...
Optihus AB
Optihus AB
Låg temperatur inomhus medför ohälsa och sjukdom

En hel del information har skrivits om att man inte blir förkyld av lägre temperaturer. Men hur förhåller det sig inomhus när temperaturen hålls ned, som nu när det är energikris? En nyligen utförd systematisk litteraturstudie finner att temperaturer under … Läs mer

Qwalm är ett gammalt svenskt ord beskrivande elak lukt från t.ex. mögel och sjukdom

Qwalm är ett gammalt svenskt ord vilket användes under minst 1500 och 1600 talen och även framåt. I dåtidens skrifter och tidningar går det att utläsa som beskrivande av t.ex. olika typer av elak lukt i hus och även för … Läs mer

Kostnaderna för husägare och husköpare rasar i höjden

Situationen med pandemi, krig, den gröna vågen gällande energikällor samt bristande infrastruktur gällande el och politiskt egendomliga beslut har fört oss till en punkt där ekonomiskt varningsflagg måste höjas. Så sker via Finansinspektionen och andra kunniga aktörer. Man beräknar att … Läs mer

Kan mobilstrålning s.k. RF-EMF få mögel att växa fortare och avge mer metaboliter?

Länge har det varit ovisst om RF-EMF (radio-frequency electromagnetic field), s.k. icke-joniserande strålning kan påverka mögelsvamp att växa rikligare och avge mer metaboliter. Det har inte förrän nu 2022 utförts mer klargörande forskning. Resultatet väcker många frågor, ett stort behov … Läs mer

Energispartips för bra energibesparing

I tider av elkris och uppdelning i olika elområden gäller det att i vissa av dem hushålla ordentligt med elen. Med tanke på detta och frågor som ställs presenterar vi här ett antal tips för energibesparing. Det går med ganska … Läs mer

Luftrenare med HEPA filter kan förorena och kontaminera luften med gifter

Luftrenare med HEPA filter kan bli kontraproduktiva genom att sprida mindre partiklar som förorenar inomhusmiljön. Forskning visar att gifter frigörs från de större partiklarna som samlats upp i filtret. Exakt vilka effekterna av kontaminationen blir står idag inte klart. Här … Läs mer

Under rötmånad är det både varmt och fuktigt

Rötmånad eller på engelska kallat dog days varar mellan juli till augusti. Under denna period är det varmt och mycket fukt i omlopp. Då trivs många mikroorganismer som bäst. Mögel, rötsvamp och bakterier hittar fler tillväxtställen och deras sporer kan … Läs mer

Optihus appbaserade QS - Quick Support

Optihus startar appbaserad QS – Quick Support. Supporten går ut på att husägaren, husköparen eller annan frågande part laddar ned den säkra appen TeamViewer till sin mobiltelefon. Via lösenord kopplas våra enheter samman och fukttekniker kan med hjälp av din … Läs mer

Korkisolering som blivit fuktig kan påväxas av olika mögel t.ex. Acrostalagmus luteoalbus

I takt med ökad förfrågan om energieffektivitet, isolering och ekomaterial tas det fram och används nya isoleringsmaterial i hus. Här ges exempel på korkisolering som fuktskadats och påväxts av olika mögelarter, varav den nyfunna toxiska arten Acrostalagmus luteoalbus. I samband … Läs mer

Under energikrisen ökar uppvärmningskostnaderna i hus

Vi har sett det förr. När det är energikris och uppvärmningskostnader ökar, kommer en del husägare och fastighetsägare att snåla in och sänka temperaturen. Det medför i sin tur ökad fuktlast med fuktproblem och dyra skador som följd.