...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus AB prisas i Scandinavian Business Awards 2023

Optihus AB vinner utmärkelse för bästa Hem Ventilation & Fuktforskningsföretag i Sverige.
För tredje året i rad körs Scandinavian Business Awards. År 2023 föräras Optihus AB med utmärkelse för bästa "Hem Ventilation & Fuktforskningsföretag - Sverige"

Innehållsförteckning

Scandinavian Business Awards 2023

För några månader sedan fick vi ett mail som berättade att EU Business News med säte i England, hade nominerat Optihus AB till Scandinavian Business Awards 2023. 

Det är tredje året på rad som utmärkelser utdelas till företag som inom sin bransch sticker ut på positivt sätt. 

Häromdagen kom ytterligare ett mail, denna gång ett gratulationsmail. 

Optihus tilldelades utmärkelsen

Best Home Ventilation & Moisture Research Company 2023 – Sweden
(Bästa Hem Ventilation & Fuktforskningsföretag 2023 – Sverige)

Pressmeddelande med alla företag som fått utmärkelser inom sin bransch släpps under sommaren. 

Information om utmärkelsen

Scandinavian Business Awards 2023 syftar till att sätta fokus på företagets position som innovatör och ledare inom det skandinaviska affärslandskapet, samtidigt som information når potentiella klienter och kollegor om att din visade excellens väcker uppmärksamhet från hela Norge, Sverige och Danmark.

Så sker nomineringsarbetet

Teamet tog del av all stödjande dokumentation som tillhandahålls via nominerande. Dessutom var våra engagerade forskare också till hands och förberedde en ärendeakt för din räkning, via meritorienterad forskning om offentliga källor.

Pristagare måste kunna visa expertis inom sitt område, engagemang för kundservice och tillfredsställelse, och engagemang för spetskompetens och kvalitet.

Detta tillvägagångssätt har gett oss mycket framgång och beröm under hela användningen och framtvingar vår ståndpunkt att vinnare inte bestäms av rösternas popularitet, utan av deras bidrag till sin sektor.

Våra ord om utmärkelsen

Det är tacksamt och glädjande att få en sådan utmärkelse. Det ger jämte alla positiva tillrop från nöjda kunder och läsare ett ökat driv att forska vidare och ge ännu mer framöver. 

Mer finns att göra inom områdena vi har blivit tilldelade utmärkelsen. Främst måste kunskapen nå så många som möjligt, för att kunna fungera preventivt ifråga fuktskador och därtill relaterad ohälsa i hus. Ventilation och t.ex. avfuktare är en del i det sammantagna arbetet. 

Kunskapen måste kunna nå målgrupperna på ett lättförståeligt sätt. Ju tidigare vi kan leverera den idag omfattande kunskapsbanken desto bättre är det. Just med den tanken och målet har en unik Köpa Hus Guide sammanfattats, vilken också direkt kan användas av de som redan äger ett hus. 

Grattis till alla vinnare inom sina företagssegment och andra duktiga företagare! Vi kan, vi vill och vi gör det, var för sig och tillsammans!

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

OBO - Ospecifik byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är ett relativt nytt begrepp som beskriver initial misstanke om att olika förhållanden i hus och fastigheter föranleder ohälsa. Med ospecifik menas i korthet att det efter utredning inte går att fastställa byggnadsrelaterade eller verksamhetsrelaterade

Läs mer »
BRO - Byggnadsrelaterad Ohälsa

BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRI Building Related Illness)

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har blivit allt vanligare i vår moderna värld. Under begreppet sammanfattas och beskrivs en rad olika byggnads- och fuktskaderelaterade orsaker till de symtom och hälsoeffekter som följer på vistelse i aktuella hus. Ofta är det svårt att

Läs mer »