...
Optihus AB
Optihus AB

IR lasermätare indikerar köldbryggor och fuktigare ställen

Denna infraröda termometern, fuktmätaren och lasermätaren från TFA gör att man kontaktfritt kan mäta temperaturer på väggar, golv, tak eller fönster.

Samtidigt övervakar enheten den omgivande temperaturen och den relativa luftfuktigheten.

Daggpunkten beräknas och köldbryggor som riskerar bli för fuktiga, upp över gränsvärdet för mögel, hittas enkelt.

Mätaren kan användas såväl inomhus som i husets riskkonstruktioner, såsom torpargrund, krypgrund, källare och vind.

825kr

Artikelnummer 2022TFAIR Kategori Etikett

Hur fungerar TFA IR lasermätare och termometer?

Med hjälp av infraröd laserteknik mäter TFA-enheten temperaturen på ytmaterial åt det håll man riktar den. Samtidigt mäts temperaturförhållandet och den relativa fuktigheten i omgivande luft.

Utifrån värdena som fuktmätaren och temperaturmätaren hämtar in, räknas daggpunktstemperaturen ut. 

Fuktmätaren sänder ut dubbel IR stråle som går samman dit den riktas. Det går på så sätt att noggrant se var mätvärdena hämtas. 

En färgväxlande diod ovanför displayen visar när riskvärden hittas. 

Daggpunktstemperaturen på köldbryggor

Köldbryggor är svalare ställen i t.ex. en huskonstruktion. Där det är svalare än i omgivande luft kommer mer fukt att samlas. 

Vid en viss temperaturskillnad kommer daggpunktstemperaturen att nås. Det är när fritt vatten, kondens bildas. 

Sådant scenario syns ofta i husets riskkonstruktioner såsom:

Det är också vanligt att finna köldbryggor i lite äldre hus eller där man vid nybyggnation har missat att isolera etc. 

Köldbryggor kan också uppstå bakom möbler och tavlor som finns placerade mot ytterväggar. Det ger sig då tillkänna under vintern när husets klimatskal är kallare. 

Det går även att kontrollera fönster med gas mellan rutorna, så att gasen inte läckt ut. Kontroll görs som bäst när det är markant temperaturdifferens inne och ute. 

I Optihus artikel som behandlar fukt finns en kalkylator där man kan skriva in temperatur och relativ fuktighet, för att få fram daggpunktstemperaturen. Informationen på den sidan är väl värd att inhämta för att kunna använda TFA IR fuktmätare och temperaturmätare till fullo. 

Hur kan fuktmätaren mer användas?

För att återgå till riskkonstruktionerna som här länkats till, så finns det fler arbetsområde för fuktmätaren. 

Vid egenkontroll av utrymmena och bedömning av risken för mögel går det med fördel att använda TFA IR. 

Det går bland annat att på husets kallvind leta efter luftläckage och värmeläckage från bostaden. Sådant läckage medför fuktvandring och kallas för konvektion. Finns fukt- och mögelfläckar mer lokalt på insidan av yttertaket, går det få hjälp att avgöra om problemet kommer från bostaden eller om det beror på köldbrygga alternativt läckage i takkonstruktionen. 

I torpargrund, krypgrund och källare fungerar det fint att leta upp ställen där kritiska fuktvärden uppstår. Ofta skiljer klimatbilden sig åt inom samma konstruktion. Det kan uppstå mikroklimat på vissa ställen och mögel väntar sällan på att få tillväxa när rätt klimatförhållande nås. 

Vid installation av avfuktare såsom krypgrundsavfuktare, vindsavfuktare etc., finns möjlighet att fördela den avfuktade luften via slang- eller rördragning. Hittar man en fuktigare sektion med envis köldbrygga, går det att rikta mer avfuktad luft dit. Med andra ord går det att finslipa avfuktarinstallationen för att nå en jämn och säker klimatbild överallt.

Specifikation gällande TFA IR fuktmätare och temperaturmätare

Leveransen innehåller – Infraröd termometer, batteri, bruksanvisning
Mätområde fuktighet – 0 … 100 %
Mätområde temperatur – -50 … +260 °C (-58 … +500 °F)
Material – Plast
Batterier medföljer
Batterier – 1 x 9V
Mått – (L) 83 x (B) 60 x (H) 184mm
Vikt – 176g

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”IR lasermätare indikerar köldbryggor och fuktigare ställen”