...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus blogg om nyheter, kunskap och forskning

Optihus Blogg

Välkommen till Optihus blogg. Här läggs lite kortare inlägg om nyheter, kunskap och forskning som berör vårt arbets- och informationsområde. Bloggen är ämnad att komplettera de längre artiklarna ingående i den totala kunskapsbanken ”Optimera din kunskap om hus”.

Under blogginläggen finns liksom på artikelsidorna möjlighet att kommentera och få supportsvar. Önskar du att vi bloggar om eller skriver mer om något ämne, skicka gärna mail eller ring oss. 

Blogginlägg

Luftrenare med HEPA filter kan förorena och kontaminera luften med gifter

Luftrenare med HEPA filter kan förorena luften

Luftrenare med HEPA filter kan bli kontraproduktiva genom att sprida mindre partiklar som förorenar inomhusmiljön. Forskning visar att gifter frigörs från de större partiklarna som samlats upp i filtret. Exakt vilka effekterna av kontaminationen blir står idag inte klart. Här

Läs mer »
Under rötmånad är det både varmt och fuktigt

Rötmånad, hur påverkas vi och våra hus?

Rötmånad eller på engelska kallat dog days varar mellan juli till augusti. Under denna period är det varmt och mycket fukt i omlopp. Då trivs många mikroorganismer som bäst. Mögel, rötsvamp och bakterier hittar fler tillväxtställen och deras sporer kan

Läs mer »
Optihus appbaserade QS - Quick Support

Nu börjar vi med QS – Quick Support via mobilapp

Optihus startar appbaserad QS – Quick Support. Supporten går ut på att husägaren, husköparen eller annan frågande part laddar ned den säkra appen TeamViewer till sin mobiltelefon. Via lösenord kopplas våra enheter samman och fukttekniker kan med hjälp av din

Läs mer »
Korkisolering som blivit fuktig kan påväxas av olika mögel t.ex. Acrostalagmus luteoalbus

Korkisolering kan medföra ny toxisk mögelart

I takt med ökad förfrågan om energieffektivitet, isolering och ekomaterial tas det fram och används nya isoleringsmaterial i hus. Här ges exempel på korkisolering som fuktskadats och påväxts av olika mögelarter, varav den nyfunna toxiska arten Acrostalagmus luteoalbus. I samband

Läs mer »
Begreppet husdoktor uppfanns efter att sjuka hus myntats

Är begreppet husdoktor fortfarande validerbart?

Med nya typer av mindre bra huskonstruktioner, nya byggnadsmaterial och kemiska ämnen, upplevde västvärlden en våg av ohälsa. Denna tog sin början på 1960 talet och pågår än idag. Begreppet sjuka hus myntades och på det följde benämningen husdoktor gällande

Läs mer »
AC och luftvärmepump kan orsaka fuktskada genom kyla

Hur kan AC och luftvärmepump orsaka fuktskada?

När det är gassande sommarvärme kan det vara skönt eller behövligt att använda någon typ av kylaggregat. En portabel AC eller stationär luftvärmepump fungerar bra för kyla. Det finns dock vissa risker med att köra kylaggregatet för hårt. Det riskerar

Läs mer »
Jerker Andersson

Jerker Andersson

Tvåbarnspappa som gillar kunskap och vars hjärta slår varmt för att hjälpa andra samt för barn och ungdom.

Nytt hos Optihus

Mullbänk mot väggarna runt ett torp

Mullbänk förr och nu med fel och missuppfattningar

Mullbänk är ett begrepp som beskriver isolering av grästorv och dylikt, vilket lades som en utskjutande bänk utmed husens ytterfasad. Mullbänken kom senare att läggas inne i grunden. På grund av fuktrelaterade problem och utveckling av konstruktionsmetoder kom anläggandet av

Läs mer »
Dränering är viktig där vatten kan påverka grundmurar till husgrunder eller platta på mark

När behövs dränering av husgrunder?

Dränering av hus är vid behov något väsentligt. Ibland ges råd om att dränera utan att det finns skäl till att göra det. Här avser vi kortfattat lyfta frågor och besvara utifrån kunskap och praxis. Ställ gärna frågor eller inflika

Läs mer »