...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Mögeldetektor och Inspektionslampa TK33-Mini och TK56-Pro

Genom att belysa ytor med val avgränsat UV-ljus går det att få vissa mykotoxiner från mögel, smuts och kroppsvätskor att fluorescera.

Ytterligare användningsområden är för att kontrollera äktheten gällande sedlar och pass samt för kontroll av ädelstenar, keramik och porslin.

Lamptypen används även av kriminaltekniker i utredande och upptäckande syfte.

Mögeldetektor och Inspektionslampa TK33-Mini och TK56-Pro är genom högkvalitativ teknik och tåligt material i flygplansaluminium i framkant gällande arbetsområdena för kontroll och inspektion.

495kr860kr

Artikelnummer N/A Kategori

Så här fungerar TK33-Mini och TK56-Pro

Genom världsledande teknik avgränsas området för UV-ljuset som avges från lamporna som används för bl.a. mögeldetektion och inspektion. Avgränsningen innebär att vissa mögelgifter kan fås att fluorescera. Det gäller även andra ämnen och partiklar som kan vara aktuella för att inspektera. 

UV-våglängd om 365nm

Vid test av mer än tio olika fabrikat av UV-lampor framkom stora skillnader i detektionsförmåga. Det beror på varierande kvalitet, där de flesta inte var avgränsade ifråga UV-våglängd. 

Om våglängden inte mer exakt är avgränsad till 365nm, kommer det andra ljuset göra den fluorescerande effekten mindre framträdande eller få den att falla bort.

Inspektionslampa TK med högkvalitativ LED samt UV-filter

TK inspektionslampor har ett högkvalitativt chip med en specifik UV-LED, samt dubbelverkande UV-filter för att på bästa sätt leverera 365nm utan störande våglängder av ultraviolett ljus. 

Mögeldetektor gällande mykotoxin

Under Optihus forskning om mögel i hus hittades uppgifter om att vissa mykotoxiner fluorescerar under speciella våglängder av UV-ljus. Test i fält startade därför för att undersöka om UV-lampor kunde användas för att lättare upptäcka toxinerna vilka avges från möglet som växer i hus. 

Som ovan nämnt var det långt ifrån alla inspektionslampor med specifikation om 365nm som klarade testerna. Valet föll givetvis på det bästa fabrikatet som inte genomlyste mykotoxinerna utan istället fick dem att tydligt fluorescera. 

Mögeldetektor får mycotoxin i krypgrund att lysa upp

Bilden visar ett mycket tydligt exempel där det på blindbotten i en krypgrund såg ut att finnas mögelpåväxt. Efter att annat ljus släcktes och mögeldetektorn tändes kom mykotoxin att tydligt framträda via fluorescens. Mögelsvamp konstaterades senare genom mögelanalys via mikroskopering. 

Mögeltillväxt upptäcks på takskivor för innertak

Bilden visar skarven mellan akustikplattor i ett innertak. Den bruna randen var misstänkt för att bero på kondensering från ett ventilationsrör. Någon menade att den berodde på smuts. Vid kontroll med mögeldetektorn kom misstanken om mögel att stärkas då det lyste upp grönt och till viss del blått. Vidare inspektion bekräftade misstankarna om mindre vattenskada p.g.a. kondens. 

UV-ljuset från mögeldetektorn får mykotoxin på isolering att synas

I golvbjälklaget ovanför en källare hade en gammal lokal vattenläcka inte helt korrekt sanerats. Isoleringen av gul glasull bar misstänkta spår av mögelpåväxt. Ljuset i källaren släcktes och mögeldetektorn tändes. Typiskt blå mykotoxin-fluorescens syntes. 

Mögel, kalk och salt flourescerar på en källarvägg i råkällare

I hörnet av en gammal råkällare där dräneringen inte fungerade, kom vatten att tränga igenom källarväggen. Här fluorescerar utfällning av salt och kalk samtidigt som s.k. svartmögel med dess mykotoxin syns. 

Här är bild tagen i torpargrund med mycket tillväxt av mögel

Här är foton tagna på blindbottenbrädorna i en torpargrund. Ett långvarigt och allt för fuktigt klimatförhållande hade medfört kraftig tillväxt av mögelarter som bildat det mörka till svarta pigmentämnet melanin. Detta pigmentämnet använder mögelarterna för att skydda sig från bl.a. ultraviolett ljus. Det kan medföra att möglet inte fluorescerar under lampans sken utan förblir just mörkt eller svart. 

Just i denna torpargrund lyste svartmöglet dock upp i en mörkblå nyans samtidigt som gulbruna fläckar framträdde. Dessa gulbruna fläckar är ganska vanliga att se under UV-ljuset, särskilt där mögel eller vissa rötsvampar växer längs ut med årsringar och knaggar i trä. 

Användningsområde som inspektionslampa

Det är långt ifrån enbart som mögeldetektor TK33-Mini och TK56-Pro kan användas. Den väl avvägda väglängden om 365nm används allt mer för allmän inspektion av hur noga städning har utförts. 

Urin på toalettstol syns under skenet från inspektionslampan

Bilden till vänster avslöjar inte att städningen skötts dåligt och att någon verkar ha missat toalettstolen vid urinering. Det syntes väldigt tydligt när ljuset på toaletten släckts och inspektionslampan användes. 

Inspektionslamporna kan användas för att spåra:

 • Urin från människa och djur
 • Sperma
 • Blod
 • Kroppsvätskor
 • Kalkavlagringar
 • Vissa bakterieavlagringar
 • Visst fett och smuts
 • Vissa dammpartiklar
 • Rester av rengöringsmedel och tvål

Inspektionslampans UV-sken avslöjar sprickor i keramik och porslin

När det uppstått sprickor i keramik eller porslin finns möjlighet att upptäcka det genom användning av inspektionslamporna. Har lim brukats för att laga så brukar det också fluorescera. 

Det finns många användningsområden och vissa får man själv experimentera sig fram till. 

Viktigt att tänka på

I ett av exemplen ovan blev det positivt svar gällande mögel och mykotoxin på isolering av gul glasfiber. Somliga typer av isolering fluorescerar ganska ordentligt även om det inte finns mikrobiellt angrepp. I sådana fall kommer precis all isolering utan undantag att lysa upp under lampornas sken. Om man är osäker kan användning av ett Mögeltest Snabbtest användas för att konstatera om det är mögelpåväxt eller inte. Det går också att skicka in prov för mikrobiologisk analys via mikroskopering. 

Alla typer av mykotoxiner (mögelgifter) fluorescerar inte. Olika omständigheter avgör om det kan gå att upptäcka möglet med dess metaboliter. Ålder, mögelarter, klimatförhållanden, mängden dagsljus som faller på mögelpåväxten etc. är faktorer som spelar in. Mögeldetektorerna och inspektionslamporna måste därför ses som ett av flera instrument och tillvägagångsätt när man inspekterar. 

Vitmögel vars hyfer eller mykotoxiner inte lyser upp under UV-ljuset, syns som allra bäst när man använder en svag LED lampa med vitt sken eller lampan samt blixten från mobiltelefonens kamera. Använd släpljusteknik för att upptäcka vitmöglet som allra bäst. Det innebär att man lyser längs ut med materialet istället för direkt på det. Används för stark lampa kommer vitmöglet att genomlysas och inte vara så lätt upptäckbart. 

Titta inte direkt in i skenet från dessa lampor. UV-ljuset är skadligt för ögat. Låt inte barn hantera lamporna ensamma. Däremot kan UV-tekniken vara intressant i pedagogiskt syfte tillsammans med vuxen som styr upp användandet. 

Skillnaden mellan TK33-Mini och TK56-Pro

TK33-Mini har mindre mått och inte så stort linsutsläpp. Det gör att denna modell lämpar sig bättre för snävare ytkontroll. Man kan få hålla lampan lite närmare materialet för att få god effekt. TK33-Mini sätts på och stängs av genom att linshuvudet vrids sidledes. 

TK56-Pro har större linsutsläpp och kan användas på lite längre avstånd från ytorna som ska inspekteras. Skenet täcker ett större område varför det blir lättare att snabbt inspektera större ytor. En rejäl fjädrande ON-OFF knapp finns i bakre kant av inspektionslampan. Där finns fäste för medföljande handledsrem. TK56-Pro ligger rejälare i handen och har även behändiga mått. Lampan är vattentät enligt standard IPX8 och kan användas under vatten. 

Specifikation gällande TK33-Mini och TK56-Pro

TK33-Mini:

 • Ledlampa med ultraviolett ljus
 • Vridbart lamphuvud för ON-OFF
 • 365nm avgränsat ljus
 • 1 watt
 • Konstant spänning som motverkar flimmer av ljuset
 • Filter mot oönskade våglängder av ljus
 • 1 st AA batteri
 • Material Aluminium 6061T6
 • Mått 70 x 19,2 mm
 • Vikt 21 g utan batteri

TK56-Pro:

 • Ledlampa med ultraviolett ljus
 • Vattentät IPX8 standard
 • ON-OFF knapp
 • Handledsrem
 • 365nm avgränsat ljus
 • 1 watt
 • Konstant spänning som motverkar flimmer av ljuset
 • Större filter mot oönskade våglängder av ljus
 • 1 st AA batteri
 • Material Aluminium 6061T6
 • Mått 90 x 21 mm
 • Vikt 48 g utan batteri

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Mögeldetektor och Inspektionslampa TK33-Mini och TK56-Pro”