...
Optihus AB
Optihus AB
Energispartips för bra energibesparing

I tider av elkris och uppdelning i olika elområden gäller det att i vissa av dem hushålla ordentligt med elen. Med tanke på detta och frågor som ställs presenterar vi här ett antal tips för energibesparing. Det går med ganska … Läs mer

Luftrenare med HEPA filter kan förorena och kontaminera luften med gifter

Luftrenare med HEPA filter kan bli kontraproduktiva genom att sprida mindre partiklar som förorenar inomhusmiljön. Forskning visar att gifter frigörs från de större partiklarna som samlats upp i filtret. Exakt vilka effekterna av kontaminationen blir står idag inte klart. Här … Läs mer

Under rötmånad är det både varmt och fuktigt

Rötmånad eller på engelska kallat dog days varar mellan juli till augusti. Under denna period är det varmt och mycket fukt i omlopp. Då trivs många mikroorganismer som bäst. Mögel, rötsvamp och bakterier hittar fler tillväxtställen och deras sporer kan … Läs mer

Optihus appbaserade QS - Quick Support

Optihus startar appbaserad QS – Quick Support. Supporten går ut på att husägaren, husköparen eller annan frågande part laddar ned den säkra appen TeamViewer till sin mobiltelefon. Via lösenord kopplas våra enheter samman och fukttekniker kan med hjälp av din … Läs mer

Korkisolering som blivit fuktig kan påväxas av olika mögel t.ex. Acrostalagmus luteoalbus

I takt med ökad förfrågan om energieffektivitet, isolering och ekomaterial tas det fram och används nya isoleringsmaterial i hus. Här ges exempel på korkisolering som fuktskadats och påväxts av olika mögelarter, varav den nyfunna toxiska arten Acrostalagmus luteoalbus. I samband … Läs mer

Under energikrisen ökar uppvärmningskostnaderna i hus

Vi har sett det förr. När det är energikris och uppvärmningskostnader ökar, kommer en del husägare och fastighetsägare att snåla in och sänka temperaturen. Det medför i sin tur ökad fuktlast med fuktproblem och dyra skador som följd.

Optiva varumärke för luftrenare, avfuktare och befuktare

Målet med Optihus börjar ta form ordentligt. I dagarna kom besked från PRV Patent & Registreringsverket att varumärket Optiva® blev godkänt. Det ska grundläggande gälla olika typer av luftrenare, befuktare och avfuktare. Luftrening är av dessa produkter det prioriterade.

Begreppet husdoktor uppfanns efter att sjuka hus myntats

Med nya typer av mindre bra huskonstruktioner, nya byggnadsmaterial och kemiska ämnen, upplevde västvärlden en våg av ohälsa. Denna tog sin början på 1960 talet och pågår än idag. Begreppet sjuka hus myntades och på det följde benämningen husdoktor gällande … Läs mer

AC och luftvärmepump kan orsaka fuktskada genom kyla

När det är gassande sommarvärme kan det vara skönt eller behövligt att använda någon typ av kylaggregat. En portabel AC eller stationär luftvärmepump fungerar bra för kyla. Det finns dock vissa risker med att köra kylaggregatet för hårt. Det riskerar … Läs mer

Klorin är skadligt

Klorin kan lätt bli mycket skadligt, särskilt om det blandas med andra vanligt använda rengöringsmedel. Samtidigt är inte klorinet så verksamt emot mögel som ofta sägs. Sanering och blekning av mögelfärgat trä kan slå bakut. Saneringen ger upphov till ännu … Läs mer