...
Optihus AB
Optihus AB

Fuktmätare

Fuktmätare hos Optihus

På denna produktkategorisida samlar Optihus utbudet av fuktmätare. Samtidigt ges grundläggande information om olika typer av mätare, likt hygrometer, fuktvotsmätare och oförstörande mätare. 

Tips om hur man själv kan fuktmäta ges såväl här som under respektive produkter.

Möjlighet finns även med vissa av enheterna att koppla in till Internet och fjärravläsa via mobiltelefon alternativt dator. Utbudet kommer kontinuerligt att utökas liksom informationen på denna och till ämnet tillhörande sidor.

Innehållsförteckning

Fuktmätare i Optihus sortiment

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Visar alla 23 resultat

Vad gör en fuktmätare?

Fuktmätare mäter fukt, antingen i luft eller i material. Meningen med fuktmätning är att man ska kunna avgöra hur fuktigt det är och utifrån det bestämma om fuktvärdena är normala eller om avfuktning alternativt befuktning behövs. 

Fuktmätaren visar värden i en display, vilka ska tolkas på olika sätt beroende på om man fuktmäter i material eller i luft. 

Vilka typer av fuktmätare finns?

Grundläggande för att kunna utföra en bra fuktmätning är att känna till vilka typer av fuktmätare som finns och var man som bäst använder de olika instrumenten. 

Fuktkvotsmätare

En fuktkvotsmätare har metallpiggar som sticks in i det byggnadsmaterial man vill kontrollera. Den kallas därför också för insticksmätare. 

Mellan fuktkvotsmätarens piggar sänds en elektrisk impuls. Eftersom vatten leder ström kommer högre impuls att ledas när det uppmätta materialet är fuktigare. 

Generellt brukar man utgå ifrån att ett fuktkvotsvärde om 17% räknas som gränsvärde gällande tillväxt av mögel och bakterier. Är fuktkvotsvärdet högre om upp över 20% så finns risk för tillväxt av rötsvamp

Det finns mer än materialbunden fukt som leder ström. Har behandling skett med träskyddsmedel eller saneringsvätska som tillför metallpartiklar eller ämnen i övrigt som ger ledande effekt, då kan fuktmätaren ge lite högre utslag. Det är på förhand väldigt svårt att avgöra hur pass mycket högre fuktvärdet i så fall blir. För att avgöra fuktinnehåll kan man istället ta en bit av byggnadsmaterialet för att väga densamma och sedan avfukta via värme, för att ånyo väga. 

Intressant är att det var en svensk docent vid namn Germund Wirgin som var drivande i att utveckla fuktkvotsmätning. Det framkommer i en av hans artiklar från 1913 som presenterades i Hygiea – Hygienisk tidsskrift. Läs mer om de skadliga följderna av fukt i bostäder.

Hygrometer

Hygrometer är en fuktmätare som mäter relativ fuktighet (RF%) i luft. Det finns grundläggande två olika typer av hygrometrar. En hårhygrometer där det i enheten finns ett hårstrå som drar ihop sig när det blir torrare och blir längre när det blir fuktigare. Hårhygrometern blir inte så precis när det sker temperaturvariationer. Bättre är att använda en bra digital hygrometer. 

Den digitala hygrometern har en mindre fukt- och ofta även temperaturavkännande detalj inbyggd. Den avkänner med jämna mellanrum relativ fuktighet och värdena visas på en display för enkel övervakning. 

Utvecklingen har gått framåt och med hjälp av sändare och mottagare finns nu trådlösa hygrometrar. Det innebär att man kan placera en sändare i ett rum och mottagaren med display i ett annat rum. Detta har förenklat fuktmätning i hus och fastigheter. 

Sändare kan placeras i torpargrund, krypgrund, källare, vind, garage och på andra ställen där man önskar ha kontroll. Är utrymmet som ska fuktmätas indelat i flera rum eller sektioner går det med fördel att placera ut så många sändarenheter som behövs. 

Generellt dras gränsen för mögeltillväxt vid 75%RF vid rumstemperatur. Gränsvärdet läggs högre ju kallare det blir. Mer om det kan läsas på sidan mögel som är länkad ovan i text.

Oförstörande fuktmätare

En oförstörande fuktmätare sänder en mätimpuls in i och igenom ytliga material och kan mäta fukt bakom klinker, kakel, våtrumsmatta, parkett etc..

Den oförstörande typen av fuktmätare används också för att kontrollera s.k. böldpest i båtar. Böldpest uppstår när det kommer in fukt mellan de olika skikten som båtens skrov och ytbehandling består av. 

Oförstörande fuktmätning är även perfekt för att fuktkontrollera husbilar och husvagnar. 

Väl värt att notera är att denna typen av fuktmätning ger högre utslag för metall. Finns spik, elledningar, aluminiumfolie eller plåt o.s.v. kommer man att få ett utslag som är missvisande. 

Logger

Logger innebär att fuktvärden gällande relativ fuktighet samt temperatur lagras i ett minne för senare kontroll. De loggade mätvärdena går att ladda hem till dator och få upp i diagramform. 

Loggning är mycket använt för att mäta när fuktkänsliga saker skickas över världshaven. Loggning kan också användas för att över tid kontrollera att klimatet i hus och fastigheter håller sig inom säkra värden i förhållande till tillväxt av mögel och rötsvamp. 

Fuktmätare för fjärravläsning via Internet

Om man har ett hus eller annat mätobjekt så långt ifrån sig att regelbunden kontroll av fuktmätningen på plats inte kan göras, går det med fördel att använda enheter som har anpassats för fjärravläsning. 

Det krävs Internetuppkoppling på det ställe där fuktmätarna placeras. Fuktvärden skickas från sändare till basenhet samt även till en hub som kopplas in mot router. 

Via Internetuppkopplingen skickas alla upptagna fukt- och temperaturvärden till en s.k. molnlagring. Inloggning till denna gratistjänst gör att man kan ladda ned värdena var man än befinner sig i världen. 

Det finns två fuktmätarsystem för fjärravläsning. Ett som endast fungerar via app i mobiltelefon och ett annat som är ämnat att användas via dator. 

Till fjärravläsningssystemet WeatherHub går det att koppla upp 50 olika sändare. Här ges möjlighet till regnmätning, vindmätning, fuktlarm vid vattenläcka, larmfunktion vid öppning av fönster/dörr m.m.. Kontroll av att frysen och kylskåpet fungerar är också möjligt. 

Hur noggrannt är mätvärdet i en hygrometer?

Vid sökning på Internet ges en mängd resultat om man söker på begreppet hygrometer. Det finns hygrometrar från lägre priser till högre. Nog kan det vara frestande att köpa en billigare, men vad får man då, hur noga mäter en sådan egentligen? 

Optihus grundare har genom åren tittat närmare på noggrannheten hos fuktmätare och vilka avvikelser man kan förvänta sig mellan olika fabrikat. Förenklat kan man mellan två olika noggrannhetsangivelser förvänta sig som följer:

Här visas skillnad i noggrannhet gällande mätvärden mellan olika hygrometrar

De flesta riktigt billiga hygrometrar som lanseras till privatpersoner för fuktmätning i hus, ligger på noggrannhet om +-5%.

En lite sämre kapacitiv fuktsensor som ligger på +-5% noggrannhet kan mycket väl visa rätt värden när temperaturen är runt +20 °C. Inom ett visst temperaturspann blir det korrekta mätvärden. När det spannet når vissa brytpunkter kommer avvikelse att ske. Avvikelsen kan också kallas drift. 

En kapacitiv fuktsensor i hygrometer, vilken är kalibrerad för +-5%, kommer ganska snabbt då det blir svalare (eller varmare) att visa högre värden än de verkliga. Sådana förhållanden nås i följande utrymmen som vi skrivit omfattande texter om:

Optihus har kommit att benämna denna snabbt avvikande visning av fuktvärden för ”kylskåpseffekten”. En hygrometer med noggrannhet om +-5% kommer redan vid lite varmare kylskåpstemperatur att visa för mycket fel. Vanlig avvikelse är från 10 till 15 % högre värde än de rätta. 

En hygrometer vars kapacitiva sensor som är kalibrerad utefter en noggrannhet om +-3% visar mer verklighetstrogna mätvärden i ett längre temperaturspann, likt bilden ovan visar. Avvikelser undviks bättre gällande fuktmätning i de svalare riskkonstruktionerna som här radats upp.

I Optihus sortiment av hygrometrar har sådana med snabbare/högre avvikelse undvikits. Vi strävar efter att leverera hygrometrar med noggrannhet om +-3% eller bättre. Ska man gå på bättre än så blir det dock väldigt dyrt. För hushållsändamål räcker det gott med +-3%. 

Går det att kalibrera hygrometer?

Kalibrering innebär att man stämmer av att hygrometerns uppmätta värde stämmer överens med verkligt värde gällande relativ fuktighet. 

För att kontrollera finns ett par olika alternativ. Det går att utföra med en dyrare fuktmätare som regelbundet kalibreras. Man kan också använda saltmetoden.

Saltmetoden innebär att vanligt koksalt utan tillsatser används tillsammans med vatten och en tätslutande genomskinlig plastburk. 

Saltet blandas med vatten, gärna avjoniserat batterivatten, så att en gröt bildas. Det ska inte finnas fritt vatten i eller på blandningen. Saltet ska inte lösas upp i blandningen. 

Välj en genomskinlig plastburk med god plats för hygrometern. I botten på burken ska saltgröten läggas i ett skikt om ca. 1,5 cm. Lägg någon typ av distans varpå hygrometern får vila. Fuktmätaren ska inte komma i direktkontakt med saltblandningen. 

Därefter försluts burken med locket och man väntar i rumstemperatur i upp till ett par dygn. Saltet strävar efter att hålla en jämn balans om 75% relativ fuktighet i luften i burken. Hygrometern ska om den är rättvisande och man gjort rätt visa detta värde med viss lättare marginal om någon procent upp eller ned. 

Finns något knep att återställa kapacitiva fuktgivare?

Digitala hygrometrar är oftast uppbyggda med en kapacitiv fuktgivare. Det är en liten elektrisk sensor som sitter inne i hygrometern.

Efter några års användande, särskilt i riktigt fuktiga miljöer, kan sensorn börja driva och visa någon procents felvärde. 

De flesta hygrometrar och fuktmätare saknar möjlighet för kalibrering där man manuellt kan programmera om enheten att visa mer rätt. Dock finns en genväg som kan fungera bra. Den kallas populärt för ”bakingmetoden”. 

Bakingmetoden går ut på att man tar ut batterierna och lägger hygrometern med dess eventuella sändare i värmebehandling under ett dygn. Bra är om man kan hålla en temperatur om +45-50 grader, utan att skada enheterna. 

När värmebehandlingen är slutförd tas mätaren ut i rumstemperatur och får svalna. Batterierna sätts tillbaka och fuktmätaren läggs sedan, under två dygn, där det är svalare och ganska fuktigt. Normalt är att den drift som över tid uppstått, via bakingmetoden återgår till mer normala visade värden. 

Referenser kommer att läggas in allt eftersom produktutbudet utökas och specialiseras.

Presenterad: 2022-03-31
Uppdaterad: 2022-06-09

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat