...
Optihus AB
Optihus AB

Är begreppet husdoktor fortfarande validerbart?

Begreppet husdoktor uppfanns efter att sjuka hus myntats
Med nya typer av mindre bra huskonstruktioner, nya byggnadsmaterial och kemiska ämnen, upplevde västvärlden en våg av ohälsa. Denna tog sin början på 1960 talet och pågår än idag. Begreppet sjuka hus myntades och på det följde benämningen husdoktor gällande somliga av dem som undersökte husens skick.

Innehållsförteckning

Varifrån kommer begreppet husdoktor?

Husdoktor synonymt läkare härstammar från mitten av 1800-talet. Det var läkare som åkte mellan gårdar, hus och hem för att undersöka och ge eller förskriva vård. Titeln kom över tid att ändras mellan provinsialläkare, husläkare, allmänläkare, familjeläkare och distriktsläkare. 

Efter andra världskriget kom industrin och kommerserna igång ordentligt. Snabbt blev man varse att det behövde byggas många nya hus och offentliga byggnader. 

Man stressade på med nya byggmaterial och nya byggmetoder utan att egentligen undersöka om de var fuktförlåtande och hälsosamma tillräckligt. Dock fanns kunskap om risker vid byggnationen. Därför behandlades konstruktionsvirke med väldigt giftiga kemikalier. En av de giftinnehållande substanserna var klorfenol som pentaklorfenol.

Mellan 1965 och 1974 var byggnationen som mest pågående och gick under namnet Miljonprogrammet. Nu började rapporter om ohälsa ramla in i strid ström, så strid att fenomenet kallades dagissjukan, dagshemssjukan och kontorssjukan. 

I slutet av 1970-talet övergick namnen i begreppet sjuka hus. Allt fler personer sattes i arbete med att utröna vad sjukan berodde på. Vissa av dem kallades för eller benämnde sig själva synonymt som husdoktor. 

Det gamla begreppet husdoktor dammades av och fick en vidare samt ändrad begreppsbild. Nu gällde det att ta reda på varför barn och vuxna blev sjuka i de inomhusmiljöer de vistades i. 

Försök till nydaning 2006

Flera årtionden arbetade besiktningspersoner, forskare och husdoktorer m.fl. med att försöka ta reda på vad de aktuella sjukdomssymtomen berodde på. Det spekulerades i att fukt var skadligt och att mögel alternativt jordbakterien Aktinomyceter kunde vara förorsakande. Dock uteslöts det egendomligt nog i Sverige att klorfenolet pentaklorfenol kunde vara inblandat. 

När vi nu tittar tillbaka på alla ärenden och allt som hänt, både framför och bakom kulisserna, framstår det som en viss cirkus, där det hela ena stunden bejakades för att i nästa tystas ned. 

2006 gick flera läkare och andra intressenter ut i armkrok och menade att sjuka hus var förlegat och inte kunde fungera som diagnos. Därför krävde de att begreppet skulle tas bort. Att det var en rörelse som startats på högre ort förstås genom att de nästan helt inom några år lyckades sudda ut sjuka hus begreppet i hela västvärlden. 

Föll titeln husdoktor med utraderandet?

Vissa läkare och forskare som tillhör sfären vilka raderade sjuka hus, tycker inte om de personer som öppet går ut och säger som det är, att man riskerar bli sjuk i ett hus med fuktrelaterade och kemiska skador. Helst vill de se att bejakande personer upphör med att skriva om fenomenet, forska om detsamma och gå ut med faktabaserad information. 

Frågan är om de s.k. nej-sägarna lyckats få bort husdoktorer och om husdoktor som begrepp fortfarande går att validera? 

Svaret på frågan går att ge kort. Med facit på hand och en alltjämt växande forskningsbank, kan vi med bestämdhet säga att relaterade skador i hus är potentiellt skadliga. Samma hälsoeffekter som rapporterades i mängd då, rapporteras fortfarande in i en strid ström.

”Mår inte huset bra” så riskerar de som bor eller vistas där inte heller må bra. Därmed bör titeln husdoktor kunna vara validerad att använda för dem som vill och framför allt kan sin sak. Dock ska husdoktor inte sammanblandas med en doktor eller läkare som undersöker och behandlar patienter. Husdoktorn kan trots detta vara med och undersöka huset samt i bästa fall ta bort roten till det onda genom lämplig sanering etc.. 

Byggdoktor

Husdoktor som titel är fri att använda. Däremot är den ärenderelaterade titeln ”Byggdoktorn” ett varumärke vilket kräver dedikerad utbildning eller validerbar erfarenhet samt godkänt medlemsskap för att få användas. Det finns idag över 160 byggdoktorer i Sverige. Dessa ingår i intresseföreningen Byggdoktorerna (extern länk).

Hur titulerar sig Optihus?

Undertecknad har valt att titulera sig som ”Forskande fukttekniker och skadeutredare”. I forskningen ingår att följa samt ta fram ny information om sjuka hus, eller så som det idag i undanskymdhet kallas OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa alt. BRO – Byggnadsrelaterad Ohälsa.

I detta område finns mycket att göra, bl.a. att ”avvisa de envetna hyschande clownerna från manegen”. Det görs bäst med sanningsenlig information. De måste lära sig använda suddgummit mot sig själva eller sadla om och göra rätt.

Sveriges kanske mest kända husdoktor

En av de husdoktorer som ställt sig på barrikaderna och kämpat för drabbade personer och en bättre byggsituation är Professor Christer Harrysson. Christer har vågat säga som det är, att byggbranschen varit fuskande, slarvig och myglande. Han har därför blivit påhoppad och blivit obekväm samt utmålats som kontroversiell i viss media.

Christer menar att det är av stor vikt att lära nya generationer att bli kunniga husköpare. Detta håller Optihus till fullo med om och har därför lagt ut en omfattande köpa hus guide på hemsidan.

Läs om Christer Harrysson i Hallands Nyheter från 2013

Ett stort tack till Christer och andra ärliga personer för att de vågat gå emot etablissemanget. De har sammantaget varit en välbehövlig motvikt till nej-sägandet, som nu sakta börjar få ge vika. 

Det är väldigt synd att offra barns och vuxnas hälsa för att nå ekonomisk vinning och social prestige samt anseende. Det är inte vad livet borde handla om. Husdoktorer och andra likvärdiga titlar behövs. Vi står nu inför ett generationsskifte där nya sakkunniga och ärliga personer måste träda in. Optihus ämnar vara en del av kunskapsbryggan till den nya generationen, de nya husköparna och redan befintliga husägare. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat