...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Mögeltest snabbtest på fem minuter, patenterat och licensierat

Detta Mögeltest är ett test som man själv kan hantera och utföra. Inom fem minuter har man svar om det är positivt eller negativt.

Mögeltestet har utvecklats för att utesluta vanligt mögel som finns i uteluften och istället avkänna mer än 32 varianter av mögel, som är vanliga i hus vid fuktskada eller vattenskada.

Det patenterade och licensierade snabbtestet kan användas för att detektera såväl dött som levande mögel.

Det går att testa direkt på misstänkt påväxt eller på vissa ytor i inomhusmiljön där lite damm samlats.

Support från Optihus ingår.

635kr

Så fungerar Mögeltest snabbtest

Snabbtestet är väl avvägt att endast kunna ge utslag för ett antal arter av mögel som är vanliga att finna i hus och fastigheter, där det är eller har varit någon typ av fuktskada

Testet är mycket enkelt att själv genomföra. Man drar ut topsen (swab) ifrån plasthylsan och drar swab över den yta som ska testas. Därefter förs swab tillbaka i plasthylsan och reagensvätskan trycks ned till swab. Korken skruvas av och man droppar ned vätska i de två analysplattornas runda fördjupning. 

Finns det antigen från aktuella mögelarter med i testet kommer två streck inom ca. fem minuter att framträda i testrutan. Då räknas mögeltestet som positivt. 

Läs längre ned i text där utförligare användarbeskrivning finns. 

De två testplattorna och de mögelarter som detekteras

Med i leverans finns en testswab och två analysplattor. Här beskrivs skillnaden mellan de olika plattorna och vilka mögelarter som detekteras i analysen.

Alexeter IAQ-Pro Stachybotrys och Aspergillus/Penicillium (Asp/Pen) testplattor använder två antikroppar i kombination, för att kunna detektera antigen från aktuella mögel. En av antikropparna består av kolloidalt guld.

När man drar mögeltestets swab över en yta där misstänkt mögel eller bara damm finns, kommer metaboliter från möglet att fastna på den. Reagensvätskan i toppen på plasthylsan kommer att hämta upp mögelmetaboliterna innehållande antigen. 

När man droppar ett prov i testplattornas droppskålar börjar provet blandas med den kolloidala guld-antikroppen. Vätskan rör sig längs utmed testremsan via kapillärverkan. Finns aktuellt mögelantigen i tillräcklig mängd fångar den andra antikroppen upp den kolloidala guld-antikroppen och binder denna. I mögeltestets fönster bildas då ett röd-brunt färgat streck.

För kontroll av att provet fungerar finns ett andra streck visualiserat. Två färgade streck krävs för positivt resultat.

Stachybotrys

Mögeltestet har förmåga att avkänna och vid tillräcklig mängd mögel ge positivt utslag för:

 • Stachybotrys; chartarum, echinata

Aspergillus Penicillium (Asp/Pen)

Snabbtestet har förmåga att avkänna och vid tillräcklig mängd mögel ge positivt utslag för:

 • Aspergillius; candidus, penicilloides, flavipes, restrictus, fumigatus, sclerotiorum, nidulans, sydowii, niger, terreus, ochraceus, unguis, versicolor
 • Chaetomium; globusum
 • Neosartorya; fisheri
 • Paecilomyces; Marquandii, variotii, viridis
 • Penicillium; aurantogriseum, glabrum, brevicompactum, marquandii, chyrosegenum, roqueforti, citrinum, spinulosum, corylophilum, variotii, crustosum, viridis, expansum

Mögeltestets känslighet

Alexeter snabbtest mögeltest är framtaget för att kunna ge utslag för ovan nämnda mögelvarianter som kan börja växa vid fuktskada eller vattenskada i hus och fastigheter. Både möglets sporer och konidier bär antigen som vid tillräcklig mängd ger utslag i testet. 

Mögeltestet ger utslag när en eller flera av mögelvarianterna finns i tillräcklig mängd för att nå testets tröskelvärde eller värden över det. 

För minimering av risken att testresultatet ger positivt utslag för vanliga utomhusmögel, har sådana arter inte tagits med i detekteringen. 

