...
Optihus AB
Optihus AB

Mastceller aktiveras vid mögelexponering

Mastcell i kroppen reagerar på mögelexponering
Mastceller är en viktig del av vårt immunsystem och bidrar till att vi kan läka från skador. Men det finns ett tillstånd där mastceller blir överaktiva och orsakar allvarliga problem i kroppen - detta tillstånd kallas mastcell aktiveringssyndrom (MCAS). Mögel är en av de vanligare utlösarna för MCAS, och det finns mycket att veta om sambandet mellan dessa två faktorer. I denna artikel utforskas basen i hur mögelexponering påverkar mastceller samt vilka symtom och hälsoeffekter som uppstår.

Innehållsförteckning

Mastceller och deras roll i immunsystemet

Mastceller är en typ av vita blodkroppar som finns i kroppens vävnader och är särskilt rikligt i områden där yttre smittämnen kan komma i kontakt med kroppen, såsom huden, luftvägarna och mag-tarmkanalen.

Mastcellerna är kända för att vara involverade i allergiska reaktioner och spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. När mastceller aktiveras frigör de inflammatoriska mediatorer som histamin, cytokiner, interleukiner, prostaglandiner och kemokiner, vilka bidrar till allergiska och inflammatoriska reaktioner i kroppen.

Mastcell aktiveringssyndrom (MCAS)

Mastcell aktiveringssyndrom (MCAS) är ett tillstånd där mastceller blir överaktiva och orsakar en mängd olika symtom som kan påverka nästan alla system i kroppen. MCAS är annorlunda än mastocytos, ett annat tillstånd som involverar mastceller, eftersom det inte involverar en ansamling av mastceller i olika organ. I stället karaktäriseras MCAS av överaktiva mastceller som svar på olika utlösande faktorer, se orsaker nedan.

Skillnaden mellan MCAS och mastocytos

Mastocytos är ett sällsynt tillstånd där det finns en proliferation eller tillväxt av mastceller, likt cancer. Detta tillstånd är inte nödvändigtvis utlöst av en irriterande faktor och kan lättare diagnostiseras genom labbtester.

MCAS är svårare att diagnostisera eftersom patienter med detta tillstånd ofta kommer att ha normala labbresultat. Den viktigaste skillnaden mellan de två tillstånden är att MCAS involverar överaktiva mastceller snarare än en ökning av antalet mastceller.

Orsaker till MCAS

Det finns många faktorer som kan utlösa MCAS, inklusive:

 • Mögel
 • Bakterier t.ex. E Coli och Aktinomyceter
 • Allergener
 • Virus
 • Parasiter
 • Kemikalier
 • Tungmetaller
 • Gifter

Av dessa faktorer är mögel potentiellt en av de vanligaste utlösarna av MCAS, följt av olika inflammationstillstånd och infektioner. När mastceller aktiveras börjar de frigöra inflammatoriska mediatorer, såsom histamin och cytokiner, vilka kan orsaka en mängd olika symtom i kroppen.

Mögel som utlösande faktor

Mögel är en grupp av svampar som växer på organiska material och kan hittas både inomhus och utomhus. Mögelsvampar kan orsaka en rad hälsoproblem, särskilt hos barn och personer som av någon anledning är känsliga, likt för mögelallergener, mykotoxiner eller har ett försvagat immunförsvar. Långvarig stress kan också vara inverkande i sammanhanget. Mögel kan orsaka eller förvärra symtomen hos personer med MCAS genom att aktivera mastceller och utlösa frisättningen av inflammatoriska mediatorer.

Mögel kan också orsaka eller förvärra andra sjukdomar, såsom kroniskt inflammatoriskt svarssyndrom (CIRS), astma och allergier med mera. Det är viktigt att identifiera och eliminera mögelexponering för att förbättra symtomen hos personer med dessa tillstånd.

Symptom på MCAS

MCAS kan orsaka en mängd olika symtom som påverkar nästan alla system i kroppen. De vanligaste symtomen på MCAS inkluderar:

 • Trötthet
 • Dåligt minne
 • Hjärndimma
 • Svårigheter att fokusera
 • Humörstörningar
 • Migrän
 • Hudutslag
 • Nässelfeber
 • Lågt blodtryck
 • Hjärtklappning
 • Yrsel vid snabb uppresning
 • Diarré
 • Buksmärtor
 • Förstoppning
 • Illamående
 • Uppblåsthet
 • Kraftiga PMS-symptom
 • Allergiliknande symtom
 • Överkänslighet mot olika ämnen och partiklar
 • Astma
 • Pipande andning
 • Andfåddhet

Det är en vanlig missuppfattning att patienter med MCAS främst har hudproblem som symtom. Det främsta tecknet på MCAS är neurologiska symtom, men de kan också ha hudreaktioner, särskilt om de utsätts för mögelexponering. Många personer med mögelexponering upplever nässelfeber, rodnad, eksem och andra hudreaktioner.

Är det svårt att diagnostisera MCAS?

Diagnostisering av MCAS är utmanande på grund av de många olika symtomen och den bristande förmågan att vid medicinsk undersökning samt vanligare labbtester bekräfta diagnosen. 

För att diagnostisera MCAS måste läkare systematiskt utesluta andra potentiella diagnoser och leta efter tecken på mastcellsaktivering, såsom hudreaktioner och förhöjda nivåer av inflammatoriska mediatorer t.ex. histamin och prostaglandin.

En viktig del av diagnostiseringen av MCAS är att identifiera och eliminera orsakerna till mastcellaktivering, såsom mögel i hus och andra utlösande faktorer. Detta kan innebära att man flyttar från en byggnad med mögelskador eller genomför en grundlig mögelsanering för att få bort problemet. 

Bra kan vara att börja med en fastighetsteknisk utredning eller att ta ett DNA mögeltest för att få reda på om det finns fuktskador eller förhöjda mögelnivåer inomhus.

Behandling av MCAS

Behandlingen av MCAS som utlösts av mögel måste absolut börja med att eliminera mögelexponeringen. Det är mycket svårt till omöjligt att bli friskare om mögelkällan och dess vidare kontamination inte elimineras. Även torra mögelskador innebär ofta kontamination av inomhusmiljön. Därför räcker det inte att bara fuktmäta. Grundligare utredning måste ofta göras.

Det är viktigt att minska antalet faktorer som bidrar till mastcellaktivering och minska den totala toxinbelastningen i kroppen. Det kan innebära att man om mögelsanering inte hjälper måste flytta från en byggnad med mögelskador. Det kan också i värsta fall innebära att man måste göra sig av med mögelkontaminerade möbler och kläder. 

Om du misstänker att du har MCAS rekommenderar vi att du samtidigt med DNA mögeltest och fastighetsteknisk utredning söker upp en erfaren läkare samt även en funktionell medicinläkare, vilka kan hjälpa dig att diagnostisera och behandla ditt tillstånd på rätt sätt.

Med här nämnda förhållningssätt, läkares behandling samt tålamod och andra anpassade behandlingsplaner, är det möjligt att leva ett bättre och hälsosammare liv med MCAS.

När det gäller att åtgärda kan Optihus vara behjälpliga med support, rådgivning, mögeltest samt den hus- och fastighetsrelaterade frågan. Frågor kan även ställas i kommentarsfältet nedan. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat