...
Optihus AB
Optihus AB

Fuktmätning med kunskap och kvalitativa mätare via Optihus AB

fuktmätning i hus och fastigheter

Optihus AB erbjuder tjänsten fuktmätning som en del av arbetet med att spåra eventuella fuktskador eller riskförhållanden som kan föreligga i hus och fastigheter.

Fuktmätningstjänsten fungerar kompletterande vid överlåtelsebesiktning och fördjupad byggnadsteknisk undersökning i samband med köp av hus. Tjänsten används även av husägare i såväl mer akut som förebyggande syfte samt för kontroll av att installerad avfuktare fungerar som sig bör och är rätt inställd. 

Innehållsförteckning

Fuktmätning med våra mätare

Med senaste teknologin och tillförlitliga instrument för fuktmätning kan fuktteknikerns erfarenhet utnyttjas till max och förlängas. Med förlängning menas att fuktmätarna talar om sådant som sinnena inte klarar av att detektera. 

Värmekamera upptäcker fuktigare områden

När man kommer in ett rum som ska fuktkontrolleras är det mycket vunnet med att starta undersökningen genom användning av värmekamera.

Fuktmätning och indikation via värmekamera

Värmekameran i fuktmätare Flir MR277 är högkänslig och detekterar även små temperaturskillnader i byggnadsmaterial. Svalare och fuktigare områden visas i kameran med mörkare partier. Det går ganska snabbt att värmedetektera och avläsa ett rum med detta instrument. 

Fuktteknikerns erfarenhet används för att löpande under arbetet utvärdera bilderna som tas. 

Oförstörande fuktmätning

Nästa steg kan vara att närmare undersöka och fuktmäta vid de områden som Flir värmekameraundersökning markerat som misstänkta.

Oförstörande fuktmätning

På baksidan av instrumentet finns en sensorplatta som läggs an mot byggnadsmaterialet. Via plattan sänds en elektrisk impuls in i byggnadsmaterialet. Finns onormala fuktnivåer indikeras det via displayen. 

Den oförstörande fuktmätningen är mycket väl fungerande i våtutrymmen där man inte vill ta upp inspektionshål i kakel, klinker och våtrumsmatta. MR277 avkänner genom den oförstörande mätfunktionen om fukthalten är normal eller ej bakom ytskikten. 

Fuktkvotsmätning

En tredje fuktmätningsparameter är fuktkvotsmätning (FK). Det går till så att man trycker in mätspetsar en liten bit i det material som misstänks vara fuktigt.

Fuktkvotsmätning

För att erhålla bättre precision på var fuktkvotsmätningen ska göras kan fuktteknikern verifiera mätstället med värmekameran. 

Fuktkvotsmätning är den mest gångbara fuktmätningsmetoden för att kontrollera husets riskkonstruktioner såsom:

Fuktkvotsmätningen berättar hur fuktigt det varit en tid tillbaka i riskkonstruktionen. Över tid absorberar trä och annat material fukt, som kvarvarar även om den relativa fuktigheten i luften tillfälligt sjunker under gränsvärden. 

Relativ fuktighet och daggpunkt

Mätning av relativ fuktighet (RF%) är mätvärde som tas i luften. Flir har även denna funktion samtidigt som instrumentet beräknar daggpunkten. Det är vid vilken temperatur som köldbryggor och kondens uppstår, varvid mögel och rötsvamp sedan kan tillväxa. 

Fuktmätning och värden som avslöjar daggpunkten vid köldbryggor

En köldbrygga, ett svalare ställe i en konstruktion, visas via värmekameran. I förhållande till uppmätt RF% räknar Flir ut om risk finns att daggpunkten nås. Som ses i bilden är det 42 RF% vid en rumstemperatur om +23,7 grader. Daggpunkten vid köldbryggorna hamnar då på + 10,1 grader.

Genom fuktmätning och värmekamerakontroll i hus under svalare årstid, går det t.ex. att upptäcka brister i klimatskalets isolering

Utifrån vad den sammantagna fuktmätningen berättar, går det att bestämma om graden av ventilation i förhållande till inomhustemperaturen är tillräcklig för att undvika köldbryggor. 

Vidare kan instrumentet också avslöja om det skett läckage av gas i energifönster. Den fönstersektion där gas läckt ut kommer att släppa igenom mer värme. 

  • Läs även mer om fukt i hus och använd daggpunktsberäknaren som finns på den sidan.
  • Går du i husköpartankar – ta del av vår köpa hus guide.

Välkommen att boka fuktmätning hos Optihus AB.

Önskar du själv fuktmäta?

Fuktmätning vid enstaka tillfällen kan endast avslöja hur fuktigt det varit en tid bakåt och just för tillfället när mätningen utförs. Eftersom klimatet i flera av husets riskkonstruktioner flukturerar mellan torrare och för fuktigt, är det mycket värt att införskaffa fuktmätare som sätts mer permanent att kontinuerligt fuktmäta.

I Optihus sortiment finns olika typer av fuktmätare för dig som vill utföra övervakningen själv. Möjlighet finns att bygga upp ett enkelt och bra system som sänder värden gällande fukt och temperatur via Internet, för övervakning i mobiltelefon eller dator. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat