...
Optihus AB
Optihus AB

Klimatövervakning på distans

Klimatövervakning på distans med WeatherHub

Här presenteras TFA Weatherhub och dess förmåga att ge en precis realtidsövervakning av fukt och temperatur i husets alla delar. Samtidigt kan väder och vind även övervakas om så önskas.

I dagens hus och hem är det av flera anledningar bra att ha kontroll över alla aspekter av boendet, inklusive vädret och inomhusklimatet. Att kunna övervaka klimatet gällande fukt och temperatur på distans är inte bara bekvämt, det kan också hjälpa till att upprätthålla en hälsosam och behaglig miljö, samt bespara utgifter. En av de mest pålitliga och populära lösningarna för detta ändamål är TFA Weatherhub.

Innehållsförteckning

TFA WeatherHub SmartHome för fjärrövervakning

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida. Notera att det är separata system för övervakning via mobiltelefon och dator. 

Vad är TFA Weatherhub?

TFA WeatherHub är en innovativ lösning för att övervaka fuktighet och temperatur på distans, antingen via mobiltelefon eller dator.

Det är en del av det växande fältet för smarta hem och IoT (Internet of Things), där enheter och sensorer ansluts till internet för att ge användaren möjlighet att övervaka och styra olika aspekter av sitt hem.

Med TFA WeatherHub har man ha full kontroll över klimatförhållandena i hem och hus, oavsett var man befinner sig.

Hur fungerar systemet?

TFA WeatherHub består av flera komponenter som samverkar för att ge en komplett övervakningslösning. För det första finns det sensorer (sändare) som mäter relativ fuktighet och temperatur i olika rum, samt valbart i riskkonstruktioner.

Sensorerna är trådlöst anslutna till en central enhet, kallad WeatherHub Gateway, som i sin tur är ansluten till internet. Det krävs således Internetuppkoppling där WeatherHub-systemet ska användas. 

Sensorerna samlar in data om fuktighet och temperatur och skickar datan trådlöst till enheten som kallas WeatherHub Gateway, vilken kopplas in mot Internet.

Genom en användarvänlig mobilapp eller webbplats får man sedan tillgång till denna mätdata och kan se realtidsinformation om klimatförhållandena som rått och råder. Det går också att ställa in mätvariabler för sändning av varningar och notifieringar, allt för att hålla sig informerad om eventuella oönskade förändringar eller avvikelser.

Var kan WeatherHub användas?

Upp till 50 sensorer av olika typer kan anslutas till varje WeatherHub Gateway enhet. Det innebär stor flexibilitet att kunna mäta för säkerhet och information i alla husets våningsplan och konstruktioner. Mät med enkelhet i:

Funktioner och fördelar

TFA WeatherHub erbjuder en rad funktioner och fördelar som gör det till en idealisk lösning för att övervaka fukt, temperatur och väderförhållanden. Här är några av de mest framstående:

  • Realtidsövervakning: TFA Weatherhub ger omedelbar tillgång till realtidsdata om fuktighet och temperatur där sändarna placerats. Övervaka exakt hur klimatförhållandena förändras över tid och vidta åtgärder vid behov.
  • Anpassningsbara varningar: Ställ in anpassningsbara varningar och notifieringar baserat på önskade preferenser. På så sätt blir man meddelad om eventuella avvikelser eller problem med fuktighet eller temperatur.
  • Historisk data: TFA Weatherhub sparar historisk data om fuktvärden och temperaturvärden, vilket gör det möjligt att analysera trender och mönster över tid. Detta kan vara särskilt användbart för att identifiera potentiella problem eller optimera inomhusklimatet samt klimatet i husets grundkonstruktion med flera ställen.

Hur startas systemet?

Att komma igång och starta TFA WeatherHub är enkelt och kräver endast några enkla steg. Här är en snabb guide som hjälp på vägen:

  • Installera sensorerna (sändarna): Placera sensorerna i de rum där du vill övervaka fuktighet och temperatur. Se till att enheterna är ordentligt uppstartade och att de är inom räckvidd för sändning till WeatherHub Gateway.
  • Anslut WeatherHub Gateway: Anslut sändningsmottagaren Gateway till ett Wi-Fi-nätverk (router) och placera mottagaren på en lämplig plats i ditt hem. Se till att den har en stabil anslutning till internet för säkerställande av att dataöverföringen är pålitlig.
  • Konfigurera appen eller webbplatsen: Ladda ner TFA WeatherHub-appen eller besök webbplatsen och följ instruktionerna för att konfigurera ditt personliga konto och ansluta till din WeatherHub Gateway. Man anger nätverksuppgifter och följer de stegvisa anvisningarna för att slutföra installationen.
  • Anpassa inställningar: När man har konfigurerat TFA WeatherHub kan inställningar och preferenser anpassas efter önskemål och behov. Det går att ställa in varningar och notifieringar, skapa scenarier och automatiseringar, samt utforska olika funktioner och möjligheter som erbjuds i systemet.

Säkerhet och integritet

När det gäller SmartHome systemet WeatherHub är säkerhet och integritet av största vikt. TFA har implementerat olika säkerhetsåtgärder för att skydda data och säkerställa att endast auktoriserade användare har tillgång till datan. Det är också viktigt att man som användare följer bästa praxis för att skydda sina inloggningsuppgifter och se till att Wi-Fi-nätverket är säkert.

Sammanfattning

TFA WeatherHub erbjuder en pålitlig och bekväm lösning för att övervaka fuktighet och temperatur på distans. Med dess realtidsövervakning, anpassningsbara varningar och integrationsmöjligheter kan användaren hålla koll på klimatförhållandena och därmed lättare skapa en hälsosam och bekväm miljö i ditt hus och hem. 

Ta gärna kontakt med oss för råd och tips om hur man som allra bäst fuktmäter och placerar de individuella sändarna. Vi besitter även djup kunskap om avfuktare och avfuktning, om det skulle visa sig behövas. 

Presenterad: 2023-09-06
Uppdaterad: 2023-09-06

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat