...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Mögel-Fri saneringsvätska mot mögelpåväxt byggnadsmaterial

Mögel-Fri är en effektiv mögelbekämpningsprodukt som är biologiskt nedbrytbar. Saneringsvätskan avdödar effektivt mögel, blånad och bakterier på olika byggnadsmaterial som trä, betong, puts och gips.

Mögel-Fri kan användas i olika utrymmen såsom husets väggar och bjälklag samt i riskkonstruktioner likt vind-kallvind, krypgrund, källare och i badrum.

Mögel-Fri är även effektiv för att ta bort ytligt förekommande mikrobiell lukt.

Saneringsvätskans långtidseffekt gör att den vid behov kan användas i visst förebyggande syfte, för att i gynnsammast möjliga fall motverka framtida mögelbildning. Mögel-Fri innehåller UV-aktiva ämnen som möjliggör visuell fluorescerande kontroll av behandlade ytor.

Saneringsvätskan är godkänd för användning under eget ansvar av privatpersoner.

Om mer än högst ringa ytor ska behandlas bör man ha skyddsutrustning såsom andningsmask med partikelfilter 3 samt även skydd för ögon och hud.

139kr1.500kr

Artikelnummer N/A Kategori

Allmänt om mögel

Mögel såsom vitmögel och svartmögel är ett vanligt problem i många hem och kan orsaka symtom och hälsoeffekter om det inte behandlas på rätt sätt. För att skydda dig själv, ditt hem och din familj är det viktigt att ta itu med möglet och dess utlösande orsak så snart som möjligt.

I denna produktguide gällande saneringsvätskan Mögel-Fri beskriver vi närmare hur bekämpning av mögel, bakterier och mikrobiell lukt sker med hjälp av vätskan. Här beskrivs dess användning, försiktighetsåtgärder och det ges även några kortfattade tips för att förebygga mögelpåväxt.

Vad är Mögel-Fri?

Mögel-Fri är en effektiv saneringsvätska som biologiskt bryts ned. Vätskan avdödar effektivt mögel, bakterier och blånad på olika ytor inomhus, som på trä, betong, puts och gips.

Produkten har idag under många år använts framgångsrikt och är väl beprövad. 

Användningsområdena är allmänt i hus och fastighet samt i följande rum och riskkonstruktioner:

  • Uppe på husets vind också kallad kallvind. Här är det som bäst att utföra mögelsanering när temperaturen dygnet runt håller plusgrader.
  • I husets torpargrund samt krypgrund. Här fungerar det bra att sanera året runt.
  • I husets källare
  • I badrum, väggar och bjälklag m.fl. konstruktioner.

Mögel-Fri är även effektiv för att ta bort ytligt sittande mikrobiell lukt, vilken ofta beror på mikrobiellt avgivna ämnen (metaboliter) såsom MVOC och geosmin

Saneringsvätskans långvariga effekt gör att den kan användas i visst förebyggande syfte för att förhindra framtida mögelbildning. Observera dock att vätskan absolut inte utgör ett substitut till adekvat avfuktare där sådan behövs.

Mögel-Fri innehåller UV-aktiva ämnen som gör att visuell kontroll av behandlade ytor enkelt kan utföras med en speciell typ av UV-lampa. Sådan lampa har vi som tillbehör, vilken benämns Mögeldetektor och inspektionslampa. I undersökande syfte före mögelsanering med Mögel-Fri kan vissa typer av mögelgift och hyfer upptäckas under lampans ultravioletta sken. 

Användning av Mögel-Fri

Mögel-Fri kan användas på alla typer av ytor där mögel har bildats. Vätskan etsar inte mineraliska material och är effektivt mot olika typer av mögel, fuktskaderelaterade bakterier och blånad

För att applicera Mögel-Fri kan en lågtrycksspruta, pensel, roller eller tvättsvamp användas. Ska saneringsvätskan appliceras i tak eller mot blindbotten såsom i torpargrund och krypgrund används som bäst lågtrycksspruta för sprayning. Produkten appliceras generöst på ytan vilket ger en steriliserande effekt.

Om det efter saneringen finns rester av mikrobiell beläggning kan dessa mekaniskt tas bort med borste eller på lämpligt sätt slipas alternativt tvättas bort. Låt Mögel-Fri verka i minst 2 dygn innan ytan vid behov eftersaneras.

