...
Optihus AB
Optihus AB

Sommartider är krypgrundstider, med hög fuktlast sker skador

Krypgrund under sommaren
Sommartider innebär för husägare inte bara semester, sol och värme. Det innebär också krypgrundstider. Även om man uppfattar sommarluften som varm och torr så är den oftast ordentligt fuktinnehållande. När ventilation sker in i krypgrund som är svalare än vad det är utomhus, kommer fuktförhållandet att ändras. Följden blir förr eller senare skador, i värsta fall omfattande.

Innehållsförteckning

Sommartider är krypgrundstider

Som fukttekniker är det intressant och viktigt för kunskapens skull att följa forum på nätet för hus- och byggnadsvårdsfrågor. Noteras kan att trots alla larm och all information om krypgrund som riskkonstruktion, så förekommer omfattande missuppfattningar och felinformation. Blogginlägget här syftar till att belysa och länka vidare till mer omfattande och sanningsenlig krypgrundsinformation. 

”Sommartider, jag känner det är någonting på gång …”. Det är en bit av refrängen på en västkustartists välkända alster. Lika välkänt borde det vara att de flesta krypgrunder i Sverige redan är skadade av fukt och mögel, eller riskerar att bli det. Sommartider i refrängen kan skämtsamt men allvarligt nog bytas ut mot krypgrundstider. 

Missa inte länken till omfattande krypgrundsinformation längst ned i detta blogginlägg. 

Med västkusten som referens

När solen gassar mot öppet hav och temperaturen säger att vi har sommarväder, då avdunstar mängder med vattenånga upp i luften. Värmen gör att luften kan innehålla avsevärt mer fukt än vad den kan under vintern. 

Även om vi uppfattar luften som torr så är den inte det. Prova att ta ut en kylskåpskall dricksflaska och se vad som händer. Det kommer att kondensera mot densamma. Det är precis vad som riskerar att hända när sommarluften drar in genom ventilerna till krypgrunden som är svalare än uteluften. Även om det inte kondenserar så ökar den relativa fuktigheten i så gott som varje krypgrund till över tillväxtgränsen för mögel och jordbakterier som Aktinomyceter.  

I kustnära områden på västkusten och en bit inåt landet är problemet med fukt mer omfattande, särskilt om det jämförs med landets norra delar. Det syns i forskning där man tagit fram statistik över fuktmätning och skadebedömning i krypgrunder. 

Även om huset finns i de inre delarna av landet är fuktproblemen ofta omfattande. Allt beror på temperaturförhållanden, markförhållanden, isolerings- och uppvärmningsförhållanden gällande huset. 

Läst om krypgrunder på forum

”Äsch, du behöver inte följa besiktningspersonens råd om att ta upp en inspektionslucka. Har huset stått i femtio år så står det i femtio till. Ventilera bara bra så löser det sig.” 

”Finns ingen krypgrundslukt så är det friskt.” 

”Stäng till ventilationen på sommaren och öppna på vintern.” 

”Stäng till ventilationsluckorna på vintern och öppna på sommaren.”

Med det undertecknad följt och läst på nätet så måste varning utfärdas. Följ inte krypgrundsråden innan läsning om fuktförhållanden gjorts på verifierade och kunskapsbaserade sidor. 

Vad går det att säga om exemplen på råd som här givits?

Varför ska man gå emot en erfaren besiktningspersons råd? Råden om att kunna inspektera och utföra egenkontroll av krypgrund är inte tagna från luften. Det baseras många gånger på hundratals till flera tusentals inspektioner, saneringar och forskningsbaserad fakta. 

Det där om att huset stått många år och därför kommer att stå många till, utan att skador sker, är en klyscha. Om man inte inspekterat krypgrunden går det inte heller att säga att den är skadefri. Statistiskt sett är risken övervägande mot att mikrobiell skada finns i någon omfattning. Använd inte detta tänk som en kognitiv villfarelse och förvrängning av verkligheten. Fråga dig istället som en metafor varför bilar måste besiktas regelbundet. Det är för att upptäcka brister i tid innan skada sker. Kan problem förebyggas så är det mycket vunnet, kanske upp till en halv miljon kronor eller i vissa fall mer än så. 

Krypgrundsventilation

Det råder fullkomlig villervalla gällande råden om krypgrundsventilation. Till att börja med måste sommartidernas fuktrika luft vägas in i förhållande till krypgrundsklimatet. I en kallare miljö ökar den relativa fuktigheten när varm luft kyls ned. Prova att använda den daggpunktsberäknare som Optihus har på sidan fukt, för att få exempel på när kondens sker. Noteras ska att redan innan det kondenserar så uppstår mögelskada och kanske även skador orsakade av rötsvamp

Hur man än gör med ventilationen till krypgrunden så kan det bli fel. Stängs den så riskerar man att fukthalten ökar till över gränsvärden. Öppnas den så står man inför samma scenario. Allt beror på flera förhållanden sammantaget. Utan kontinuerlig fuktmätning är det inte värt att starta experiment med ventilationen. Se de fuktmätare med tillhörande information vi har. 

Krypgrundslukt

Hur förhåller det sig med lukt? Är det verkligen så att om ingen lukt finns från krypgrunden så finns inga skador där? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Det kan finnas omfattande mikrobiella skador utan att man kan uppfatta någon avvikande eller elak krypgrundslukt. Som exempel så luktar inte alla mögelskador per definition, även om somliga skadebilder orsakar väl definierad luktförnimmelse. 

När man sätter näsan till ett ventilationshål i krypgrundens grundmur fungerar luktsinnet som såhär:

Är luften sval, liggande runt +10-16°C, vilket är vanligt i krypgrunder, så försämras vår förmåga att uppfatta lukt. Ju varmare luften är desto bättre kan vi luktdetektera. Dessutom har vi ett adaptivt luktsinne, som gör att aktuella lukter kanske inte kan uppfattas mer än några sekunder innan luktsinnet sorterar bort informationen från medvetandet. Den adaptiva faktorn kan ”slå till” redan när man närmar sig huset och att lukta i ventilationshålen kan därför vara lönlöst. Detsamma gäller när man kliver innanför tröskeln till huset. 

Avslutande kan sägas att redan innan avvikande lukt finns, så kan fuktskador göra att inomhusmiljön blir ohälsosam att vistas i. Därför och av ekonomiska anledningar är det väl värt att beakta sommartidernas krypgrundsinverkan och hålla noggrann koll på sin krypgrund. Det går inte så bra att göra utan att ha tillträde till densamma. 

Krypgrundsbilden i inlägget

Bilden som använts till detta krypgrundsinlägg visar att det rått ett för fuktigt mikroklimat i aktuell krypgrund. Tydliga mögelpåslag syns på isoleringen och på bärande regel. Isoleringen har varit så pass fuktig att den blivit tyngre och börjar falla ned. Dessutom syns spindelkokonger. Vissa spindlar trivs i fuktiga och mögliga krypgrunder, trots sägen om att det då ska vara mögelfritt. Det blir ytterligare en missuppfattning i raden som lätt kan föra husägaren på villovägar. 

Läs också det relaterade blogginlägget:

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

4 svar på ”Sommartider är krypgrundstider, med hög fuktlast sker skador”

 1. Jag har en suverän lösning på detta för min krypgrundskällare aedan 35 år! En fläkt som gått i 30 år suger ner varm luft från sovloftet och sedan blir det frånluft från multrunmet med en annan fläkt som gått i 33 år och fortfarande går! På displayen ser jag alltid temperaturen och luftfuktigheten i ”källaren”! 70 %!

  Svara
  • Hej Hans,

   Kan man nyttja överskottsvärme från något utrymme och överföra till krypgrunden så är det mycket vunnet. Värme är under rätt förutsättningar detsamma som avfuktning.

   Det finns en del fallgropar med detta system. Har man inte marktäckning med byggplast etc. i krypgrunden så riskerar mer markfukt att vandra upp, och möjligen ställa till med fuktproblem mot blindbotten samt syllar.

   Har man högt fukttillskott inomhus och ventilerar ned i grunden så måste grundutrymmet vara isolerat. Annars kan det uppstå köldbryggor där det blir fuktigare, över gränsvärde för mögeltillväxt.

   Husets kallvind blir väldigt varm under sommaren så där är en källa att hämta värme till krypgrunden ifrån.

   Tack för din kommentar, med smart lösning!

   Mvh Jerker

   Svara
   • Hej Christer,

    Ja det är ingen dum idé men har i en del fall kunnat påverka klimatet i krypgrunden i fel riktning. Det kan finnas behov av att konvertera mot varmgrund till för att slippa dessa fuktrelaterade missödena.

    Mvh Jerker

    Svara

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda