...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Optisil® desinfektion för ytor av byggnadsmaterial och vatten

Optisil desinfektion är en desinfektionsvätska som är mycket verksam emot mögel, svamp, bakterier och virus.

Samtidigt som desinfektionseffekten är kraftfull finns i stort sett inga risker vid hudkontakt med vätskan.

Optisil saluförs enbart för desinfektion gällande ytor av byggnadsmaterial och för vattenrening.

Produkten är väl beprövad inom användningsområdena. Levereras i mängder som framgår via val nedan.

214kr2.080kr

Artikelnummer N/A Kategori

Hur fungerar Optisil® desinfektion?

Optisil består av elektrokolloidalt silver. Det innebär att silver med 99,99% renhet via elektronisk process har joniserats i avjoniserat vatten. Den förfinade produktionsprocessen balanserar styrkan till 10PPM, fördelat på 70% silverjoner och 30% silvernanopartiklar. 

I framställningen binds mycket syre i desinfektionsvätskan. Syre fungerar i sin tur jämte jonerna desinfekterande. Samtidigt nås en viktig biofilmslösande funktion. 

Biofilm är något som mögel, andra typer av mikrosvamp, virus och bakterier likt Aktinomyceter m.fl. bildar och omger sig med, för att skydda sig själva från sådant som annars vore skadligt för dem. 

När silverjonerna väl kommer i direktkontakt med mikroberna sker en rad olika processer. Dessa kan sammanfattas som följer:

 • Proteinstrukturen förstörs
 • Oxidativ stress uppstår
 • Cellmembranens permeabilitet öppnas upp
 • Proteasaktivieteten störs
 • Viktiga DNA funktioner blockeras
 • Replikation och tillväxt förhindras
 • Giftavgivning inhiberas, t.ex. mykotoxin från mögel

Så här utförs desinfektionen

För desinfektion av ytor på byggnadsmaterial levereras Optisil i brukslösning. Det innebär att desinfektionsvätskan inte behöver spädas ut med vatten. 

För desinfektionsvätskans skull behövs inga skyddskläder såsom handskar, andningsmask eller annat. Däremot är det viktigt att skydda sig i miljöer där det finns mögel och bakterier. 

När byggnadsmaterial ska desinfekteras kan olika metoder användas. Om det finns en fet yta, smutsbeläggning och kraftigare mikrobpåväxt sprayas Optisil desinfektion relativt rikligt över hela ytan. Sprayningen är tillräcklig innan det börjar rinna eller droppa. Låt verka uppåt 20 minuter. 

Därefter kan ytan bearbetas manuellt med borste eller mikrofibertrasa. Att använda mikrofibertrasa är bättre eftersom trasan greppar tag i smutspartiklar m.m. så att det avlägsnas från ytan. Borste används mer i fall där man kan duscha eller spola av ytan efter den första behandlingen och borstningen. 

När första behandlingen är klar kan med fördel ytterligare lätt sprayning göras för att komma åt att desinfektera mikrober som tidigare inte utsatts tillräckligt för att neutraliseras. 

Vattenrening med Optisil®

Otjänligt vatten bör undvikas. Det kan dock finnas situationer där man behöver utföra vattenrening gällande dricksvatten. Exempel på det är när vattnet ska förvaras i flaskor alternativt i tankar såsom i husvagn, husbil eller båt. 

Tillsättning av 20 ml ca. två teskedar Optisil per liter vatten gör att vattnet i normalfallet håller sig friskare över längre tid om veckor till flera månader. 

Godkända användningsområden

I enlighet med reglemente vilket utges av Kemikalieinspektionen och vidare inom EU, är Optisil godkänt för vattenrening av dricksvatten samt ytlig desinfektion av byggnadsmaterial.

Som framgår av etiketten på flaskor och dunkar finns märkningarna CAS 7440-022-4 samt EG nummer EG 231-131-3.

Silver och dess historia som desinfektionssubstans

Även om det i denna historiebeskrivning framgår uppgifter om andra användningsområden än annonserade, så innebär det inte att Optisil rekommenderas eller saluförs till annat än desinfektion för ytor av byggnadsmaterial och vattenrening. Några påståenden angående medicinska effekter görs ej.

I forskningsbaserade artiklar hos Optihus finns omtalat att man på romartiden var mycket väl medvetna om att husens skick, boendemiljön och ventilation var viktigt för hälsans skull. Äldre källor från dessa tider påvisar också att silver användes bl.a. för att desinfektera sår efter strider. 

Vidare lades silverpenningar eller silverföremål i förvaringskärl för vatten och mjölk. Dessutom fanns kärl som var tillverkade av silver i lite mer ståndaktiga hem. Man kunde på detta sättet få dryckerna att hålla längre.

Fram i modernare tid uppfanns och utvecklades elektrokolloidalt silver. Det framställs genom en metod som kallas elektrolys. För att lyckas med elektrolys och framställa samma höga kvalitet som Optisil håller, måste man kunna vissa knep. I korthet och grundläggande fungerar dock elektrolys som såhär. I avjoniserat vatten doppas två bitar finsilver ned. Svag ström tillsätts varje silverbit. Den ena biten kallas anod medans den andra kallas katod. När ström vandrar mellan silverbitarna bildas silverjoner och ultrafina silverpartiklar i nanostorlek.

I en förfinad process bildas mer silverjoner än silverpartiklar, samtidigt som silverpartiklarna är mindre än i elektrolysframställning vilken inte är justerad utefter olika parametrar. Desto bättre framställningen lyckas ju högre är effekten mot olika mikroorganismer på ytor och i vatten. 

Under ett antal årtionden in på 1900-talet användes kolloidalt silver som medicin. När mykotoxinet Penicillin började användas på 1940-talet avreglerades kolloidalt silver inom de flesta medicinska användningsområdena. 

Silvret såldes ett antal år i Sverige som kosttillskott. Eftersom nya EU-regler inte längre tillät det regleras det nu inom ovanstående godkända områden. 

Hög desinfektionsverkan på ytor och i vatten

Det elektrokolloidala silvret har mycket god desinfektionsverkan. Ett stort antal tester där silver utvärderats i förhållande till följande mikrober, har visat väldigt goda effekter:

 • Olika arter av mögel
 • MRSA – multiresistenta stafylokocker
 • Heteroforma och koliforma bakterier
 • Virus

Studierna vilka anges som referenser finns här som allmän kunskap gällande silver och dess desinfekterande effekter. Även om medicinsk användning nämns i studierna så ska den informationen inte kopplas till användningsområde gällande Optisil desinfektion.

1] Formulation and evaluation of silver nanoparticles as antibacterial and antifungal agents with a minimal cytotoxic effect, Salem HF. et. al., 2011. (Login kan krävas för att läsa)
2] Leachability and Anti-Mold Efficiency of Nanosilver on Poplar Wood Surface, Xiaohan Dai et al., 2022.
3] The Application of Silver to Decontaminate Dental Unit Waterlines—a Systematic Review, Xuefen Yu et al., 2022.
4] Nanoparticles as a Solution for Eliminating the Risk of Mycotoxins, Sylvie Skalickova et al., 2018.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Optisil® desinfektion för ytor av byggnadsmaterial och vatten”