...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Citronskål Bisporella citrina funnen på syll i gammalt hus

Sporsäcksvampen Citronskål Bisporella på syllen i ett hus
Här är ett speciellt fynd av en fin sporsäcksvamp som p.g.a. bristande takavvattning och kraftigt med växter runt huset kunnat få fäste på syllen. Att som fukttekniker och skadeutredare hitta just denna svamparten på konstruktionsvirke i hus tillhör inte vanligheterna.

Innehållsförteckning

Citronskål funnen på syllen

Vid utvändig inspektion av ett äldre hus med torpargrund kunde konstateras att det tillåtits växa allt för mycket buskar och växter i övrigt nära huset. 

Bakom buskaget i ett hörn vid en farstu fanns det läckage i stupröret från takavvattningen. Vatten hade kunnat strila in emot syllen som ej var ordentligt överbyggd med fasadbrädor. 

Följden hade blivit att syllen över tid fuktats upp och murknat, med ett annat begrepp rötat. På denna syll hade Citronskål Bisporella citrina funnit en bra livsmiljö. 

Citronskål återfinns vanligen i naturen på nedfallna murkna lövträd. Att svampen kunde växa just på syllen i detta huset tolkar jag försiktigt in som att syllen, eller rättare sagt syllstocken var tillverkad av något lövträd. 

Svampen är fin men den totala skadan var mindre tilltalande. En bra bit av syllen behövde bytas ut då det gick att trycka kniven en lång bit in utan att lägga nämnvärd kraft bakom. 

Bisporella citrina finns i hela landet men mest koncentrerat i de södra till mellersta delarna. Det liknar lite hussvampens utbredning som är mest markant i söder.

Vidare utredning av torpargrunden behövdes

Eftersom konstruktionsvirket blivit kraftigt uppfuktat och rötsvampar kunnat ge sig på trät, rådgavs om att torpargrunden behövde en översyn. Det fanns vid inspektionstillfället inte någon lucka in dit, varken uppifrån huset eller utifrån.

Det fanns ett antal mindre ventiler i grundmuren men dessa gav inte möjlighet att få en god överblick av grunden. Det är alltid bäst att kunna komma in och krypa runt, om tillräcklig höjd finns mellan mark och blindbotten vill säga. 

Det var inte lagt så många centimeter isolering i golvbjälklaget, vilket är vanligt i orörda torp och äldre hus. Därför släpps värme igenom, som har avfuktande effekt gällande träkonstruktionen som golvbjälklaget bestod av. Risken för fuktskada föreligger ändå, särskilt eftersom stugan stått kallställd under många år. 

Svamp i hus blir allt vanligare

Vårt husbestånd blir inte yngre och klimatförändringen drar åt hållet varmare och fuktigare. Flera faktorer spelar in för vilka svamparter som kommer att kunna trivas på det uppfuktade byggnadsmaterialet. Klimatet, ändrade uppvärmnings- och isoleringsförhållanden samt tätare innergolv är några av dessa faktorer.

Som fukttekniker och skadeutredare står man inför varierande scenario. Merdelen handlar det om mögel och olika typer av rötsvamp

Allt oftare handlar det dock om den mest fruktade svampen av dem alla, serpula lacrymans, den äkta hussvampen. Denna kan göra avsevärt mer skada än vad Citronskål har möjlighet till. 

Vad kan man göra för att motverka svamp i huset?

Om vi utgår från detta specifika fallet så är det bra att rensa ut rabatterna och inte ha några växter eller större samlingar av blommor alldeles intill husgrunden. Växter och annat grönt binder upp fukt mot nedre delen av väggen och in mot syllen. Solens uppvärmande och därmed avfuktande effekt utestängs åt de väderstreck solen kommer åt huset. 

Takavvattningen bör dras till dränering alternativt stenkista, eller ledas bort från husgrunden så långt det är möjligt. Se över systemet så att det inte sätter igen av löv eller mossa och kontrollera skarvar så dessa inte läcker. 

Torpargrund och den modernare varianten krypgrund är kända för att ofta bli skadade av fukt med alla dess följder. Som nämnt blir rötsvamp i dessa konstruktioner allt vanligare att finna. 

Det är bra att förebygga genom ordentlig kontroll och kontinuerlig fuktmätning. Förebyggande åtgärd är också att rensa ut marken från allt ev. byggspill och organiskt material. Då får svampar inte så lätt att utgå från markmaterialet. Efter noggrann städning kan byggplast om möjligt läggas över hela marken. Plasten hindrar mycket av markångan att stiga uppåt och påverka grunden negativt. 

Är det trots åtgärderna allt för fuktigt, mer än 75% relativ fuktighet och mer än 16% fuktkvot, då finns inte mycket annan chans att motverka svamptillväxt än att installera avfuktare

Hur fin Citronskålen än är så vill man varken ha den eller andra svampar på besök. De hör bäst hemma i naturen. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här