...
Optihus AB
Optihus AB

Om företaget Optihus AB

Optihus AB med forskning för husägare och husköpare

Optihus AB är företaget som byggts upp genom forskning vilken startade 1991. Vid läsning i vetenskapliga rapporter fångades företagsgrundarens intresse för fuktrelaterade skador i hus och den hälsomässiga påverkan som därav kan ske. 

Tio år senare hade mycket kunskap inhämtats och en tankekarta inför vidare arbete ritats upp. Med pedagogik i åtanke skrevs ämnesövergripande artiklar inför att senare kunna lanseras som bok. Samtidigt startades enskild firma. Den offentliga företagsstarten dröjde till 2005 då annat förvärvsarbete var i vägen. 

Firman övergick 2008 i aktiebolag och fick ytterligare en delägare. Tidigt 2021 valde undertecknad att helt avträda sin roll som VD och ägare i det aktiebolaget för att ta ett sabbatsår. 

Vid eftertanke bestämdes att fortsätta forskningen inom det mycket breda och många gånger komplexa området hus, för att om möjligt kunna hjälpa och bistå både husägare och husköpare.

Ur boktiteln ”Optimera din kunskap om hus” sprang företagsnamnet Optihus AB. Det bokmanus som tidigare sammanfattats och kontinuerligt uppdaterats går idag att ta del av på Optihus hemsida. 

Optihus vidareutveckling

Företaget ska vidareutvecklas med såväl breddande som fördjupande kunskap om hus. Ett nischat och handplockat utbud av tjänster och produkter presenteras löpande.

Målet är att genom fortsatt forskning optimera kunskapen om hus, särskilt inom området fukt, kemiska ämnen, mögel, rötsvamp och lukt samt därtill relaterade ämnen. Vidare tas ett nytt branschgrepp genom en allt mer utvecklande och unik köpa hus guide, sammanvävd med information som även gagnar de som redan äger ett hus. 

Grundläggande förståelse för aktuella husrelaterade frågor ska ges samtidigt som möjliga åtgärder med produkthänvisningar beskrivs. Referenser i källgranskande och möjligt fördjupande syfte vävs in i presenterade ämnesartiklar. 

Under artiklarna på hemsidan finns möjlighet att kommentera. Denna form av kommunikation är att se som en viktig del i vidareutvecklingen av Internetforumet som sådant. 

Internetbaserad butik

Produkterna läggs i en väl genomarbetad och Internetbaserad butik. Planeringen med butiken är att den ska följa ursprungsinriktningen forskning och kunskap, med information som möjliggör att kund lättare och kostnadsbesparande tillses att själv kunna välja, förebygga, åtgärda, använda och installera.

Produkter levereras via speditör till Sverige och övriga länder inom EU. 

Information och köp av produkter följs så långt det är möjligt upp med support för kund som önskar det. 

Tjänsteutbud

Tjänst finns vilken inbegriper support på distans vari övergripande rådgivning sker. 

Det fysiska tjänsteutbudet kommer från Optihus sida begränsas till ca. 10-25 mils resa från Ljungby räknat, allt beroende på uppdragets art och omfattning. Samarbetspartners finns i andra områden. 

Besök Optihus

För att besöka Optihus krävs förtida bokning och bokningsbekräftelse. Denna begränsning är till för att värna om optimal kundrelation och sådant som är relaterat rådande pandemi. 

För fördjupad kunskap om hur Optihus AB kommit till, klicka på företagsinnehavarens namn nedan. Länken går till en personlig och företagsrelaterad självbiografi. Det finns även en del verksamhetsbeskrivning, syfte och mål beskrivet på startsidan.

Sponsor till CS CLUB SCHYSST

Optihus AB trädde i mars 2022 in som sponsor gällande ett projekt främst ämnat att nå barn och unga. Optihus arbetar för bättre boende-, lärande- och arbetsmiljö medan CS CLUB SCHYSST verkar för en stabilare emotionell och psykosocial miljö. Projektet ämnar motverka mobbning, främlingsfientlighet, rasism, våld, kriminalitet och droger. 

Mer om barn- och ungdomsprojektet kan läsas här: CS CLUB SCHYSST

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda