...
Optihus AB
Optihus AB
Rudolf Emmerich var en framstående vetenskapsman särskilt inom medicin. Han forskade om kolera och även om mögel samt rötsvamp

1882 publicerade Docent Rudolf Emmerich en vida uppmärksammad skrift, där han varnade för de hälsomässiga riskerna med fukt, mögel och rötsvamp i golvbjälklag, vilket då kallades trossbotten. Emmerich konstaterade att isoleringen och golvfyllnaden ofta blev fuktskadad tack vare skurvatten och … Läs mer

Carl von Linné skrev 1767 om att mögel och svamp misstänktes orsaka feber och annan sjukdom.

Carl von Linné inhämtade mycket utbildning och kunde genom den katalogisera växter och djur. Mindre omskrivet är att han i rollen som läkare också utvärderade ett antal sjukdomstillstånd. Inringande gjordes ifråga att rötsvamp och mögel i hus var vanligt p.g.a. … Läs mer

Krigsvetenskapsakademien informerade 1883 om att fukt, mögel, och röta i golv orsakade sjukdom

Efter idogt sökande och forskning har vi funnit att Kungl Krigsvetenskapsakademien på sin årshögtidsdag 1883, i princip varnade inför hälsofrågan gällande fukt, mögel, röta och lukter från golv och trossbotten. Informationen har av någon anledning fallit i glömska, men är … Läs mer

Artikel i tidningen Dagens Nyheter 1884, vilken beskriver det ohälsosamma med fuktskadad isolering av sågspån i trossbotten

I sökandet och forskningen kring vad man förr visste om fuktskador i hus i relation till hälsopåverkan, går vi metodiskt framåt genom granskning av gamla källor. Här presenteras en artikel från tidningen Dagens Nyheter 1884-01-11, varigenom en erfaren hyresgäst gjorde … Läs mer

EU har bestämt omfattande krav om energibesparing och energieffektivisering för hus

EU har satt nya mål för energieffektivitet i hus och byggnader, inklusive privata bostäder, allt för att minska utsläppen och minska beroendet av fossila bränslen. På grund av de höga kostnaderna för att uppnå dessa krav har stor oro skapats … Läs mer

Mastcell i kroppen reagerar på mögelexponering

Mastceller är en viktig del av vårt immunsystem och bidrar till att vi kan läka från skador. Men det finns ett tillstånd där mastceller blir överaktiva och orsakar allvarliga problem i kroppen – detta tillstånd kallas mastcell aktiveringssyndrom (MCAS). Mögel … Läs mer

ADHD kan enligt forskning förvärras genom dålig luftkvalitet inomhus

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar både barn och vuxna och kan orsaka problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Forskare har nyligen börjat undersöka möjliga samband mellan ADHD och kvaliteten på inomhusluften, särskilt när det gäller … Läs mer

Optihus AB vinner utmärkelse för bästa Hem Ventilation & Fuktforskningsföretag i Sverige.

För tredje året i rad körs Scandinavian Business Awards. År 2023 föräras Optihus AB med utmärkelse för bästa ”Hem Ventilation & Fuktforskningsföretag – Sverige”

Examensarbeten vid universitet refererar till Optihus

När studerande och forskare vid universitet och högskolor skriver examensarbeten och avhandlingar är det viktigt att de anger väl källkontrollerad information och referenser. Trevligt är att redan inom första året efter presentation av Optihus hemsida, valde några studenter att referera … Läs mer

Aflatoxin B1 och Aspartam kan vara väldigt giftigt tillsammans

Mykotoxinet Aflatoxin B1 och sötningsmedlet Aspartam är enligt ny forskning giftigare tillsammans än substanserna var och en för sig. Giftverkan ses i djurförsök där nervsystem och hjärnans funktioner påverkas negativt. Utifrån forskning om mögel i hus och därav förorsakade hälsoeffekter … Läs mer