...
Optihus AB
Optihus AB
Mastcell i kroppen reagerar på mögelexponering

Mastceller är en viktig del av vårt immunsystem och bidrar till att vi kan läka från skador. Men det finns ett tillstånd där mastceller blir överaktiva och orsakar allvarliga problem i kroppen – detta tillstånd kallas mastcell aktiveringssyndrom (MCAS). Mögel … Läs mer

ADHD kan enligt forskning förvärras genom dålig luftkvalitet inomhus

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar både barn och vuxna och kan orsaka problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Forskare har nyligen börjat undersöka möjliga samband mellan ADHD och kvaliteten på inomhusluften, särskilt när det gäller … Läs mer

Optihus AB vinner utmärkelse för bästa Hem Ventilation & Fuktforskningsföretag i Sverige.

För tredje året i rad körs Scandinavian Business Awards. År 2023 föräras Optihus AB med utmärkelse för bästa ”Hem Ventilation & Fuktforskningsföretag – Sverige”

Examensarbeten vid universitet refererar till Optihus

När studerande och forskare vid universitet och högskolor skriver examensarbeten och avhandlingar är det viktigt att de anger väl källkontrollerad information och referenser. Trevligt är att redan inom första året efter presentation av Optihus hemsida, valde några studenter att referera … Läs mer

Aflatoxin B1 och Aspartam kan vara väldigt giftigt tillsammans

Mykotoxinet Aflatoxin B1 och sötningsmedlet Aspartam är enligt ny forskning giftigare tillsammans än substanserna var och en för sig. Giftverkan ses i djurförsök där nervsystem och hjärnans funktioner påverkas negativt. Utifrån forskning om mögel i hus och därav förorsakade hälsoeffekter … Läs mer

Väderskydd saknas på denna byggnad som är under uppförande

Trots kunskap om fuktens skadliga inverkan och lagar inom området byggs det ofta utan väderskydd. Inte sällan färdigställs konstruktionen innan fukten hunnit torka upp. I värsta fall kan det oskyddade byggandet förorsaka mögel och bakterier i byggnadsmaterialet. Sker kontamination av … Läs mer

Låg temperatur inomhus medför ohälsa och sjukdom

En hel del information har skrivits om att man inte blir förkyld av lägre temperaturer. Men hur förhåller det sig inomhus när temperaturen hålls ned, som nu när det är energikris? En nyligen utförd systematisk litteraturstudie finner att temperaturer under … Läs mer

Qwalm är ett gammalt svenskt ord beskrivande elak lukt från t.ex. mögel och sjukdom

Qwalm är ett gammalt svenskt ord vilket användes under minst 1500 och 1600 talen och även framåt. I dåtidens skrifter och tidningar går det att utläsa som beskrivande av t.ex. olika typer av elak lukt i hus och även för … Läs mer

Kostnaderna för husägare och husköpare rasar i höjden

Situationen med pandemi, krig, den gröna vågen gällande energikällor samt bristande infrastruktur gällande el och politiskt egendomliga beslut har fört oss till en punkt där ekonomiskt varningsflagg måste höjas. Så sker via Finansinspektionen och andra kunniga aktörer. Man beräknar att … Läs mer

Kan mobilstrålning s.k. RF-EMF få mögel att växa fortare och avge mer metaboliter?

Länge har det varit ovisst om RF-EMF (radio-frequency electromagnetic field), s.k. icke-joniserande strålning kan påverka mögelsvamp att växa rikligare och avge mer metaboliter. Det har inte förrän nu 2022 utförts mer klargörande forskning. Resultatet väcker många frågor, ett stort behov … Läs mer