...
Optihus AB
Optihus AB

Isoleringsmaterial

Isolering till hus

I takt med allt mer ökande energi- och uppvärmningskostnader och mer reglering inom området, har isolering blivit viktigare att projektera in i fall av renovering, nybyggnation och energieffektivisering. 

Sedan 1991 har grundaren av Optihus AB forskat och funderat till ifråga olika vägvinnande åtgärder och vad som blir mindre bra när det gäller isolering.  

Här presenteras förutom isoleringsmaterial, svar på vanliga frågor som under åren av företagande inkommit. 

Innehållsförteckning

Isolering i Optihus butik

Klicka på isoleringsmaterialen för att läsa mer om de olika produkterna i Optihus butik. 

Visar alla 2 resultat

Vad gör isolering?

Isolering för hus och fastigheter är som begrepp ämnad att beskriva sådana material som gör att tillförd värmeenergi inte försvinner för snabbt från inomhusmiljön.

Isoleringen som byggs in i golv, väggar och tak, med andra ord husets klimatskal, fyller egentligen tre funktioner. Den bromsar upp uppvärmningen inomhus under sommaren när solinstrålningen snabbt annars hade gjort vistelsemiljön för varm. Under vintern motverkar isoleringen att kyla direkt påverkar, samtidigt som värmeförlusten inifrån minskar. 

Vilken isolering är bäst?

Frågan är initialt ganska komplex, men kan utefter vissa kriterier och förhållanden besvaras. 

Vid byggnation och renovering finns byggregler att förhålla sig till. Dessa innebär att visst isolervärde bör beaktas. Det innebär att man bygger in tillräcklig mängd isolering för att uppnå reglementet. Utifrån praktisk möjlighet, regler, önskemål och fuktförhållanden väljs önskat isoleringsmaterial. 

Ytterligare förhållanden som är väl värda att beakta för att svara på frågan om vilken isolering som är bäst, är att titta på miljövänlighet och eventuell hälsopåverkan. 

Optihus ämnar komma tillbaka till denna frågeställning och har även presenterat en inledande text om vilken isolering som är bäst och miljövänligast.

Krypgrundsisolering först ut i sortimentet

I början av 2000-talet hämtade Optihus grundare in kunskap om en speciell typ av isolering som inom vissa länder vägvinnande börjat användas för att uppnå ett torrare och varmare klimat i krypgrunder. Isoleringen bestod av ett material som liknade liggunderlag och levererades på rulle.

En holländsk entreprenör berättade att krypgrundsisolering visat sig vara så pass effektiv att företaget på kort tid nästan mättat marknaden i landet. Vid försök i Sverige visade sig den isolerande effekten av att lägga krypgrundsisoleringen mot marken, vara så pass hög att populariteten fick sin förklaring. 

Isoleringen motverkar den kylande effekten som marken i krypgrund har när varm och fuktig sommarluft ventileras in. Redan en temperaturhöjning om ett par till tre grader kan medföra över tio procent lägre relativ luftfuktighet. 

Krypgrundsisoleringen fungerar även besparande gällande antalet driftstimmar en installerad avfuktare måste vara igång för att säkerställa krypgrundsklimatet. Energivinsten blir vid behov av avfuktning mycket hög eftersom krypgrundsisoleringen är passivt verkande under många år efter att den lagts på plats. I allra bästa fall klarar sig krypgrunden och även torpargrunden utan avfuktare efter att isoleringen lagts. 

Presenterad: 2022-09-13
Uppdaterad: 2022-09-13

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda