...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus blogg om nyheter, kunskap och forskning

Optihus Blogg

Välkommen till Optihus blogg. Här läggs lite kortare inlägg om nyheter, kunskap och forskning som berör vårt arbets- och informationsområde. Bloggen är ämnad att komplettera de längre artiklarna ingående i den totala kunskapsbanken ”Optimera din kunskap om hus”.

Under blogginläggen finns liksom på artikelsidorna möjlighet att kommentera och få supportsvar. Önskar du att vi bloggar om eller skriver mer om något ämne, skicka gärna mail eller ring oss. 

Blogginlägg

Låg temperatur inomhus medför ohälsa och sjukdom

Låg temperatur inomhus kan föranleda ohälsa

En hel del information har skrivits om att man inte blir förkyld av lägre temperaturer. Men hur förhåller det sig inomhus när temperaturen hålls ned, som nu när det är energikris? En nyligen utförd systematisk litteraturstudie finner att temperaturer under

Läs mer »
Kostnaderna för husägare och husköpare rasar i höjden

Ekonomisk varning till husköpare och husägare

Situationen med pandemi, krig, den gröna vågen gällande energikällor samt bristande infrastruktur gällande el och politiskt egendomliga beslut har fört oss till en punkt där ekonomiskt varningsflagg måste höjas. Så sker via Finansinspektionen och andra kunniga aktörer. Man beräknar att

Läs mer »
Kan mobilstrålning s.k. RF-EMF få mögel att växa fortare och avge mer metaboliter?

Mobilstrålning triggar möglet Aspergillus – Ny forskning

Länge har det varit ovisst om RF-EMF (radio-frequency electromagnetic field), s.k. icke-joniserande strålning kan påverka mögelsvamp att växa rikligare och avge mer metaboliter. Det har inte förrän nu 2022 utförts mer klargörande forskning. Resultatet väcker många frågor, ett stort behov

Läs mer »
Luftrenare med HEPA filter kan förorena och kontaminera luften med gifter

Luftrenare med HEPA filter kan förorena luften

Luftrenare med HEPA filter kan bli kontraproduktiva genom att sprida mindre partiklar som förorenar inomhusmiljön. Forskning visar att gifter frigörs från de större partiklarna som samlats upp i filtret. Exakt vilka effekterna av kontaminationen blir står idag inte klart. Här

Läs mer »
Under rötmånad är det både varmt och fuktigt

Rötmånad, hur påverkas vi och våra hus?

Rötmånad eller på engelska kallat dog days varar mellan juli till augusti. Under denna period är det varmt och mycket fukt i omlopp. Då trivs många mikroorganismer som bäst. Mögel, rötsvamp och bakterier hittar fler tillväxtställen och deras sporer kan

Läs mer »
Optihus appbaserade QS - Quick Support

Nu börjar vi med QS – Quick Support via mobilapp

Optihus startar appbaserad QS – Quick Support. Supporten går ut på att husägaren, husköparen eller annan frågande part laddar ned den säkra appen TeamViewer till sin mobiltelefon. Via lösenord kopplas våra enheter samman och fukttekniker kan med hjälp av din

Läs mer »
Korkisolering som blivit fuktig kan påväxas av olika mögel t.ex. Acrostalagmus luteoalbus

Korkisolering kan medföra ny toxisk mögelart

I takt med ökad förfrågan om energieffektivitet, isolering och ekomaterial tas det fram och används nya isoleringsmaterial i hus. Här ges exempel på korkisolering som fuktskadats och påväxts av olika mögelarter, varav den nyfunna toxiska arten Acrostalagmus luteoalbus. I samband

Läs mer »
Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Här finns företag som Optihus AB samarbetar med

Samarbetande företag för givande kundnytta

Optihus täcker rent fysiskt ett arbetsområde om ca. 15 mil radie från Ljungby i Småland. När vi i den aspekten inte når ut till aktuellt hus eller fastighet kan andra företag ta vid.  Efter många års samarbete och erfarenhetsutbyte har

Läs mer »
Plintgrund som grundläggning under hus

Plintgrund med dess fördelar och nackdelar

Plintgrunder förekommer under vissa hus och ekonomibyggnader. Många frågor har under åren strömmat in om hur fuktsäker en plintgrund är och hur man bör bygga densamma. Här ämnar vi ge övergripande svar.  Innehållsförteckning Vad är en plintgrund? Under en plintgrund

Läs mer »