...
Optihus AB
Optihus AB

Miljöinstrument & Inspektion

Instrument och mätare för bedömning av inomhusmiljön

Här finner du ett noga utvalt sortiment av olika miljömätare och instrument för att på bästa sätt kunna kontrollera inomhusmiljön. 

Denna kategori kommer allt eftersom att utökas och har tillkommit genom forskning samt efterfrågan. 

Innehållsförteckning

Miljömätare och instrument i Optihus butik

Klicka på mätarna och instrumenten nedan för att komma in på respektive produktsida.

Vad innebär begreppet miljömätare?

Det finns ett antal faktorer i inomhusmiljön som kan påverka vårt välmående och vår hälsa. Temperatur, fukt, ljus och buller är mer påtagligt medan vissa emissioner, d.v.s. kemiska ämnen, partiklar och gaser kan vara svårare att upptäcka. 

Miljömätarna och miljöinstrumenten ska täcka ett brett spektrum av inomhusmiljöfaktorer för att luftkvalitet övergripande ska kunna bestämmas. 

Med dessa mätare och instrument följer fri support. Det är också viktigt att läsa vidare via länkarna under respektive produkter för att inhämta mer och nödvändig kunskap. 

Referenser kommer ges längre fram i tid när området mer grundligt teoretiskt ska bearbetas och beskrivas.

Presenterad: 2022-10-31
Uppdaterad: 2022-10-31

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Luftkvalitet anses vara allt mer viktig inomhus

Vad är bra luftkvalitet? Vilka värden gäller?

Luftkvalitet beskrivs genom forskning bli allt viktigare att beakta och kontrollera. Talesättet ”vi är vad vi andas” stämmer till stor del eftersom inomhusmiljö som är bristande ifråga luftkvalitetsbegreppet kan göra att vi far illa och får symtom eller ordentliga hälsoeffekter. 

Läs mer »
Här finns företag som Optihus AB samarbetar med

Samarbetande företag för givande kundnytta

Optihus täcker rent fysiskt ett arbetsområde om ca. 15 mil radie från Ljungby i Småland. När vi i den aspekten inte når ut till aktuellt hus eller fastighet kan andra företag ta vid.  Efter många års samarbete och erfarenhetsutbyte har

Läs mer »