...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

TFA Trådlös hygrometer med tre sändare

TFA trådlös hygrometer består av tre sändare och en basenhet med tydlig display. Hygrometern ger bra möjlighet att övervaka såväl relativ fuktighet som temperatur på fyra mätställen.

På basenheten finns en lapp där man själv kan skriva i vilka utrymmen vardera sändare har placerats. I produktbilden här har det skrivits in vinden, krypgrund och förråd som exempel. Var hygrometersändarna placeras är upp till husägaren och de behov som finns. Räckvidden för sända värden till basenheten är maximalt 100 meter och är beroende av förutsättningarna.

Hygrometern kan användas såväl i förebyggande syfte för att hålla koll på husets riskkonstruktioner eller andra utrymmen, samtidigt som den också fungerar bra för att kontrollera att installerad avfuktare fungerar som den ska.

Enheten är kompatibel med tillvalet TFA Weatherhub för uppkoppling till Internet och fjärravläsning via mobiltelefon.

840kr

Artikelnummer 2022TFA3 Kategori Etikett

Hur fungerar TFA Trådlös hygrometer?

Hygrometern är digitalt uppbyggd med en basenhet och tre sändare. Sändarna kan placeras på valfritt ställe och registrerar där med jämna mellanrum både relativ fuktighet och temperatur. Via överföringsfrekvensen 868 MHz skickas insamlad data till basenheten som visar datan i displayen. 

Förutom sändarnas mätning sker även mätning i själva basenheten där den är placerad. 

Ytterligare funktion är att datum visas i basenhetens display. Ett tips kan vara att ha ett anteckningsblock till hands och föra datumangivna anteckningar över fuktmätningen. Det fungerar då att gå tillbaka och bestämma om det varit för fuktigt så pass länge att avfuktning eller andra åtgärder behövs. 

Såväl datum som klocka är radiokontrollerat för högsta möjliga noggrannhet. Hygrometern tar regelbundet emot en radiosignal som talar om vad klockan är samt vilket datum det är.

Var kan hygrometern användas?

Det finns många applikationer där denna trådlösa hygrometer passar in. Inte minst kan husets riskkonstruktioner som man inte besöker så ofta, enkelt som aldrig förr kontinuerligt fuktmätas. 

Till riskkonstruktioner räknas följande in:

I princip räknas alla ouppvärmda och mer fuktbelastade huskonstruktioner och rum in som riskkonstruktioner. Några exempel till är garage, kallförråd och annex. 

Inomhusmiljön

Inomhusmiljön där vi vistas är ytterligare ett viktigt område att temperatur- och fuktmäta. 

Vi tillbringar minst två tredjedelar av dygnet inomhus. Trivselfaktorn beror till stor del på den aktuella luftkvaliteten.

Med de tre medföljande sändarna kan hygrometern avkänna temperatur och luftfuktighet i andra rum t.ex. sovrummet, barnens rum, uterummet samt där basenheten ställs. 

Att kontrollera och styra inomhustemperaturen och luftfuktigheten genom aktivt riktad uppvärmning och ventilation skapar en bekvämare och hälsosammare miljö. Det är genom bra kontroll och mer aktivt användande av hygrometern som det finns möjlighet att spara på uppvärmningskostnaderna.

Den mer idealiska inomhustemperaturen ligger på mellan +18 till 22°C medan den relativa relativa luftfuktigheten ligger som bäst på 40 till 60%RF.

Vilka fuktvärden ska man vara observant på?

Under vintern rekommenderas inte högre än 40%RF i uppvärmd inomhusmiljö. Har man högre luftfuktighet än så under den svalare delen av året, ökar risken att luftläckage ut i husets klimatskal medför kondens och mikrobiell tillväxt. 

Inomhusmiljön och fukthalten styrs som bäst med tillräcklig uppvärmning och god ventilation

För huskonstruktioner som inte är uppvärmda och där fuktkänsligare material inte förvaras, brukar det generella riskvärdet gällande relativ fuktighet anges till 75%RF. 

Över 75% vid rumstemperatur innebär att risk för tillväxt av mögel och jordbakterier uppstår. Över 85% innebär att rötsvamp kan börja utvecklas. 

