...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus blogg om nyheter, kunskap och forskning

Optihus Blogg

Välkommen till Optihus blogg. Här läggs lite kortare inlägg om nyheter, kunskap och forskning som berör vårt arbets- och informationsområde. Bloggen är ämnad att komplettera de längre artiklarna ingående i den totala kunskapsbanken ”Optimera din kunskap om hus”.

Under blogginläggen finns liksom på artikelsidorna möjlighet att kommentera och få supportsvar. Önskar du att vi bloggar om eller skriver mer om något ämne, skicka gärna mail eller ring oss. 

Blogginlägg

Artikel i tidningen Dagens Nyheter 1884, vilken beskriver det ohälsosamma med fuktskadad isolering av sågspån i trossbotten

Döden i trossbotten – Gammal kunskap rostar inte

I sökandet och forskningen kring vad man förr visste om fuktskador i hus i relation till hälsopåverkan, går vi metodiskt framåt genom granskning av gamla källor. Här presenteras en artikel från tidningen Dagens Nyheter 1884-01-11, varigenom en erfaren hyresgäst gjorde

EU har bestämt omfattande krav om energibesparing och energieffektivisering för hus

EU:s krav om energieffektivisering kan drabba husägare hårt

EU har satt nya mål för energieffektivitet i hus och byggnader, inklusive privata bostäder, allt för att minska utsläppen och minska beroendet av fossila bränslen. På grund av de höga kostnaderna för att uppnå dessa krav har stor oro skapats

Mastcell i kroppen reagerar på mögelexponering

Mastceller aktiveras vid mögelexponering

Mastceller är en viktig del av vårt immunsystem och bidrar till att vi kan läka från skador. Men det finns ett tillstånd där mastceller blir överaktiva och orsakar allvarliga problem i kroppen – detta tillstånd kallas mastcell aktiveringssyndrom (MCAS). Mögel

ADHD kan enligt forskning förvärras genom dålig luftkvalitet inomhus

ADHD kan förvärras av dålig luftkvalitet inomhus

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar både barn och vuxna och kan orsaka problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Forskare har nyligen börjat undersöka möjliga samband mellan ADHD och kvaliteten på inomhusluften, särskilt när det gäller

Examensarbeten vid universitet refererar till Optihus

Optihus refereras i examensarbeten

När studerande och forskare vid universitet och högskolor skriver examensarbeten och avhandlingar är det viktigt att de anger väl källkontrollerad information och referenser. Trevligt är att redan inom första året efter presentation av Optihus hemsida, valde några studenter att referera

Aflatoxin B1 och Aspartam kan vara väldigt giftigt tillsammans

Aflatoxin B1 och Aspartam kan påverka nervsystemet

Mykotoxinet Aflatoxin B1 och sötningsmedlet Aspartam är enligt ny forskning giftigare tillsammans än substanserna var och en för sig. Giftverkan ses i djurförsök där nervsystem och hjärnans funktioner påverkas negativt. Utifrån forskning om mögel i hus och därav förorsakade hälsoeffekter

Väderskydd saknas på denna byggnad som är under uppförande

Byggnation utan väderskydd är förkastligt

Trots kunskap om fuktens skadliga inverkan och lagar inom området byggs det ofta utan väderskydd. Inte sällan färdigställs konstruktionen innan fukten hunnit torka upp. I värsta fall kan det oskyddade byggandet förorsaka mögel och bakterier i byggnadsmaterialet. Sker kontamination av

Låg temperatur inomhus medför ohälsa och sjukdom

Låg temperatur inomhus kan föranleda ohälsa

En hel del information har skrivits om att man inte blir förkyld av lägre temperaturer. Men hur förhåller det sig inomhus när temperaturen hålls ned, som nu när det är energikris? En nyligen utförd systematisk litteraturstudie finner att temperaturer under

Qwalm är ett gammalt svenskt ord beskrivande elak lukt från t.ex. mögel och sjukdom

Qwalm – Genom att blicka bakåt kommer vi framåt

Qwalm är ett gammalt svenskt ord vilket användes under minst 1500 och 1600 talen och även framåt. I dåtidens skrifter och tidningar går det att utläsa som beskrivande av t.ex. olika typer av elak lukt i hus och även för

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda