...
Optihus AB
Optihus AB

Miljöinstrument & Inspektion

Instrument och mätare för bedömning av inomhusmiljön

Här finner du ett noga utvalt sortiment av olika miljömätare och instrument för att på bästa sätt kunna kontrollera inomhusmiljön. 

Denna kategori kommer allt eftersom att utökas och har tillkommit genom forskning samt efterfrågan. 

Innehållsförteckning

Miljömätare och instrument i Optihus butik

Klicka på mätarna och instrumenten nedan för att komma in på respektive produktsida.

Vad innebär begreppet miljömätare?

Det finns ett antal faktorer i inomhusmiljön som kan påverka vårt välmående och vår hälsa. Temperatur, fukt, ljus och buller är mer påtagligt medan vissa emissioner, d.v.s. kemiska ämnen, partiklar och gaser kan vara svårare att upptäcka. 

Miljömätarna och miljöinstrumenten ska täcka ett brett spektrum av inomhusmiljöfaktorer för att luftkvalitet övergripande ska kunna bestämmas. 

Med dessa mätare och instrument följer fri support. Det är också viktigt att läsa vidare via länkarna under respektive produkter för att inhämta mer och nödvändig kunskap. 

Referenser kommer ges längre fram i tid när området mer grundligt teoretiskt ska bearbetas och beskrivas.

Presenterad: 2022-10-31
Uppdaterad: 2022-10-31

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda