...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

TFA Trådlös hygrometer och logger för fukt samt temperatur

TFA har med sin trådlösa hygrometer med samtidig logger kommit ut med ett avancerat mätsystem till bra pris. Möjlighet finns att välja till ända upp till åtta sändare. Då medges fuktmätning och temperaturmätning på sammanlagt nio ställen. Även basenheten mäter där den placeras.

Registering av klimatdata sker med upp till 50.000 punkter. Data från loggningarna går sedan att hämta till dator via USB-mottagare. Klimatdatan visas sedan som tids- och datummärkta värden och i form av diagram.

Möjlighet finns att lägga in larmvärden gällande temperatur och fukt. Hygrometern är också utrustad med radiostyrd klocka samt datumvisning i displayen.

740kr2.515kr

Artikelnummer N/A Kategori Etikett

Hur fungerar TFA hygrometer och logger?

TFA har tänkt till när det gäller denna fuktmätare och temperaturmätare, som blivit mycket populär både till privat och professionellt bruk.

Basenheten är utrustad med en utförlig display och möjlighet att via knappval manövrera mellan de olika sändarna som går att beställa till.

Uppmätta aktuella klimatvärden visas för samtliga enheter. Enheterna kan namnges för att man lättare ska kunna hålla reda på vilket värde som hämtas varifrån.

Sändare placeras där man vill mäta, t.ex. i husets grund såsom torpargrund, krypgrund, källare eller platta på mark. Ytterligare sändare går att placera på vinden, i garaget, i förrådet, poolrummet och även i växthuset om sådant finns i husets närhet. Möjligheterna är många då det går att koppla in hela åtta sändare mot basenheten.

Sändarna registrerar med korta intervaller den rådande temperaturen och luftfuktigheten. Via 868MHz skickas signal och klimatdata till basenheten som innehåller loggningsfunktion.

Loggning

Loggning innebär att klimatdatan sparas i det inbyggda minnet med upp till 50.000 datapunkter. I basenhetens display ser man hur många procent av minnet som är uppfyllt. Det går att ställa in hur ofta eller sällan som varje loggning ska ske. Med längre mellanrum mellan loggningstillfällena räcker dataminnet längre tid.

Radiostyrd klocka och datum

En bra finess med hygrometern är att den tar emot radiosignal som styr att klockan alltid visar rätt. Denna funktion går att stänga av. Även datumvisning finns.

Inläsning av loggad klimatdata från hygrometer till dator

Till enheten medföljer ett nedladdningsbart program som hämtas till dator. När det är dags att läsa av klimatdatan som sparats i hygrometern sätts USB-mottagaren i datorns USB-ingång. Därefter hämtas loggad klimatdata från hygrometern till datorn.

När all data är inhämtad går det att avläsa tids- samt datumangivna värden gällande fukt, temperatur och uträknad kondenstemperatur. PDF-rapport går att skapa.

Översikt

I dataprogrammet till hygrometern går det att göra olika val. Här ges några exempel på hur det ser ut i datorn.

Översikt för loggade klimatdata från hygrometern

Här ses vy för översikt. I denna syns alla datapunkter för samtliga sändare som är inkopplade mot hygrometern. Just i denna installation finns två sändare.

Individuell sändardata

Det går att välja om man endast vill se klimatdata från basenheten eller från de individuella sändarna.

Här ses inloggad data från en av hygrometerns sändare
De namn man gett sändarna syns i de valbara flikarna. Det är således lätt att manövrera runt och få en god samt detaljerad överblick.

Diagram och utvärdering om risk för mögel

En funktion som är övergripande och viktig för utvärdering om fuktvärdena hållit sig under risk för mögel, är det diagram som sammanställs från hygrometerns logger.

Diagram från hygrometerns logger kan visa risk för mögel

Med den gedigna forskning som idag finns rörande risk för mögel på byggnadsmaterial, går det snabbt att via diagrammet utläsa om sådant förhållande föreligger, och hur länge det i så fall varat.

Generellt ligger gränsen för sporgrodd och tillväxt av mögel på 75% relativ fuktighet (RF).

Längst ned i diagrammet syns datum och tid för loggningspunkterna. Till vänster visas skala gällande relativ fuktighet. Om diagrammet överskjuter 75%RF kan det således finnas mögelrisk. Hur allvarlig risken är beror också på rådande temperatur och på hur länge klimatförhållandena hållit i sig.

För rötsvamp såsom hussvamp gäller i regel högre fuktvärden, om upp över 85%RF.

