...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Optihus blogg om nyheter, kunskap och forskning

Optihus Blogg

Välkommen till Optihus blogg. Här läggs lite kortare inlägg om nyheter, kunskap och forskning som berör vårt arbets- och informationsområde. Bloggen är ämnad att komplettera de längre artiklarna ingående i den totala kunskapsbanken ”Optimera din kunskap om hus”.

Under blogginläggen finns liksom på artikelsidorna möjlighet att kommentera och få supportsvar. Önskar du att vi bloggar om eller skriver mer om något ämne, skicka gärna mail eller ring oss. 

Blogginlägg

Inte sällan är skyddsrum skadade av fukt, mögel och bakterier

Skyddsrum kan vara otjänliga p.g.a. mögel och bakterier

Allt för många skyddsrum har inte vårdats och underhållits så som regelverket omtalar. Följden har inte sällan blivit att för hög fukthalt har tillåtits, varför mögel och bakterier kunnat starta sin tillväxt på och i byggnadsmaterial. De mikrobiella metaboliterna som

Bilden föreställer två gamla teckningar av hussvamp, det som kallades för trollsmör

Trollsmör var ett vidskepligt ord för hussvamp

Förr i tiden när man inte visste exakt vad rötsvamp eller mögel var kunde olika namn ges. Vidskeplighet rådde och i gamla källor finns antecknat att hussvamp kallades för trollsmör. Idag finns faktiskt en typ av organism som kallas trollsmör,

Dålig överlåtelsebesiktning sätter husköpare i en svår situation

Dålig överlåtelsebesiktning gör ofta husköpare rättslösa

Under många år har regelbundet förfrågan om så kallad second opinion inkommit rörande överlåtelsebesiktning av hus och fastigheter. Ibland har besiktningsprotokollet varit i sin ordning och gett en fullt ut rättvisande bild av husskicket, men åtgärdsförslag har kunnat kompletteras. Tråkigt

Rudolf Emmerich var en framstående vetenskapsman särskilt inom medicin. Han forskade om kolera och även om mögel samt rötsvamp

Rudolf Emmerich om hälsorisker med svamp i golvbjälklag

1882 publicerade Docent Rudolf Emmerich en vida uppmärksammad skrift, där han varnade för de hälsomässiga riskerna med fukt, mögel och rötsvamp i golvbjälklag, vilket då kallades trossbotten. Emmerich konstaterade att isoleringen och golvfyllnaden ofta blev fuktskadad tack vare skurvatten och

Carl von Linné skrev 1767 om att mögel och svamp misstänktes orsaka feber och annan sjukdom.

Carl von Linné anade att mögelsvamp orsakar sjukdom

Carl von Linné inhämtade mycket utbildning och kunde genom den katalogisera växter och djur. Mindre omskrivet är att han i rollen som läkare också utvärderade ett antal sjukdomstillstånd. Inringande gjordes ifråga att rötsvamp och mögel i hus var vanligt p.g.a.

Krigsvetenskapsakademien informerade 1883 om att fukt, mögel, och röta i golv orsakade sjukdom

Krigsvetenskapsakademien 1883 – Fukt i golv skapar sjukdom

Efter idogt sökande och forskning har vi funnit att Kungl Krigsvetenskapsakademien på sin årshögtidsdag 1883, i princip varnade inför hälsofrågan gällande fukt, mögel, röta och lukter från golv och trossbotten. Informationen har av någon anledning fallit i glömska, men är

Artikel i tidningen Dagens Nyheter 1884, vilken beskriver det ohälsosamma med fuktskadad isolering av sågspån i trossbotten

Döden i trossbotten – Gammal kunskap rostar inte

I sökandet och forskningen kring vad man förr visste om fuktskador i hus i relation till hälsopåverkan, går vi metodiskt framåt genom granskning av gamla källor. Här presenteras en artikel från tidningen Dagens Nyheter 1884-01-11, varigenom en erfaren hyresgäst gjorde

EU har bestämt omfattande krav om energibesparing och energieffektivisering för hus

EU:s krav om energieffektivisering kan drabba husägare hårt

EU har satt nya mål för energieffektivitet i hus och byggnader, inklusive privata bostäder, allt för att minska utsläppen och minska beroendet av fossila bränslen. På grund av de höga kostnaderna för att uppnå dessa krav har stor oro skapats

Mastcell i kroppen reagerar på mögelexponering

Mastceller aktiveras vid mögelexponering

Mastceller är en viktig del av vårt immunsystem och bidrar till att vi kan läka från skador. Men det finns ett tillstånd där mastceller blir överaktiva och orsakar allvarliga problem i kroppen – detta tillstånd kallas mastcell aktiveringssyndrom (MCAS). Mögel

ADHD kan enligt forskning förvärras genom dålig luftkvalitet inomhus

ADHD kan förvärras av dålig luftkvalitet inomhus

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar både barn och vuxna och kan orsaka problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Forskare har nyligen börjat undersöka möjliga samband mellan ADHD och kvaliteten på inomhusluften, särskilt när det gäller

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här