förutom leverans av denna högkvalitativa sorptionsavfuktare, medföljer kostnadsfri support från oss.

19.595kr22.265kr

Artikelnummer N/A Kategorier ,

Trygghetsvakten DH4

Fukt, mögel och radon är vanliga problem i riskkonstruktioner såsom krypgrunder och kallvindar, vilket kan leda till allvarliga hälsorisker och skador på byggnader. För att förebygga alternativt åtgärda dessa skador och skapa en tryggare och torrare miljö har TrygghetsVakten utvecklat DH4 som en avancerad sorptionsavfuktare.

DH4 är utformad för att via ett intelligent styrsystem reglera avfuktningen utefter fukt- och temperaturnivåer. Därför minimeras energiförbrukningen i kalla utrymmen. 

DH4 Sorptionsavfuktare

TrygghetsVakten DH4 är sorptionsavfuktaren som utmärker sig genom sin effektivitet, låga energiförbrukning och mindre störande driftsljud. Avfuktaren är speciellt utformad för att fuktsäkra krypgrunder, torpargrunder, källare, kallvindar och andra kallställda utrymmen. Garage och fritidshus är exempel på andra tänkbara användningsområden.

Med en avancerad intelligent styrning baserad på temperatur- och luftfuktighetsvariabler, anpassar sig DH4 automatiskt efter rådande förhållanden för att säkerställa optimal prestanda, fuktsäkerhet och tillika minimal energiförbrukning.

Funktioner och fördelar

 • Effektiv avfuktning: TrygghetsVakten DH4 har en avfuktningskapacitet på 21 liter per dygn och en torrluftsmängd på 255 m³/h. Enheten håller fuktigheten under kontroll och förhindrar bildandet av mögel och rötsvamp såsom hussvamp eller källarsvamp m.fl. i utrymmet.
 • Garantitid: Garantin är mycket förmånlig och är en av marknadens bästa.
 • Intelligent styrning: Avfuktaren styrs intelligent av temperatur- och luftfuktighetskurvor för att upprätthålla optimala förhållanden i krypgrunden, torpargrunden, källaren eller vinden. Detta säkerställer att avfuktaren endast arbetar när det behövs relaterat till risken för mögel och bakterier, vilket avsevärt minskar energiförbrukningen.
 • Låg ljudnivå: TrygghetsVakten DH4 är utrustad med ljudisolering och har en låg ljudnivå under drift, vilket gör den idealisk för användning i bostäder där låg ljudbild är viktig.
 • Energioptimering: DH4 avfuktaren kan enkelt anpassas efter utrymmets storlek för att optimera energiförbrukningen och maximera effektiviteten.
 • Enkelt underhåll: Luftfiltret på avfuktaren byts enkelt ut från baksidan, vilket gör underhållsprocessen snabb och smidig. Se bilderna ovan.
 • Robust konstruktion: TrygghetsVakten DH4 är tillverkad i Kungsängen utanför Stockholm och är framtagen för att möta höga krav, t.ex. inom försvarsmakten. Aggregatet är konstruerat för att vara robust och hållbart, med enkel utbytbarhet av reservdelar för att säkerställa lång livslängd och valuta för inköpskostnaden.

Användningsområden

TrygghetsVakten DH4 sorptionsavfuktare är utformad för att effektivt hantera fuktproblem i olika typer av utrymmen, varav särskilt svalare till kalla miljöer. Här är några av de vanligaste användningsområdena för DH4 avfuktaren:

Krypgrund och Torpargrund

Krypgrund är en vanlig riskkonstruktion och grundläggningsmetod som kräver särskild uppmärksamhet när det gäller fuktreglering och mögelprevention.

TrygghetsVakten DH4 är idealisk för att hålla krypgrunden torr och skyddad mot fuktrelaterade problem. Avfuktaren kan intelligent styra fuktigheten i krypgrunden och förhindra mögel- samt rötsvampskador.

En äldre variant av krypgrund är torpargrund. Även denna grundläggning kräver ofta avfuktning för att fuktrelaterade skador inte ska ske. Torpargrunder kan vara låga och inte krypbara. Då lämpar sig DH4 väldigt bra eftersom den med enkelhet kan installeras uppe i huset eller i en väl utförd låda utanför torpargrunden. 

Kallvind

Kalla vindsutrymmen benämnda kallvind är ofta benägna att ackumulera fukt från utifrån eller från den varma inomhusluften som letar sig upp på vinden via otätheter genom vindsbjälklaget. TrygghetsVakten DH4 avfuktare avlägsnar effektivt överskottsfukt och förhindrar kondensbildning mot byggnadsmaterial, vilket väsentligen och slutligen minskar risken för mögel och röta.

Källare

Källare är ofta drabbade av fuktproblem på grund av sin placering under marknivå och bristande ventilationsförhållanden. TrygghetsVakten DH4 hjälper till att hålla källaren torr och fuktproblem hålls i schack. Den intelligent styrda avfuktaren anpassar sig efter fuktighetsnivåerna och minimera risken för mögel samt skador av rötsvamp och lukt i källaren.

Installation och Underhåll

Installationen av TrygghetsVakten DH4 sorptionsavfuktare rekommenderas att utföras av certifierade installatörer för att säkerställa korrekt funktion och optimal prestanda. Installatören kommer att bedöma ditt utrymme och rekommendera den bästa placeringen samt dragningen av slangsystemet för avfuktaren.

För att säkerställa att DH4 avfuktaren fortsätter att fungera optimalt är regelbundet underhåll viktigt. Luftfiltret bör bytas ut med jämna mellanrum för att säkerställa effektiv luftcirkulation och avfuktning. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera avfuktarens funktioner och vid behov justera inställningarna för att anpassa till eventuellt förändrade fuktförhållanden.

 • Anslutningsspänning: 230V / 50-60 Hz
 • Anslutningseffekt: 10A
 • Effektförbrukning: 0,05-0,8 kW
 • Ljudnivå: 48 dB(A) Kan enkelt förses med extra ljuddämpare
 • Torrluftsanslutning: 2 x 100 mm
 • Torrluftsflöde: 260 kbm/h
 • Processluftsanslutning: 1 x 200 mm
 • Serviceintervall: Första året två ggr därefter en ggr/år

När DH4 inköpts och registrerats gäller hela 7 års produktgaranti enligt TrygghetsVaktens villkor.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”TrygghetsVakten DH4 med tillbehör för installation”