...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4 görs, samt hur slangsystemet för torrluften på bästa sätt dras. Sidan ingår i vår unika Gör Det Själv Avfuktarguide. Det går att ställa frågor i kommentarsfältet längst ned på sidan. 

Innehållsförteckning

DryBox X4 avfuktarguide för krypgrund

Denna sidan behandlar mer specifikt själva installationen av sorptionsavfuktaren DryBox X4 i såväl torpargrund som krypgrund.

Krypgrunder och torpargrunder är under olika årtal och hus inte byggda på exakt samma sätt. Utformningen gällande dragning av hjärtmurar och varierande förhållanden med olika krypgrundssektioner, gör att slangsystemet som ska sprida torrluften från DryBox X4, för bästa funktion och snålast möjliga drift bör anpassas. Nedan ges några vanliga installationsexempel. 

Fler grundläggande förhållningspunkter finns att läsa på startsidan gällande avfuktare i krypgrund. Denna information nås genom sidan här:

Inledande om DryBox X4 i krypgrund

Har startsidan ovan läst igenom förstås att DryBox X4 cirkulerar luften i hela krypgrunden, genom att dra in processluft via baksidan av avfuktaren, samtidigt som torr luft under avfuktning fläktas ut genom stosarna på enhetens framsida. Det är på dessa stosar torrluftslangar ansluts för att avfuktningseffekten från denna kvalitativa sorptionsavfuktare ska kunna ge bra verkan överallt i krypgrunden eller torpargrunden. 

Bilden visar baksidan av DryBox X4, där processluft dras in och där våtluftslangen ansluts för att evakuera den fuktiga luften

Vi börjar med att titta på baksidan av avfuktaren, där det finns ett dammfilter. Genom filtret dras den fuktiga luften (processluften) in. Inne i X4 avskiljs via sorptionstekniken fukt. Vattenånga ventileras ut direkt utomhus genom den blå våtluftslangen. 

En närbild som beskriver DryBox X4 i krypgrund, med anslutna torrluftslangar

DryBox X4 är försedd med två stosar för torrluftslang på dess framsida. Den ena stosen har diameter om 100mm (högflöde) medan den andra har 63mm (lågflöde). Vi använder samma dimension av torrluftslang till båda stosarna, d.v.s. 100mm. Detta minskar tryckfall och säkrar avfuktningseffekten på bra sätt. 

X4 i krypgrund med två sektioner

En vanlig krypgrundskonstruktion är att man valt att anlägga hjärtmur med kryphål mellan sektionerna. 

DryBox X4 med ett bildexempel på torrluftdragning i krypgrund med två sektioner

I bildexemplet utnyttjas X4:ans torrluftflöde på ett smart sätt. Den i bild högra torrluftstosen om 100mm ger högflöde av luft, medan 63mm stosen till vänster ger lågflöde. 

Högflödesslang dras in i den krypgrundssektion där avfuktaren ej placeras. Via tillbehöret förgrening, förgrenas två torrluftslangar ut att betjäna denna sektion. Lågflödesslang dras rakt fram i samma sektion som DryBox X4 placeras i. 

Torrluft ventileras på så sätt ut i hela krypgrunden. Recirkulation till avfuktaren sker genom att den samtidigt drar in processluft. 

När den avfuktade luften styrs bort från X4:an, kommer säkerställande av avfuktningen ske i hela krypgrunden, samtidigt som avfuktningseffekten utnyttjas maximalt, medförande lägre driftskostnad. 

Om sorptionsavfuktaren installeras friblåsande utan slangar, eller med för korta slanglängder, kommer den avfuktade luften för snabbt att recirkulera tillbaka in i aggregatet igen. Det går att beskriva som en slags kortslutning av avfuktningsfunktionen, vilket ger både dyrare drift och otryggare fuktsäkerhet. 

X4 i ej avdelad krypgrund

Grundprincipen att fördela den avfuktade luften från X4 följer med i vilken krypgrund eller torpargrund det än gäller. 

DryBox X4 i ej avdelad krypgrund

Här ses en ej avdelad grund. Lågflödesslangen dras bort till vänster för att tillse god avfuktning i hörnet samt denna del av krypgrunden. Högflödesslangen dras rakt fram till mitten, där den förgrenas med tillbehöret förgrening. 

Om dragningen av torrluften blir lång kan man gå upp från 100mm till 125mm slang. Det går också att lägga förgreningen nära avfuktaren. När slangdiametern ökas och förgrening görs nära X4, kommer tryckfallet att minska i slangsystemet. 

Samma princip för installation gäller om det ligger balkar som inte når ned till marken. 

DryBox i krypgrunder med tre sektioner

På ett materialbesparande sätt kan man enkelt, i vissa krypgrunder med tre sektioner, tillse att den avfuktade luften sprids och cirkulerar runt, samt drar med sig fukt tillbaka till DryBox.

DryBox X4 placerad i krypgrund med tre sektioner

Här drar vi nytta av att kunna ta hål i hjärtmurarna till de yttre krypgrundssektionerna, för att leda in avfuktad luft via högflödesstosen. Detta ventilationsflöde letar sig hela vägen längs de yttre sektionerna till kryphålen och recirkulerar därifrån tillbaka till DryBox. Lågflödesslangen från X4 dras rakt fram i det mittre utrymmet. 

DryBox X4 installationsexempel i krypgrund med tre sektioner

Här visas ytterligare installationsexempel där högflödesslang från DryBox X4 dras genom hjärtmurar. I den andra sektionen monteras en förgrening vilken medger en utblåspunkt samt att slang dras vidare in i tredje sektionen. 

Viktigt är att strypa dessa två utblåspunkterna så att torrluften fördelas bra. Det gör vi genom att föra in en sluthylsa av plast (finns som tillbehör) i slangarnas ände. Sedan kan man tejpa för utblåsen med vävtejp eller annan beständig tejp. Viktigt är att den totala diametern gällande utblåsen är ca. 100mm. Det går att känna med handen så att flöde finns genom båda utblåspunkterna. Har det tejpats för mycket eller för lite så är det enkelt att klippa bort eller komplettera. 

Dragning av avfuktad luft från X4 via kryphål

Ett sista exempel visar hur man kan dra högflödesslang från X4 utan att ta hål i murarna. Tänk på att luft letar sig lättaste och kortaste vägen ut. Därför kan mer strypning behöva göras som här i det mellersta utrymmet. Lågflödet leds här rakt fram i samma sektion som X4 placerats i. 

Stor anpassningsmöjlighet

Möjligheten att anpassa installationen av DryBox X4 till olika förekommande krypgrunder och torpargrunder är stor. Ovan har vi visat några exempel som är väl beskrivande.

Det finns möjlighet att anpassa på andra finurliga sätt. E-maila gärna en skiss som visar just din krypgrund. Märk ut väderstreck, mått, ventilationshål (både inre och yttre), kryphål samt var luckan in till krypgrunden finns. 

Vi återkommer med installationsförslag, varefter vi tillsammans kan komma fram till en bra och anpassad avfuktningslösning.

Önskas installation av avfuktaren så kan vi ombesörja det. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare