...
Optihus AB
Optihus AB

Gör egen hypoklorsyra mot lukt och kalk

Med en USB ansluten mini-elektrolys är det mycket enkelt att själv på fem minuter framställa hypoklorsyra HOCI.

Hypoklorsyran kan framgångsrikt användas för att lösa kalkfläckar och för att sanera lukt i kläder och skor.

Träningskläder och tillbehör inom sport som över tid luktar svett är exempel på ett användningsområde där vi saluför denna USB mini-elektrolysator.

Enheten är helautomatisk med timer om fem minuter, som stänger av elektrolysen som framställer hypoklorsyran när det är färdigt. Allt som behövs är en USB port i dator eller en 5 till 9 V mobil-laddare, avjoniserat eller destillerat vatten och rent salt.

345kr

Artikelnummer HPKUSB Kategori

Enheten marknadsförs mot kalk och viss lukt

Produkten marknadsförs endast för nedanstående användningsområden. 

Borttagning av kalk

Mängden kalk i vårt vatten beror på var man bor och var vattnet hämtas från. Kalk är envist att fastna mot olika ytor och är svårt att få bort med vanligare rengöringsmedel. Eftersom kalk är basiskt och hypoklorsyran är en svag syra, kommer kalkbeläggningar effektivt att lösas upp. 

Här följer ett par exempel på effekten från egenframställd hypoklorsyra emot kalk i dusch och badrum.

Hypoklorsyra tar bort kalk på glas i duschkabin

Bilden till vänster visar glaset i en duschkabin innan behandling med hypoklorsyran. Trots städning med vanliga rengöringsmedel som såpa och klorin har kalkbeläggningen byggts upp under ett tiotal år. Bilden till höger visar resultatet efter två rengöringsomgångar med hypoklorsyran. Glaset har inte varit så rent sedan det var nytt. 

Hypoklorsyran tar bort kalk i badrum och som här på blandaren i duschen

Under samma tidsperiod som ovan har det på blandaren till vattnet också bildats kalkbeläggning. Det gick inte ens att skrapa bort kalket på bilden till vänster med nageln. Efter att hypoklorsyra sprayats på och fått verka några minuter var det lätt att tvätta av kalket. Slutresultatet ses på bilden till höger. 

Ett annat ställe som också gick att få riktigt fräscht var toalettstolen. Där bildas gärna ansamlingar av kalk och urin. Efter någon hypoklorsyrasprayning och lite manuellt bearbetande lossnade smutsen från porslinet, även upp under kanten där vattnet spolas ut. Det blev så fint igen att det nästan kändes som att ha nyrenoverat. 

När man får bort kalken har annan smuts svårare att fästa mot ytorna. Det håller sig rent längre. 

Sanering av lukt

Hypoklorsyra är ofta effektiv för att luktsanera. Vissa säger luktdesinfektion, men det är i vårt tycke inte en helt korrekt benämning.

Ett ställe som lätt börjar lukta illa och unket är tvättmaskinen. Häll i en deciliter hypoklorsyra och kör ett kortare tvättprogram med värme, i för övrigt tom tvättmaskin. Gummibälgen kan även tvättas med medlet om det behövs.

Ytterligare område där mini-elektrolys marknadsförs är emot lukt i kläder och skor. Ibland sätter sig lukt så envist att det är svårt att tvätta bort. Det gäller skor och annat som t.ex. träningskläder eller handskar som boxningshandskar, träningshandskar, hockeyskydd m.m..

Om textilier luktsmittats av mögel eller aktinobakterier kan lukt bestående av MVOC – Mikrobiella Volatila Organiska Ämnen sitta envist kvar trots tvätt. Hypoklorsyran har effekt mot MVOC som inte sitter allt för djupt i textilierna. 

Så fungerar elektrolys för att framställa hypoklorsyra

För att få ett bra resultat ska avjoniserat eller destillerat vatten användas. Det fungerar att köpa s.k. batterivatten t.ex. på Biltema. Meningen med att använda renare vatten är att få en så bra hypoklorsyra som möjligt. 

Införskaffa salt utan tillsats av jod, utan klumpförebyggande medel eller andra tillsatser.

Häll en deciliter vatten i ett rent glas. Metallglas etc. ska inte användas. Häll i ett mått av saltet med hjälp av medföljande plastmått. Rör runt tills saltet helt löst sig i vattnet. 

Doppa ned elektrolysdelen i vattnet med saltlösning och anslut USB-kontakten till USB-porten på en dator eller till en laddare för mobiltelefon. Laddaren ska vara anpassad för från 5 till maximalt 9 V laddning. 

När mini-elektrolysen startar kommer en röd diod att tändas i USB-kontakten. Det innebär att en timer startat att aktivera elektrolysen under 5 minuter och när tiden löpt ut stängs elektrolysen av. Då släcks den röda dioden. 

Innanför det perforerade plasthöljet sitter två elektroder. När dessa spänningsätts startar en svag men verkningsfull kemisk reaktion varför hypoklorsyra bildas. Under tiden elektrolysen är igång kan man genom glaset se att det bubblar och bildas som en lätt mjölkvit ”dimma” i vattnet/saltlösningen.

Säkerhetsföreskrifter

Vid elektrolytisk framställning av hypoklorsyra kommer det att från glaset lukta likt klor eller klorerat vatten. Det är nödvändigt att under elektrolysen tillse att denna lukt vädras ut. Sätt glaset under aktiverad köksfläkt eller använd mini-elektrolys utomhus. 

Är vattnet eller saltet orent kommer lukten under framställningen att öka eftersom viss reaktion mot och oxidering av orenheter sker. Luktande kloraminer bildas då.

Kontakt mot huden är normalt harmlöst men rekommenderat är om kontakten sker under längre stund, att man skyddar sig med för ändamålet lämpliga handskar. 

Vid sanering av urinlukt och svett etc. kan lukt av kloraminer uppstå. Kloraminer är det som kan refereras till badhuslukt/klorlukt. Vid användning av hypoklorsyran ska därför mycket god ventilation ske i det utrymme där man vistas. 

USB mini-elektrolys får inte anslutas till annan strömkälla än anpassad USB-port eller laddare till mobiltelefon etc. som ger maximal spänning om 9 Volt. 

En driftsperiod om 5 minuter räcker för att framställa hypoklorsyra med tillräcklig koncentration för bruksändamålen som anges här. Högre koncentrationer kan eventuellt vara skadligt och upprepad driftsperiod ska därför inte aktiveras i redan färdig hypoklorsyra. 

Om vätskan får kontakt med ögonen ska riklig sköljning med vatten göras. 

Hypoklorsyran får inte förtäras.

Håll hypoklorsyran utom räckhåll för barn. 

Viktigt gällande kontaminerade textilier

Notera att hypoklorsyra neutraliserar vissa mykotoxiner och samtidigt kan omvandla andra mykotoxiner till nya toxiska ämnen. Det kan vara så att mykotoxiner finns i textilier som ska luktsaneras. Textilier kan därför behöva efterbehandlas med ammoniak i 0,05 procent lösning. Detta förfaringssätt kan eventuellt neutralisera giftiga kvarvarande ämnen som mykotoxiner etc.. Någon garanti kan vi dock inte ge. Detta är endast att se som ett allmänt tips för dig som vill försöka rädda kontaminerade textilier. 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Gör egen hypoklorsyra mot lukt och kalk”