...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Miljöinstrument & Inspektion

Instrument och mätare för bedömning av inomhusmiljön

Här finner du ett noga utvalt sortiment av olika miljömätare och instrument för att på bästa sätt kunna kontrollera inomhusmiljön. 

Denna kategori kommer allt eftersom att utökas och har tillkommit genom forskning samt efterfrågan. 

Innehållsförteckning

Miljömätare och instrument i Optihus butik

Klicka på mätarna och instrumenten nedan för att komma in på respektive produktsida.

Vad innebär begreppet miljömätare?

Det finns ett antal faktorer i inomhusmiljön som kan påverka vårt välmående och vår hälsa. Temperatur, fukt, ljus och buller är mer påtagligt medan vissa emissioner, d.v.s. kemiska ämnen, partiklar och gaser kan vara svårare att upptäcka. 

Miljömätarna och miljöinstrumenten ska täcka ett brett spektrum av inomhusmiljöfaktorer för att luftkvalitet övergripande ska kunna bestämmas. 

Med dessa mätare och instrument följer fri support. Det är också viktigt att läsa vidare via länkarna under respektive produkter för att inhämta mer och nödvändig kunskap. 

Referenser kommer ges längre fram i tid när området mer grundligt teoretiskt ska bearbetas och beskrivas.

Presenterad: 2022-10-31
Uppdaterad: 2022-10-31

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här