Kontroll med UV-lampa

En unik egenskap hos Mögel-Fri är att den innehåller UV-aktivt ämne som gör det möjligt att kontrollera behandlade ytor med hjälp av en UV-lampa, vilken får det UV-aktiva ämnet i saneringsvätskan att fluorescera.

För att genomföra kontrollen måste utrymmet vara mörklagt. Ytorna belyses med vår UV-lampa (Mögeldetektor och inspektionslampa) med en avvägd våglängd om 365 nm.

Avståndet mellan lampan och ytan varierar beroende på materialens färg, från några centimeter för mörka material till cirka 50 cm för ljusa material. Det är viktigt att ha en obehandlad bit av ytmaterialet som referens under kontrollen. Observera att på mycket mörka material kan effekten av det UV-aktiva ämnet vara lägre.

Vissa gipsskivor och andra byggnadsmaterial som isolering m.fl. kan innehålla optiska vitmedel samt andra ämnen som också fluorescerar vid belysning av UV-ljus.

Åtgång och Skyddsföreskrifter

För att bestämma åtgången av Mögel-Fri kan man räkna med cirka 0,2-0,25 liter per kvadratmeter, lite beroende på ytans karaktär. En liter Mögel-Fri räcker till ungefär 5 kvadratmeter.

Vid applicering av produkten bör andningsskydd partikelfilter P3 användas, jämte engångsoverall, skyddshandskar och skyddsglasögon för att undvika irritation av andningsorgan och slemhinnor. Vid större sanering är det bra att använda helmask med visir och P3 filter kombinerat med kolfilter A1.

Mögel-Fri är lätt korrosivt och kan påverka obehandlade metaller som aluminium, zink, koppar och rostfritt stål.

En skarpare lukt av i vätskan ingående tensid kan finnas kvar några timmar till något dygn, varför vädring och avfuktning kan behövas. Ska torpargrund, krypgrund eller källare saneras, kan tensidlukten spridas upp i huset. I regel släpper denna lukt ganska snabbt, inom ett till ett par dygn. Under den tiden är det bra att undvika vistas i huset. 

Förvara produkten utom räckhåll för barn och vid temperatur ovan fryspunkt. Förvaras i originalförpackningen. Skaka flaskan alternativt dunken väl innan användning.

Mögelsanering av fackman

Vid behov och önskemål har Optihus AB tjänsten mögelsanering. kostnadsbesparande använder vi utrustning som i regel halverar tidsåtgången med enklare typer av saneringsutrustning.

Vi anpassar saneringen och användandet av saneringsvätska utefter om det är mögel eller någon typ av rötsvamp t.ex. hussvamp eller källarsvamp som är aktuell. 

Tips om mögelförebyggande åtgärder

För att minska risken att mögel samt aktinomyceter och mykobakterier utvecklas och börjar avge bl.a. mikrobiell lukt samt mykotoxiner, finns det några viktiga förebyggande åtgärder som kan vidtas. Här är några tips:

  • Håll hemmet rent och torrt. Rengör regelbundet ytor som är benägna att bli fuktiga, som badrum och kök.
  • Se till att det finns tillräcklig ventilation i bostaden för att minska mängden fukt. Använd fläktar eller öppna fönster när det är möjligt.
  • Kontrollera och åtgärda eventuella vattenläckor eller fuktproblem så fort som möjligt. Förebygg översvämning.
  • Undvik att sätta mycket möbler eller andra föremål direkt mot ytterväggar för att möjliggöra bra luftcirkulation.
  • Använd avfuktare i fuktiga utrymmen som torpargrund, krypgrund, källare och tvättstugor. I varma utrymmen fungerar kondensavfuktare som bäst, medan sorptionsavfuktare är vinnaren i de svala kallhållna utrymmena.
  • Inspektera och egenkontrollera husets riskkonstruktioner regelbundet. Utför okulär inspektion och använd bra fuktmätare samt hygrometer.

Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan risken minskas för uppkomst av mögel, bakterier och mikrobiell lukt, och skapa en hälsosammare miljö.

Välkommen att ta kontakt med oss om frågor finns.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Mögel-Fri saneringsvätska mot mögelpåväxt byggnadsmaterial”