Med sjunkande temperatur höjs riskvärdesgränsen. Det beror på att dessa mikrober kräver högre relativ fuktighet ju kallare det blir. Just detta fenomen som ritas upp i diagram kallas mögelindex. Se länkarna här för mer information:

Var ska man mäta?

Bra är att leta upp de svalare och fuktigare ställena i det rum eller den konstruktion som ska övervakas. Sådana ställen kallas för köldbryggor och brukar vara de första ställena där mikrobiell tillväxt ses. 

Mer tips finns under länkarna till riskkonstruktioner ovan, men lite snabba tips ges likväl här. 

På husets vind – kallvind brukar det vara som torrast och varmast mer mot mitten och ned mot vindsbjälklaget. Därför är det inte utslagsgivande att mäta där. Bättre är att mäta längre ned mot takfoten och ut mot yttertakets insida. Det går också att fuktmäta vid fläckar av blånad och mögel som uppkommit lokalt, för att se om det fortsättningsvis blir för fuktigt där. 

Nämnas ska att vinden under sommaren brukar vara riktigt torr och varm. Det är främst under hösten och vintern som fuktproblem drabbar vindsutrymmen.

I torpargrund och krypgrund sker placeringen av hygrometerns sändare som bäst upp mot blindbotten och ca. en meter innanför ventilationshål i grundmuren. Det brukar vara fuktigare åt väderstrecket norr än åt söder. Det brukar vara lägre fuktvärden i inre sektioner än i yttre, där sektionsindelning finns. Undantag till detta finns givetvis. Därför kan lite kontrollerande behövas innan man känner sin torpargrund eller krypgrund väl i fukthänseende. 

I källaren brukar det finnas rumsindelning. Är rummen stängda mot varandra så kan lite flyttande av sändare till hygrometern behövas för att man ska finna det mer fuktbelastade rummet eller stället som kan användas för referensgivning. 

Tänk på att ha hygrometersändarna placerade i flera dygn på samma ställe så att de hinner acklimatisera sig och visa rätt värden.

Om huset vilar på platta på mark och plattan är uppreglad med distans mot betongen, så kan det gå att lägga en sändare under golvbjälklaget mot plattan. Som bäst görs det mot väderstrecket norr eller där man eventuellt upplever att det är problem.

Komplettera och ansluta hygrometern till Weatherhub

Genom att komplettera med och ansluta till WeatherHub SmartHome-systemet kan alla uppmätta värden från hygrometern enkelt övervakas via mobiltelefon, oavsett var man befinner sig.

Notera att WeatherHub SmartHome-systemet säljs separat och måste ha tillgång till Internet.

Alternativt kan detta system köpas tillsammans med hygrometern i ett startpaket.

Möjligheten att utöka med fler mätpunkter och funktioner är väl tilltagen med Weaterhub. Upp till 50 sändare kan anslutas. 

Hygrometersupport

Undrar du över något i relation till fuktmätning i hus och hur man som bäst använder hygrometern, eller hur man ska tolka mätvärdena? Då har Optihus kostnadsfri personlig support. Samtidigt går det bra att ställa frågor under fliken ”Ställ fråga” längre upp på denna sidan. Supportsvar följer och fråga samt svar blir offentligt, vilket kan hjälpa andra som har samma funderingar. 

Tekniska data gällande TFA Trådlös hygrometer

Temperaturintervall för mätning via sändare – -40 …+60°C (-40… +140°F)
Mätområde Luftfuktighet – 1 … 99 %
Avstängningsbar radiokontrollerad klocka – Ja
Maximal räckvidd mellan sändare och basenhet – 100 m
Maximalt antal sändare – 3 st
Sändnings- och överföringsfrekvens – 868 MHz
Mätområdestemperatur inne – -10…+ 60°C (+14 …+140 °F)
Montage – Hängande eller stående
Energikälla – Batterier 3 x 1,5 V AA (Basenhet), 2 x 1,5 V AA (per sändare)
Batteri inkluderas inte
Mått – (L) 128 x (B) 32 (58) x (H) 128 mm
Vikt – 217 g

Manual gällande TFA Trådlös hygrometer

Manualen hämtas direkt från vår leverantör via länken nedan. Manualen öppnas i en ny flik.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”TFA Trådlös hygrometer med tre sändare”