...
Optihus AB
Optihus AB

TFA LOG32THP logger för temperatur, fukt och lufttryck

Med TFA LOG32THP övervakas temperatur, luftfuktighet och lufttryck

Datalagring sker gällande för 3 x 60.000 avläsningar. Lagringscykelhastigheten är ställbar mellan 30 sekunder till 24 timmar.

Loggern är förprogrammerad och kan användas utan mjukvara. Då ligger lagringscykeln på 5 minuter. Vill man ändra lagringscykel laddas gratis programvara ned.

När det är dags att övervaka och hämta in de uppmätta värdena kopplas loggern via USB-stickan till en datorns USB-port. Därefter sker utmatning av en detaljerad PDF-fil.

845kr

Artikelnummer 2022TFALOG32 Kategori Etikett

Vad gör TFA LOG32THP logger?

Loggern har tre olika sensorer inbyggda. Den möjliggör därför noggrann övervakning och registrering av temperatur, luftfuktighet och lufttryck.

I minnet kan hela 3 x 60.000 mätvärden loggas in. På så sätt går det att registrera viktig klimatdata över längre tidsperioder.

När loggningen är färdig eller när minnet är fullt ansluts enheten via sin USB-sticka till en dator.

Loggern är förprogrammerad varför det inte behövs nedladdning av mjukvara. Vill man hämta mjukvara för att kunna göra inställningar i enheten finns sådan gratis och heter LOG CONNECT.

Värdena läses in till dator och visas i PDF-fil.

Användningsområden

LOG32THP har många användningsområden. Vanligt använd är enheten vid transport av fuktkänsliga produkter, i kylhus, serverrum eller för föreskrivna rapporter.

I hus och fastigheter kan fuktmätaren användas för att förebygga eller kontrollera varför fukt- eller mögelskador uppstår

Lagringsintervallet väljs fritt, från 30 sekunder till 24 timmar. Enheten har en status- och en larm-LED.

Det medföljer fabrikscertifikat till dataloggern.

Funktionen för lagring av skillnader i lufttryck

För olika applikationer kan det vara bra att även ha loggning av skillnader i lufttryck. När man öppnar dörr eller fönster samt förpackningar där loggern ligger aktiverad, kan fukt och temperatur snabbt flukturera. 

Har TFA LOG32THP registrerat lufttrycksskillnad samtidigt som fukt- eller temperaturvärden ändras, finns en förklaring till detta. 

Se en förklarande video från TFA

Videon visar kortfattat hur TFA LOG32THP fungerar. 

Teknisk data gällande TFA LOG32THP logger

Leveransen omfattar – Datalogger, ISO-certifikat, batteri, bruksanvisning
Mätområde lufttryck – 300…1100 hPa
Mätområde luftfuktighet – 0…99%
Mätområde temperatur – -40…+70°C (-40…+158°F)
Material – Plast
Montering – Via monteringsfäste
Batterier medföljer
Batterier – 1 x 3,6V 1/2 AA
Mått – (L) 22 (30) x (B) 21 (28) x (H) 102 mm
Vikt – 32g

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”TFA LOG32THP logger för temperatur, fukt och lufttryck”