...
Optihus AB
Optihus AB

Rasskydd för kantbalk

Om rasskydden som tidigare monterats utanför kantbalken till krypgrund har givit vika eller är otäta är det dags att byta ut dem.

Det kan också vara så att rasskydd bestående av träskivor använts. Dessa brukar vara påväxta av mögel och bör därför tas bort.

Här presenteras en Alu-Zink behandlad plåtskiva som är ämnad för montage inifrån krypgrunden.

Skydden finns i tre olika dimensioner och ska anpassas efter höjden mellan underdelen av kantbalken och marken.

Skyddsskivan ska grävas ned en bit i markmaterialet för att få stöd när återfyllnadsmassorna utifrån trycker på.

521kr695kr

Artikelnummer N/A Kategori

Hur fungerar ett rasskydd?

Det finns olika metoder för att bygga grundmur runt en krypgrund. En av byggnadsmetoderna går ut på att lägga betongbalkar på plintar. Dessa balkar kallas kantbalkar. 

För att markmaterialet som fylls på utanför huset inte ska rasa in i krypgrunden behövs skydd i form av skivor som håller emot. Därav benämningen rasskydd. 

Tidigare har ett antal olika material använts som rasskydd. När trä blir fuktigt tappar det sin hållbarhet och skivorna kan då knäckas. Skivor av trä blir snart också förstörda av rötsvamp och blir beväxta med mögel

Det gäller således att anlägga rasskydd som håller mot både fukt och mikrober. 

Hur monteras rasskydden?

Våra rasskydd monteras som allra bäst inifrån krypgrunden. Bra är om man grävt ned en bit i marken utifrån så att rasskyddets nederkant får mothåll av marken i krypgrunden, under kantbalken.

Monteringen sker så som visas på bild två och tre här ovanför. Skruv med plugg eller så kallade spikplugg som förborras är bra att använda mot kantbalken för att fästa plåten. 

Tätning mellan plåtskivorna kan behöva göras och för ändamålet har vi självvulkande montagetejp, som också kan användas för att säkra skarvarna mellan våder av byggplast. Montagetejpen sätts inifrån så att den påverkas så lite som möjligt av fukt och vatten. Rasskydden torkas rena där tejpen ska fästa och täta. 

Vill skivorna glipa fungerar det att utifrån dra dem samman med självborrande korrosionsbeständiga plåtskruvar. En andra person kan behövas för att ge mothåll inifrån krypgrunden.

Det är bra att isolera

Marken i och runt om en krypgrund är under sommarhalvåret kallare än vad det är i luften. Därför kan rasskydden invändigt bli en köldbrygga där kondens bildas. Det inverkar negativt på den relativa fuktigheten inne i grunden. 

Därför fungerar det bra att använda krypgrundsisolering för isolering mot insidan av rasskydden. Isoleringen kan med fördel också användas över byggplasten mot marken. För att fästa isoleringen fungerar det fint att använda dubbelhäftande bitumenmembran, en slags dubbelhäftande montagetejp som också är åldersbeständig. 

Innan ev. isolering monteras är det en fördel att fästa byggplasten som lagts mot marken en bit upp mot insidan av rasskydden. Det sker antingen med enkelhäftande eller dubbelhäftande montagetejp. 

Dränerande återfyllnadsmaterial

Även om dränering inte skulle behövas runt krypgrunden är det bra att återfylla med dränerande material. Återfyllnad som inte är dränerande bör definitivt inte ligga upp emot kantbalken. Den riskerar då att bli fuktigare än annars. En nackdel med för fuktig kantbalk är att den kan frost- och rostsprängas. 

Rasskydden är energibesparande

Många krypgrunder är p.g.a. den totala klimatbilden hårt fuktbelastade. Trots åtgärder som nya tätare rasskydd, byggplast och krypgrundsisolering kan avfuktare behövas.

Nu när energipriserna skjuter i taket är det värt att se över energibehovet och effektivisera där det går. Rasskydden är direkt energibesparande genom att de rätt monterade innebär en fuktspärr emot marken utanför krypgrunden. Avfuktaren besparas en hel del driftstimmar. Samtidigt håller avfuktare längre då de inte behöver jobba så hårt som annars. 

Tänk på personligt skydd

I princip allt arbete som rör redan befintliga krypgrunder räknas som saneringsarbete. Det innebär att man bör skydda sig från att andas in damm och eventuella metaboliter från mögel samt jordbakterier som är vanligt förekommande.

Det kan också vara så att gamla rasskydd består av eternitskivor. Eternit var populärt under ett antal årtionden och innehöll asbest. När man gräver runt och bearbetar de gamla eternitskivorna kan asbestfibrer komma att virvla upp i luften. Därför måste andningsmask användas så att fibrerna inte når luftvägarna och lungorna. 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Rasskydd för kantbalk”