...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus blogg om nyheter, kunskap och forskning

Optihus Blogg

Välkommen till Optihus blogg. Här läggs lite kortare inlägg om nyheter, kunskap och forskning som berör vårt arbets- och informationsområde. Bloggen är ämnad att komplettera de längre artiklarna ingående i den totala kunskapsbanken ”Optimera din kunskap om hus”.

Under blogginläggen finns liksom på artikelsidorna möjlighet att kommentera och få supportsvar. Önskar du att vi bloggar om eller skriver mer om något ämne, skicka gärna mail eller ring oss. 

Blogginlägg

Mastcell i kroppen reagerar på mögelexponering

Mastceller aktiveras vid mögelexponering

Mastceller är en viktig del av vårt immunsystem och bidrar till att vi kan läka från skador. Men det finns ett tillstånd där mastceller blir överaktiva och orsakar allvarliga problem i kroppen – detta tillstånd kallas mastcell aktiveringssyndrom (MCAS). Mögel

Läs mer »
ADHD kan enligt forskning förvärras genom dålig luftkvalitet inomhus

ADHD kan förvärras av dålig luftkvalitet inomhus

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar både barn och vuxna och kan orsaka problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Forskare har nyligen börjat undersöka möjliga samband mellan ADHD och kvaliteten på inomhusluften, särskilt när det gäller

Läs mer »
Examensarbeten vid universitet refererar till Optihus

Optihus refereras i examensarbeten

När studerande och forskare vid universitet och högskolor skriver examensarbeten och avhandlingar är det viktigt att de anger väl källkontrollerad information och referenser. Trevligt är att redan inom första året efter presentation av Optihus hemsida, valde några studenter att referera

Läs mer »
Aflatoxin B1 och Aspartam kan vara väldigt giftigt tillsammans

Aflatoxin B1 och Aspartam kan påverka nervsystemet

Mykotoxinet Aflatoxin B1 och sötningsmedlet Aspartam är enligt ny forskning giftigare tillsammans än substanserna var och en för sig. Giftverkan ses i djurförsök där nervsystem och hjärnans funktioner påverkas negativt. Utifrån forskning om mögel i hus och därav förorsakade hälsoeffekter

Läs mer »
Väderskydd saknas på denna byggnad som är under uppförande

Byggnation utan väderskydd är förkastligt

Trots kunskap om fuktens skadliga inverkan och lagar inom området byggs det ofta utan väderskydd. Inte sällan färdigställs konstruktionen innan fukten hunnit torka upp. I värsta fall kan det oskyddade byggandet förorsaka mögel och bakterier i byggnadsmaterialet. Sker kontamination av

Läs mer »
Låg temperatur inomhus medför ohälsa och sjukdom

Låg temperatur inomhus kan föranleda ohälsa

En hel del information har skrivits om att man inte blir förkyld av lägre temperaturer. Men hur förhåller det sig inomhus när temperaturen hålls ned, som nu när det är energikris? En nyligen utförd systematisk litteraturstudie finner att temperaturer under

Läs mer »
Kostnaderna för husägare och husköpare rasar i höjden

Ekonomisk varning till husköpare och husägare

Situationen med pandemi, krig, den gröna vågen gällande energikällor samt bristande infrastruktur gällande el och politiskt egendomliga beslut har fört oss till en punkt där ekonomiskt varningsflagg måste höjas. Så sker via Finansinspektionen och andra kunniga aktörer. Man beräknar att

Läs mer »
Kan mobilstrålning s.k. RF-EMF få mögel att växa fortare och avge mer metaboliter?

Mobilstrålning triggar möglet Aspergillus – Ny forskning

Länge har det varit ovisst om RF-EMF (radio-frequency electromagnetic field), s.k. icke-joniserande strålning kan påverka mögelsvamp att växa rikligare och avge mer metaboliter. Det har inte förrän nu 2022 utförts mer klargörande forskning. Resultatet väcker många frågor, ett stort behov

Läs mer »
Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

OBO - Ospecifik byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är ett relativt nytt begrepp som beskriver initial misstanke om att olika förhållanden i hus och fastigheter föranleder ohälsa. Med ospecifik menas i korthet att det efter utredning inte går att fastställa byggnadsrelaterade eller verksamhetsrelaterade

Läs mer »
BRO - Byggnadsrelaterad Ohälsa

BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRI Building Related Illness)

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har blivit allt vanligare i vår moderna värld. Under begreppet sammanfattas och beskrivs en rad olika byggnads- och fuktskaderelaterade orsaker till de symtom och hälsoeffekter som följer på vistelse i aktuella hus. Ofta är det svårt att

Läs mer »