...
Optihus AB
Optihus AB

Om företaget Optihus AB

Optihus AB med forskning för husägare och husköpare

Optihus AB är företaget som byggts upp genom forskning vilken startade 1991. Vid läsning i vetenskapliga rapporter fångades företagsgrundarens intresse för fuktrelaterade skador i hus och den hälsomässiga påverkan som därav kan ske. 

Tio år senare hade mycket kunskap inhämtats och en tankekarta inför vidare arbete ritats upp. Med pedagogik i åtanke skrevs ämnesövergripande artiklar inför att senare kunna lanseras som bok. Samtidigt startades enskild firma. Den offentliga företagsstarten dröjde till 2005 då annat förvärvsarbete var i vägen. 

Firman övergick 2008 i aktiebolag och fick ytterligare en delägare. Tidigt 2021 valde undertecknad att helt avträda sin roll i det aktiebolaget för att ta ett sabbatsår. 

Vid eftertanke bestämdes att fortsätta forskningen inom det mycket breda och många gånger komplexa området hus, för att om möjligt kunna hjälpa och bistå både husägare och husköpare.

Ur boktiteln ”Optimera din kunskap om hus” sprang företagsnamnet Optihus AB. Det bokmanus som tidigare sammanfattats och kontinuerligt uppdaterats går idag att ta del av på Optihus hemsida. 

Optihus vidareutveckling

Företaget ska vidareutvecklas med såväl breddande som fördjupande kunskap om hus. Ett nischat och handplockat utbud av tjänster och produkter presenteras under 2022.

Målet är att genom fortsatt forskning optimera kunskapen om hus, särskilt inom området fukt, kemiska ämnen, mögel, rötsvamp och lukt samt därtill relaterade ämnen. Vidare tas ett nytt branschgrepp genom en allt mer växande och unik köpa hus guide, sammanvävd med information som även gagnar de som redan äger ett hus. 

Grundläggande förståelse för aktuella husrelaterade frågor ska ges samtidigt som möjliga åtgärder med produkthänvisningar beskrivs. Referenser i källgranskande och möjligt fördjupande syfte vävs in i presenterade ämnesartiklar. 

Under artiklarna på hemsidan finns möjlighet att kommentera. Denna form av kommunikation är att se som en viktig del i vidareutvecklingen av Internetforumet. 

Internetbaserad butik

Produkterna kommer sedermera läggas ut i en väl genomarbetad och Internetbaserad butik. Planeringen med butiken är att den ska följa ursprungsinriktningen forskning och kunskap, med information som möjliggör att kund lättare och kostnadsbesparande tillses att själv kunna välja, förebygga, åtgärda, använda och installera.

Produkter kommer levereras via speditör till i stort sett hela Sverige. 

Internetbutiken och köp ska så långt det är möjligt följas upp med support för kund som önskar det. 

Tjänsteutbud

Tjänst kommer finnas vilken inbegriper support på distans vari övergripande rådgivning sker. 

Det fysiska tjänsteutbudet kommer från Optihus sida begränsas till ca. 15 mils resa från Ljungby räknat. Samarbetspartners kommer finnas i andra områden. 

Besök Optihus

För att besöka Optihus krävs förtida bokning och bokningsbekräftelse. Denna begränsning är till för att värna om optimal kundrelation och sådant som är relaterat rådande pandemi. 

För fördjupad kunskap om hur Optihus AB kommit till, klicka på företagsinnehavarens namn nedan. Länken går till en personlig och företagsrelaterad självbiografi. Då hemsidan är nylanserad finns även en del verksamhetsbeskrivning på startsidan.

Sponsor till CS CLUB SCHYSST

Optihus AB trädde i mars 2022 in som sponsor gällande ett projekt främst ämnat att nå barn och unga. Optihus arbetar för bättre boende-, lärande- och arbetsmiljö medan CS verkar för en stabilare emotionell och psykosocial miljö. Projektet ämnar motverka mobbning, främlingsfientlighet, rasism, våld, kriminalitet och droger. 

Mer om barn- och ungdomsprojektet kan läsas här: CS CLUB SCHYSST

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Här finns företag som Optihus AB samarbetar med

Samarbetande företag för givande kundnytta

Optihus täcker rent fysiskt ett arbetsområde om ca. 15 mil radie från Ljungby i Småland. När vi i den aspekten inte når ut till aktuellt hus eller fastighet kan andra företag ta vid. Efter många års samarbete och erfarenhetsutbyte har

Läs mer »
Plintgrund som grundläggning under hus

Plintgrund med dess fördelar och nackdelar

Plintgrunder förekommer under vissa hus och ekonomibyggnader. Många frågor har under åren strömmat in om hur fuktsäker en plintgrund är och hur man bör bygga densamma. Här ämnar vi ge övergripande svar.  Innehållsförteckning Vad är en plintgrund? Under en plintgrund

Läs mer »