...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Optigrund Radonmätare RN55 för mätning av radon

Med Optigrund Radonmätare RN55 är det mycket enkelt att göra en bedömning av radonhalten inomhus.

Mätaren sätts igång och placeras på lämpligt ställe enligt anvisning. Efter mellan ett halvt till ett dygn kommer de första radonvärdena att börja visas i LCD-displayen.

Med denna mätare och monitor slipper man skicka iväg test för analys. Rum för rum kan effektivt testas både före och efter eventuella radonsaneringsåtgärder.

Olika rum kan testas genom att man nollställer enheten och låter den automatiskt kalibreras samt starta upp på nytt.

Missa inte länken till mer information om radon längre ned på denna produktsida.

1.535kr

Artikelnummer RN55 Kategori

Så fungerar Optigrund Radonmätare

Genom ny teknik för detektering av radon i inomhusmiljö finns nu möjlighet att mäta och monitorera radonvärden per timme, per dygn och som medelvärde gällande långtidsmätning upp till ett år. 

Gällande gränsvärde för god luftkvalitet är bestämt till 200 Bq/m3. Bra är att hålla värdet för inomhusmiljö till under 100 Bq/m3.

Radonsensorn i mätern är av hög kvalitet tillsammans med elektroniken

 • Long term average i displayen står för medelvärdet gällande långtidsmätningen.
 • Short term average i displayen alternerar mellan att visa radonvärdet för det senaste dygnet, vilket uppdateras varje timme, samt över de senaste 7 dygnen, vilket uppdateras en gång per dygn. 

Långtidsvärdet är ämnat från fabriken att identifiera hälsorisker.

Korttidsvärdet är mer ämnat att användas för att snabbt kunna avgöra om radonsanerande åtgärder kunnat få bra effekt. 

Några exempel på åtgärd är i torpargrundkrypgrund eller källare där undertrycksfläkt också kallad radonfläkt installerats.

När man nått sådant undertryck att radon inte längre letar sig uppåt i huset från torpargrunden, krypgrunden eller källaren, kommer detta att kunna kvitteras via lägre radonmätningsvärden. 

Ytterligare exempel är när ventilationen i huset har bytts ut eller justerats. Snabbt och enkelt går det att kontrollera så ventilationsförhållandena inte orsakar radonläckage och att insatsen varit lyckad. 

Rekommenderat är att främst under uppvärmningssäsongen under oktober till april utföra radonmätning i varje rum under en vecka. Därefter har man lokaliserat det rum där högst radonvärden ges. Det är där det är mest intressant att initialt fortsätta mäta efter åtgärder. Sedan går man vidare i omvänd ordning för att undersöka de andra rummen också. 

Radonmätarens funktioner

 1. Överst till vänster i radonmätarens display finns en svart pil. Pilen blinkar när mätaren är aktiv.
 2. När batterierna (3 st AAA) är på väg att ta slut kommer en batterisymbol att synas på skärmen. Batterierna håller ca. två år. Notera att batteribyte nollställer mätvärdena. 
 3. Långtidsvärden visas på raden ovanför korttidsvärden.
 4. RN55 är anpassad för Europa och visar enheten Bq/m³, becquerel per kubikmeter.
 5. På baksidan av radonmätaren finns två knappar. Tryck på ”RESET” nollställer enheten och alla mätvärden raderas. Tryck på ”MODE” aktiverar visning av hur många dygn mätaren varit aktiv utan att ha nollställts. Antal dygn som radonmätningen pågått visas i 20 sekunder. Därefter återgår visning av värdena. 
 6. På baksidan finns en batterilucka samt ventilationshål in till radonsensorn. 

Användaranvisning

Batterier medlevereras inte. Det krävs 3 st AAA batterier. När dessa sätts in kommer radonmätaren automatiskt att starta. ”CAL” vilket står för kalibrering kommer aktiveras och räkna upp till 50. Detta är ett självtest som tar ungefär 30 sekunder. Sedan sätts mätningen igång. 

Beroende på radonhalterna i rummet kommer värden inte att visas innan det gått från 6 timmar upp till 24 timmar. Fyra streck blinkar då på två rader tills mätaren är redo att visa de första uppmätta radonvärdena.

Placeringen av mätaren är viktig. Placera inte RN55 där direkt solljus faller på den. Placera den inte heller i närheten av ventilationsflöde eller där temperaturerna avviker från den övriga rumstemperaturen.

Placera mätaren på ett mer neutralt ställe invid innervägg och t.ex. inte på en fönsterkarm. Minst 50 cm ovan golvnivå och 150 cm från störkällor är bra att sätta enheten. Låt baksidan av enheten vara fri så att radonsensorn kan mäta obehindrat. 

Flytta helst inte mätaren under mättidens gång. Det kan annars störa radonvärdet för långtidsmätningen, särskilt om de olika ställena skiljer sig åt gällande radonlast. 

Står det ”ERR” och ett nummer i displayen så är det en indikation om fel. Tryck då in ”RESET” knappen på baksidan för omstart. Det går också att ta ut och sätta i batterierna igen. 

Specifikation gällande Optigrund Radonmätare

 • Detektionsteknologi – Passiv radon-diffusionskammare
 • Radonsensor – Alfaspektrometri
 • Batterier – 3 st AAA, livslängd upp till två år (medföljer ej)
 • Noggrannhet/Felmarginal – <10% över 7 dygn | <5% över 2 månader
 • Operativ miljö – Temperatur +4°C till +40°C, relativ fuktighet <85% (icke kondenserande miljö)
 • Mätområde – 0-9999 Bq/m3
 • Mått – L 125 x B 70 x D 25 mm
 • Vikt 150g inklusive batterier

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Optigrund Radonmätare RN55 för mätning av radon”