...
Optihus AB
Optihus AB

Fuktkvotsmätare 814MD med fyra mätspetsar

Med fyra mätspetsar och tillförlitlig elektronik mäter 814MD fuktkvotsmätare mer exakt fuktkvoten i trä.

Fuktkvotsmätaren levereras med en blå väska försedd med dragkedja för bästa förvaring.

Mätvärdet visas i den stora och lättöverskådliga LCD displayen.

Om man p.g.a. fuktmätarens vinkel inte kan se mätvärdet går det att trycka på knappen Hold, så låses värdet i displayen.

485kr

Kategori

Så fungerar fuktkvotsmätare 814MD

814MD är utrustad med fyra mätspetsar i metall. När enheten aktiverats och mätspetsarna tryckts in en liten bit i material av trä, kommer en svag ström att ledas mellan spetsarna. Desto fuktigare det är i trät ju högre ström leds mellan spetsarna. 

Värdet av den spänning som vandrar genom materialet omvandlas till fuktkvot. Fuktvotsvärdet visas i den lättöverskådliga LCD displayen.

Vilket fuktkvotsvärde räknas som säkert?

För mögel och rötsvamp finns olika gränsvärden som inte ska överskridas i byggnadsmaterial. 

Den relativa fuktigheten mäts i luft och ska inte överstiga 75% vid rumstempererat klimat. Dessa 75%RF motsvarar 17% i fuktkvot vilket mäts med 814MD i material. 

Vid 17% fuktkvot nås gränsen för tillväxt av mögel. Vid 25% fuktkvot har gränsen för tillväxt av rötsvamp nåtts. 

Vad påverkar fuktkvoten?

Material av trä strävar efter att dra åt sig fukt från omgivningen. Därför styr ofta den relativa fuktigheten hur hög fuktkvoten i byggnadsmaterial är.

Den relativa fuktigheten kan ändras ganska snabbt, medan fuktkvot är mer beständig då fukt rör sig långsammare i trä. Har materialet väl blivit fuktigt så tar det tid att torka ur igen. 

Det förhållandet kan man med fördel nyttja när mätning med 814MD görs i husets torpargrund, krypgrund eller vind-kallvind. Även om luften i riskkonstruktionen skulle visa på godkända värden under 75%RF så kan fuktkvotsmätaren avslöja hur fuktigt det varit tillbaka i tid. 

Fuktkvotsmät rätt

Under åren mellan 1955 och 1979 användes det mycket träskyddsmedel med strömledande ämnen inblandat. Ett exempel är klorfenol som blandades med olika metallsalter. CCA innehållande koppar, krom och arsenik är ett annat exempel på träskyddsmedel som kan ge för höga mätvärden.

Det förekommer också att saneringsvätskor innehåller ämnen som leder strömimpulsen från 814MD mer än i obehandlat trä. 

Det gäller att vara varse om något strömledande ämne finns tillsatt det trä där man ska fuktkvotsmäta. Ofta ser trät grönfärgat eller brunt ut. Det är dock inte alltid man kan se det med blotta ögat. 

För att fuktkvotsmäta rätt och få rättvisande värden gäller det därför att vara vaken på de förhållanden som tidigare funnits och vilka insatser som gjorts. Ta gärna referensvärden på flera ställen där fuktmätningen ska ske. 

Sök efter köldbryggor

Köldbrygga finns vid ställen som är svalare än omgivningen. Vid ett kallare ställe blir det relativt fuktigare och fuktkvoten ökar därför. I torpargrund, krypgrund och speciellt på husets kallvind brukar det finnas ett antal köldbryggor. Mät därför på olika ställen i det utrymme som ska kontrolleras. 

Optihus erfarenhet av 814MD fuktkvotsmätare

Erfarenheten är sedan 2006 mycket god gällande 814MD. Det är en stabil fuktkvotsmätare med väldigt låg felfrekvens. Elektroniken är stabil. 

Under åren lopp har det från vissa andra tillverkare tyvärr dykt upp kopior som inte alls håller samma standard som 814MD vilken tas från ursprungstillverkaren. 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Fuktkvotsmätare 814MD med fyra mätspetsar”