...
Optihus AB
Optihus AB

Krypgrundsisolering Optigrund™ MT2000

Via 22 års forskning och fälterfarenhet gällande bl.a.  isolering för krypgrund och torpargrund, presenteras här Krypgrundsisolering Optigrund™ MT2000.

Isolermaterialet är ämnat att rullas ut över byggplast eller motsvarande ångbroms som lagts mot marken i krypgrunden eller torpargrunden.

Krypgrundsisoleringen ökar värmen i grunden under sommaren. Resultatet blir lägre relativ luftfuktighet. Läggningen kan också medföra färre driftstimmar gällande en installerad avfuktare.

Isoleringen levereras via speditör direkt till leveransadressen. Man måste således vara på plats, vara kontaktbar och ta emot samt signera mottagandet. Leveranstiden ligger i normalfallet på mellan 3 till 9 vardagar. Frakt i antal mil räknas från vårt centrallager vid Halmstad. Upp till 50 mil, upp till 100 mil eller mer än 100 mils frakt. Isoleringsrullarna finns i storlek om 1,6x50m=80m2 eller 2x50m=100m2.

3.525kr14.719kr

Artikelnummer N/A Kategori

Så fungerar krypgrundsisolering

Krypgrundsisolering är ett begrepp som myntades utifrån forskning som klargjorde att isolerande marktäckning i torpargrund och krypgrund hade förmåga att sänka den relativa fuktigheten i grunden.

När krypgrundsisoleringen lagts enligt anvisning kommer varmare och fuktbärande luft inte att komma i direkt kontakt med marken. Marken som kan bestå av sand, jord, lera eller berg håller i regel en temperatur om ungefär +10 grader under sommaren. När fuktbärande sommarluft ventileras in i grunden kommer luften att möta köldbryggan som marken utgör och kylas av. 

När den varmare sommarluften kyls av så ökar den relativa luftfuktigheten och kondensering sker när daggpunktstemperaturen nås. 

Optigrund MT2000 isolering motverkar att den relativa fuktigheten stiger som annars utan denna marktäckning. Isolering sker även åt andra hållet så att markkylan inte strålar så mycket mot blindbotten etc. som annars. 

Resultatet blir en grund med sommartemperaturer om i snitt ca. +3 grader varmare. Det motsvarar en sänkning av den relativa fuktigheten med ända upp till i bästa fall 18%, beräknat utifrån förutsättningar och klimatförhållanden. 

Hur kan Optigrund™ MT2000 isolera så bra?

Krypgrundsisoleringen är framtagen i en speciell process där polyetenplast skummas så att det bildas en mängd luftbubblor i materialet. Trots att isoleringen endast är 9mm tjock så finns förhållandevis bra värmegenomgångsmotstånd då alla luftbubblorna med stillastående luft bromsar upp värme och kyla. 

Hur läggs krypgrundsisoleringen?

Krypgrundsisoleringen är ganska flexibel, men styvare än byggplast. Marken bör därför inte vara alldeles för ojämn. Finns större gropar etc. så är det inte säkert att läggningen fungerar bra. Utjämning av markmaterialet kan i vissa fall behöva göras.

MT2000 är ämnad att läggas ovanpå byggplast. Det förekommer råd om att isolermaterialet ska läggas under byggplast. Det är inte bra för då kommer det över tid att dra åt sig fukt och ge ett sämre isolervärde. Byggplasten ska således ligga underst. Bra är att täta skarvarna mellan byggplasten, antingen med enkelhäftande eller dubbelhäftande monteringstejp. Alternativt ska våderna av byggplasten läggas noga omlott med 50cm tät överlappning.

Eftersom isoleringsrullen är skrymmande så är det sällan den går in genom en inspektionslucka. Därför är det bra att ta mått nere i krypgrunden eller torpargrunden för att se hur långa våder som behövs. Därefter skärs eller klipps lagom långa våder av och förs in i grunden.

När man säkrat underlaget kan isoleringsvåderna antingen läggas kant i kant eller överlappas. Monteringstejp hjälper väsentligen att lägga isoleringen på plats så att den inte flyttar på sig när man är inne i grunden för inspektion eller arbete. 

Det går att tynga ned isoleringsvåderna på ställen där det behövs. Naturstenar eller andra tyngder kan användas. 

Energioptimering av grunden

Krypgrundsisoleringen är tillsammans med byggplasten väl värt att lägga i grunden. Med båda produkterna finns möjlighet att nå ett klimat som är 20-30% torrare än utan åtgärderna. 

I vissa torpargrunder och krypgrunder, om utgångsläget är gynnsamt, slipper man att installera avfuktare när isoleringen lagts. Det går dock utifrån tusentals fall beaktat, inte att garantera fuktvärden som ligger under gränsen för tillväxt av mögel och jordbakterier som aktinomyceter

Gränsvärdet för mikrobiellt tillväxt ligger på 75% relativ fuktighet under sommar- och höstperioden. Det är av vikt att fuktmäta t.ex. med trådlös hygrometer eller med fuktkvotsmätare för att kontrollera hur långt man nått med isoleringsinsatsen. 

Skulle fullgott och helt säkert resultat inte nås kommer krypgrundsisoleringen att kunna energioptimera avfuktare och den avfuktning som behövs. Krypgrundsavfuktare avkänner klimatet via en hygrostat och startar avfuktningen när det behövs. Då krypgrundsisoleringen hjälper till att hålla grunden varmare och relativt torrare kommer avfuktaren inte att behöva jobba så mycket som om ingen markisolering fanns. 

Krypgrundsisoleringen hjälper också till att energioptimera när man p.g.a. lukt eller radon installerat en undertrycksfläkt tillsammans med avfuktaren.

Med relativt liten utgift för krypgrundsisoleringen och en bra arbetsinsats går det över tid att energioptimera och spara in rejälare summor.

Specifikation gällande Optigrund MT2000 Krypgrundsisolering

Isoleringen är fri från HCFC – Klorfluorkarboner (freoner).

Materialet består av expanderad polyeten vilket gör att det skapas en mängd små inneslutna och isolerande luftbubblor. Isolermattan är beständig emot oljor, lösningsmedel och många andra kemiska ämnen. Materialet är åldersbeständigt även i fuktig och alkalisk miljö.

Förutom till krypgrundsisolering kan MT2000 användas för ljudisolerande egenskaper. Läggning och applicering är enkel genom bra elasticitet och flexibilitet. Från –40 till +90°C är isoleringen temperaturstabil. Vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid.

Tjocklek – 9 mm (±1)
Densitet –  25 kg/m³ (±5)
Draghållfasthet på längden – 323 kPa
Draghållfasthet på bredden – 232 kPa
Rivhållfasthet på längden – 79 %
Rivhållfasthet på bredden – 44 %
Kompression vid 25% deformation – 33 kPa
Kompression vid 50% deformation – 81 kPa
Åldersbeständighet – 50 år
Brandklass – 302 mm/min SE
Ånggenomgångsmotstånd – s/m 1,11 x 10^6
Vattenabsorption efter 7 dagar – <0,5 Vol-%
Värmeledningsförmåga vid 10°C – 0.040 W/Km

Recensioner

 1. Johan

  Hej! Jag undrar om det finns några för eller nackdelar med att lägga den här isoleringen i flera lager? Om jag tex har berg i dagen i en del av min krypgrund, lönar det sig att isolera extra där? Eller finns det risker med att göra det? Eller är det bara onödigt?

  • Jerker Andersson

   Hej Johan,

   Det första lagret krypgrundsisolering gör som störst nytta. Det går att lägga ett isoleringslager till omlott med dubbelhäftande monteringstejp mot det första. Det finns i regel inga risker med att lägga två skikt men lönsamheten minskar i förhållande till att det första ger bäst effekt. Krypgrund med berg i dagen blir i regel kallare och fuktigare varför isoleringen kommer att göra markant skillnad.

   Tack för din fråga!

   Mvh Jerker

   • Johan

    Tack för klart och hjälpsamt svar!

    • Jerker Andersson

     Välkommen åter om du undrar över något, tycker att det saknas information, eller har önskemål om vad vi ska skriva om.

     Mvh Jerker

Lägg till en recension