Användaranvisning

 • Hitta ett lämpligt ställe att ta mögeltesten. Sådant ställe är direkt mot en yta där man ser misstänkt mögel. Det kan också tas mot andra ytor där det samlats lite damm över en till flera månaders tid. Ska testet tas på lätt dammig yta så ska det ske vid innervägg minst 50 cm ovanför golvnivå. Lämpligt ställe är på en bokhylla, ovanpå en tavelram etc.. 

Bra ställen att ta mögeltester

 • Tänk på att mögeltestet endast ska användas på en testpunkt. Ta inte på flera ställen med samma swab. 

Så här hanteras swab när man med mögeltestet tar ett prov

 • Dra varsamt ut swab från plasthylsan. Gnugga topsen något mot det misstänkta möglet, alternativt dra den ca. 10 cm utmed lätt dammig yta. 

För tillbaka swab i plasthylsan och böj ampullen med vätska

 • För tillbaka swab i plasthylsan och böj sedan kapseln med vätska 90° grader åt två håll. Det gör att man därefter kan pressa på kapseln så att vätskan rinner ned till topsen. Låt vätskan komma i kontakt med topsen genom att lätt skaka plasthylsan och vänta en minut. Under tiden hålls plasthylsan lodrätt med kapseln uppåt och den vita korken nedåt.  

Droppa ned fem dropppar vätska från mögelprovet i vardera testplatta

 • Lägg testplattorna redo och skruva av den vita korken på plasthylsan. Droppa ned fem droppar vätska i vardera droppskål i plattorna. Detta görs genom att varsamt pressa på plasthylsan så som bilden visar, med ett tumgrepp. 
 • Vänta fem minuter innan avläsning sker.

Positivt eller negativt mögeltest

 • Om det efter drygt fem minuter endast visas ett streck i testplattan, betyder det att testet är negativt. Det har inte givit utslag för förhöjda mögelnivåer. 
 • Visas två streck i testplattan, betyder det att testet är positivt. Om strecket till höger är lite svagare framträdande än på bilden så kan det betyda svagt positivt svar. 
 • Om man väntar uppåt tio minuter eller längre och det bildas två streck kan det betyda ett falskt positivt svar. Så länge ska man alltså inte vänta med avläsning. Blir strecket utdraget eller ser smetigt ut riskerar svaret vara falskt. Det kan hända om man droppar för mycket vätska i testskålarna. 

Vid frågor om mögeltestet och resultatet

Det går bra att ställa frågor om snabbtestet och dess användningsområde samt annat relaterat längre upp på sidan under fliken ”ställ fråga”. 

Optihus finns också tillhands för personlig support via telefon eller mail. Vi har lång erfarenhet av detta mögeltest och frågor som kan uppkomma vid problem med fuktskada och mögel i hus samt hem. 

Se även det DNA mögeltest vi har i sortimentet. Med DNA teknologin för spårning och analys får man svar gällande mängder av individuella mögelarter och dess undergrupper. DNA-metoden skiljer sig således från detta snabbtest som endast kan visa negativt eller positivt svar, utifrån den samlade mängden antigen som uppsamlas med swab.

Recensioner

 1. Maria Leire

  Hej Jerker, vi bor i ett 70-talshus med ett antal riskkonstruktioner (krypgrund, oisolerad betongplatta, enstegstätad fasad, kallvind) och jag är orolig för vår inomhusmiljö och vill göra ett mögeltest. Vilket test ska vi välja? Räcker snabbtestet till en början eller är det lika bra att göra ett DNA-test? Är båda testen lika känsliga? Mvh Maria

  • Jerker Andersson

   Hej Maria,

   Snabbtestet är bra och framtaget efter att avkänna specifika ämnen från många aktuella mögelarter. Med detta mögeltest kan man inte urskilja skillnad i mängd mögel mellan de olika arterna. Det ger endast positivt eller negativt svar. DNA mögeltest är mer avancerat och analysen är rejält nyanserad, så som ges exempel på under den produktsidan. Valet mellan dessa mögeltesterna görs utifrån hur viktigt man tycker det är med svaret, om det ska vara nyanserat eller inte. DNA testet kan ge viss vägledning ifråga på vilka byggnadsmaterial eventuellt mögel växer.

   Tack för din fråga!

   Mvh Jerker

Lägg till en recension