...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus börjar blogga om för verksamheten relevanta ämnen

Smarta bloggen hos Optihus
Optihus börjar blogga smart! Ett företag år 2022 som verkligen vill komma framåt och ge så mycket det går, bör vara med gällande forskning och nyheter. Samtidigt är det viktigt att inte lägga sig för mycket till ro, särskilt inte då det finns mer att göra inom något område. Inom området med hus och därtill relaterad hälsa finns verkligen saker att ta tag i. Här i bloggen kommer kortare inlägg göras, vilka ska relateras till verksamheten och den verklighet vi befinner oss i. Hela arbetet ska vara väl progressivt balanserat, baserat på kunskap, forskning och historisk tillbakablick.

Innehållsförteckning

Företagsstarten

Det har gått ungefär som planerat med att starta upp Optihus AB. Det är mycket att ta reda på och göra när en verksamhet ska växa fram. Med god erfarenhet sedan forskningsstarten 1991 och företagande inom branschen sedan i början av 2000-talet, har starten dock kommit att få luft under vingarna tidigt.

Det har visat sig att ett ömsesidigt förtroende finns kvar gällande många gamla kontakter, kunder och leverantörer. En fjäder i mössan till alla fina människor undertecknad mött och fortsätter möta. 

Vad är meningen med bloggen?

Bloggen är ämnad att vara en förlängning av företagskonceptet i alla dess delar.

Att lägga notiser i sociala media är en bra och tidsenlig sak men där drunknar inläggen alldeles för snabbt hur viktiga de än är.  

Här fyller bloggen en smart funktion för att kunna hålla aktuella ämnen uppe vid ytan. Samtidigt går det lätt att pinga om viktig uppdatering av en artikel, eller lägga ut nyheter alternativt informationsstärkande texter. 

Kommunikationsmöjlighet

Bloggen kommer öppna upp kommunikationsmöjlighet genom kommentarsfältet längre ned i varje inlägg. Där kan alla och envar hjälpa till att lyfta fram information och berätta om sina erfarenheter samt sin kunskap. Det är tillsammans som vi lyfter flygplanet för att få fågelperspektiv och bättre veta var vi ska landa i det hela. 

Även om man inte kommer till en slutlig ståndpunkt eller sammanfattning direkt, ger bloggkommentarer möjlighet att mellanlanda och tanka nytt bränsle inför vidare färd mot målet. 

Det ska i samspelet som kommentarer innebär vara helt ok att inte ha samma ståndpunkt. Så länge kommentarerna är skrivna med respekt för andra personer och för ämnet i sig är olika åsikter att se som vidareutvecklande. 

En kommentar behöver granskas och godkännas innan publikation. Det undanröjer såväl spam som obetänksamhet och påhopp. 

Forskning

Det kommer varje dag och varje vecka ut forskning som berör Optihus informations- och verksamhetsområde. Särskilt viktig forskning kan antingen bli föremål för blogginlägg eller en längre artikel, vilken kommer flaggas bl.a. från bloggen. 

Tyvärr befinner vi oss i ett industriellt system där forskare inte blir beviljade forskningsanslag hur viktigt deras forskningsområde än är. Industrin och andra aktörer kan däremot sponsra forskning vars slutresultat drar åt deras åsiktsinställning och ekonomiska vinning.

Därför anser Optihus att det behövs fristående röster som agerar likt en seriös forskare eller journalist, vilket innebär att så många faktorer som möjligt lyfts fram för granskning.

Bloggen ska inte vara någon form av s.k. ”cherry picking”, där enbart sådant som passar en själv eller åsiktskorridoren får skrivas om. Alla ”bär” ska lyftas fram, såväl söta som sura, omogna som mogna. Det handlar om äkta, ärlig och fristående forskning, likt rörande begreppet sjuka hus. Allt annat måste ses som osmart. 

Uppbackning gällande guiderna

Genom Optihus artiklar byggs strukturerade guider upp, i synnerhet riktade till husägare och husköpare. Allt material baseras förutom på forskning och arbete även på ett tidigare bokmanus döpt till ”Optimera din kunskap om hus”. 

Inlägg i bloggen kommer fånga och presentera samt sammanlänka viktig kunskap rörande den totala guiden. 

Hus relaterat till konstruktioner och fuktskaderelaterade ärenden har för bästa överblick delats upp i avgränsade artiklar. Dock är dessa artiklar många gånger väldigt närstående varandra sett till hur det fungerar i praktiken. Bloggen kommer användas som en brygga mellan de olika ämnena för att på ett pedagogiskt sätt förklara och visa in på vidare möjlighet att förskansa sig kunskap. 

För dig som vill starta resan att lära mer om ditt hus eller det hus som blir ett möjligt köpeobjekt, finns en kanske Sverigeledande köpa hus guide redan presenterad. Den är ännu inte komplett men gör att såväl inspektörer som privatpersoner kan inhämta mer fakta.

Vad vill du att Optihus ska blogga om?

Önskemål och tips tas gärna emot. Allt kan inte göras på en och samma dag men genom att lyssna vill vi lära och bli ännu smartare. Blir vi med hjälp av dig smartare kommer detta speglas genom att du hjälper oss att hjälpa mer och fler. Det går också att sammanfatta med orden ”det är tillsammans vi kommer framåt”.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda