...
Optihus AB
Optihus AB

Bygg & Montage

Byggmaterial och montagematerial

På denna sida finns de material som Optihus saluför för byggnation, renovering och montageändamål. 

Meningen är att täcka upp arbetsområden som berörs av guider och artiklar på hemsidan. Meningen är också att ge svar på frågor samt leverera en mer genomarbetad produktkategori. Är något oklart håller vi support. Det går att ställa frågor via mail och telefon, eller direkt på respektive produktsida samt i kommentarsfälten under alla artiklarna.

Innehållsförteckning

Material för bygg, renovering och montage

Produktutbudet kommer utökas allt eftersom.  

Visar alla 2 resultat

Tipsa och fråga

Hjälp oss gärna att hjälpa så många som möjligt. Det gör du genom att tipsa om byggnadstekniska knep, energibesparing, isolering och mycket annat som vår sida berör. 

Hur man bygger, renoverar och monterar kan vara av väldigt hög vikt för husets och de boendes hälsa. 

Presenterad: 2022-09-01
Uppdaterad: 2022-09-01

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

OBO - Ospecifik byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är ett relativt nytt begrepp som beskriver initial misstanke om att olika förhållanden i hus och fastigheter föranleder ohälsa. Med ospecifik menas i korthet att det efter utredning inte går att fastställa byggnadsrelaterade eller verksamhetsrelaterade

Läs mer »
BRO - Byggnadsrelaterad Ohälsa

BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRI Building Related Illness)

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har blivit allt vanligare i vår moderna värld. Under begreppet sammanfattas och beskrivs en rad olika byggnads- och fuktskaderelaterade orsaker till de symtom och hälsoeffekter som följer på vistelse i aktuella hus. Ofta är det svårt att

Läs mer »