...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Hussvampsanalys med hjälp av mykolog och mikroskop

Inför bedömning av en rötskada samt inför sanering är det vid osäkerhet bra att genomföra en hussvampsanalys.

Hussvampsanalysen kan också krävas av försäkringsbolag för att skadan ska regleras.

Är det andra typer av rötsvampar så regleras det vanligen inte utan att skadan beror på vattenläcka eller översvämning etc..

Vår samarbetspartner, en mycket kunnig mykolog kommer att få hussvampsprovet och mikroskoperar det för artbestämning.

Optihus support medföljer så att frågor besvaras. Vi kan också vara delaktiga i inspektion, saneringsarbete och installation av avfuktare.

1.480kr

Artikelnummer MYCO-H Kategori

Så utförs hussvampsanalys

Provtagning görs och skickas till vår mykolog för artbestämning. Mykologen kommer att mikroskopera och därmed göra en hussvampsanalys gällande vilken typ av rötsvamp som finns i provet. 

Varför behövs hussvampsanalys?

Vid teckning av husförsäkring kan hussvampsförsäkring ingå. Försäkringen ställer vissa krav för att den ska gälla. Om rötskada sker måste hussvampsanalys göras och vara positiv för att försäkringsbolaget ska kunna gå vidare och försäkringen ska omfatta reglering av skadeärendet. 

Hussvampsanalysen är även viktig i arbetet som utförs för skadebedömning och för bedömning av rätt saneringsåtgärd. 

Hussvamp Serpula lacrymans skiljer sig åt från andra rötsvampar genom att kunna transportera vatten från en vattenkälla som marken till angreppsstället där hussvampen växer. Därför är det viktigt med adekvat sanering så att hussvampen inte får ny möjlighet att tillväxa och skicka ut sina hyfer för att återigen söka vattenkälla. 

Är hussvampsanalysen positiv, d.v.s. att mykologen analyserat fram hussvampens karakteristiska beståndsdelar under mikroskoperingen, vet man att saneringen bör utföras extra noga i förhållande till annan typ av rötsvamp

Tjänst samt support

Redan innan beställning av hussvampsanalysen ges support från vår sida. Det är t.ex. bra att veta var provtagningen som bäst görs och vad man initialt kan göra för att stoppa upp den pågående hussvampskadan eller rötskadan.

Vi beställning skickas en förslutningsbar provpåse (1 per beställning/prov) samt ett förfrankerat brev för att skicka provet till laboratorium och mykolog som vi samarbetar med. 

Provpåsen kommer att markeras med ett unikt nummer som är kopplat till beställningen. Inga personuppgifter behöver anges när man sänder provet. Detta garanterar att tjänsten följer GDPR, personuppgiftslagen. 

Mykologen skickar svaret till oss och vi sänder uppgifterna vidare till beställaren via E-mail om inte annat önskas. Support medföljer.

Hussvampssanering och installation av avfuktare

Inom Optihus upptagningsområde utförs tjänsten hussvampssanering samt även installation av avfuktare. Skulle huset finnas utanför vårt fysiska upptagningsområde kommer tips kunna ges om annan aktör inom saneringsbranschen. 

Varför behövs avfuktare?

Vikten av rätt utförd sanering är mycket viktig om man fått ett positivt analyssvar. Även om saneringen lyckats bra så kommer en del sporer från hussvampen att ligga kvar i väntan på återkommande fuktigt klimat. Kan man med avfuktare hålla fukthalten nere i byggnadsmaterialet och utrymmen som torpargrund eller krypgrund o.s.v., skärs hussvampens nödvändiga och viktigaste livsförhållande bort. 

Mögelsanering kan krävas jämte hussvampssaneringen

Eftersom hussvampen kräver ett rejält fuktigt klimat för att kunna utvecklas så finns det ofta också mögel i utrymmet. Möglet börjar nämligen växa vid lägre halter av fukt än vad rötsvampar gör. Hussvampen och vissa mögelarter ses ofta samexistera. Därför behöver hussvampssanering ofta kombineras med mögelsanering

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Hussvampsanalys med hjälp av mykolog och mikroskop”