Optihus ger fri support och hjälper till att tolka klimatdatan som samlats in. Det går enkelt att skicka denna som pdf via mail. Skulle åtgärder såsom avfuktare behövas är vi även behjälpliga med att installera alternativt berätta hur man själv på bästa sätt kan utföra installationen av avfuktaren. Vi kan även tipsa om ventilation i inomhusmiljö.

Tips om användningsområden för hygrometern

Som beskrivet kan hygrometern med dess logger användas till många applikationer. Något som Optihus speciellt inriktat sig på är husets s.k. riskkonstruktioner. Det är delar av huset där det överlag ofta uppstår fuktskada. Just i dessa konstruktioner är det extra viktigt att hålla god koll på klimatet.

För full förståelse om olika fuktkällor och problemområden i husets olika delar, har vi presenterat en rad ingående guider. Det är enkelt att klicka runt på vår hemsida och ta del av dessa. Strukturen på informationen är sådan att en sida ganska strikt berör ett område, samt alla sammanfallande faktorer som går att läsa vidare om via länkar till andra sidor. Det går även att ta del av referenser till forskningen som genomförts.

Sidorna som länkas till här ger vidare tips om fukt och fuktskadeförhållanden som riskerar uppstå:

Går det att ställa fråga?

Ja, Optihus har en supportavdelning med ingående kunskap om hus och fuktrelaterade ärenden. Vi svarar gärna på frågor.

Längre upp på alla produktsidor finns en flik som heter ”Ställ fråga”. Den leder till en kommentarsfunktion som gör att man kan lägga sin fråga offentligt och få ett supportsvar. Alla som besöker sidan kan läsa frågorna och svaren. Vår tanke med det är att sprida kunskap om hus, både till de som redan äger ett hus och till de som ska köpa hus m.fl. intresserade.

Det fungerar också bra att skicka ett E-mail, ringa oss eller sända ett brev. Välkommen att ställa frågor om TFA hygrometer och logger eller om något annat som berör våra ämnesområden.

Specifikation gällande TFA Hygrometer och logger

Mätområdestemperatur – 0…+50°C (+32…+122°F)
Leverans Basstation innehåll – USB-sändtagare, PC-mjukvara för nedladdning, batterier, bruksanvisning
Mätområde fukt –  1…99%
Radiostyrd klocka vars radiostyrning kan stängas av
Material – Plast
Maximal räckvidd – 100 m
Max antal sändare – 8, Sändare finns som tillval
Sändningsfrekvens – 868 MHz
Strömförsörjning – Batterier
Montering – Upphängning eller stående
Batterier medföljer
Batterier – 3 x 1,5 V AA (basstation)
Mått (L) 98 x (B) 25 (77) x (H) 137 mm
Vikt 147g

Specifikation för sändare

Leveransomfattning – Termo-hygrosändare, batterier, bruksanvisning
Mätområde temperatur – -40…+60°C (-40…+140°F)
Mätområde fuktighet – 1…99%
Maximal räckvidd – 100 m
Sändningsfrekvens – 868 MHz
Material – Plast
Montering – Upphängning eller stående
Batterier – 2 x 1,5V AA, Batterier medföljer
Mått (L) 44 (76) x (B) 24 (57) x (H) 160 (165) mm
Vikt 74g

Manual och dokument gällande TFA hygrometer och logger

Här kan pdf hämtas.

Recensioner

 1. Erik Blomgren

  Hej, jag har tänkt att använda denna TFA Trådlös hygrometer och logger för mätning av inomhusmiljö, vind, krypgrund men även jordkällare som ligger ganska långt bort (50m) och under jord. Om sändaren i jordkällaren inte får kontakt med basenheten, samlar den ändå in informationen som man sen kan tanka över till Dator genom USB-mottagaren?

  • Jerker Andersson

   Hej Erik,

   Hygrometerns sändare har en räckvidd om maximalt 100m vid fri sikt. Just detta läge där det är 50m och jord mellan sändare och hygrometer, kan vara ett gränsfall. Det är svårt att ge bättre svar utan att prova. Har erfarenhet av dessa hygrometrar sedan många år tillbaka och i lägen där det varit flera tjocka armerade betongskikt i vägen och det har fungerat. Får sändaren inte kontakt med basenheten så sker inte loggning. Minnesmodulen för de av sändarna insamlade värdena sitter i själva basenheten.

   Med vänlig hälsning
   Jerker

Lägg till en recension