...
Optihus AB
Optihus AB

Optisil® är nu ett registrerat varumärke godkänt av PRV

Optisil är ett av Optihus AB registrerat varumärke
En tanke med Optihus AB är att bygga ett enhetligt och nytänkande koncept. En del i detta arbete är att även registrera egna varumärken. Det första av dem blev nyligen godkänt och registrerat av PRV - Patent och registreringsverket. Här presenteras Optisil®.

Innehållsförteckning

Vad är Optisil®

Optisil är ett registrerat varumärke som ska sammanfalla väl med Optihus verksamhet och produktutbud. Det är registrerat under följande varugrupper och undergrupper:

1: Vattenreningsmedel; mögelförhindrande kemikalier för förebyggande av mögeltillväxt; kemikalier för
användning vid rening av vatten; kemiska tillsatser för användning vid desinfektion av vatten.

3: Mögelborttagningsmedel.

5: Desinfektionsmedel; desinfektionsmedel för hushållsbruk; rengöringsmedel för desinfektion [inte tvål];
preparat för utrotning av svamp och mögel; preparat för utrotning av mögel.

37: Desinfektion av ytor i byggnadsinteriörer.

40: Behandling mot mögel; mögelförebyggande behandling av tyger; mögelförebyggande behandling av
kläder; mögelhämmande behandling.

Optisil® desinfektion är första produkten att lanseras

Med mycket god erfarenhet och med miljövänlighet samt effektivitet i åtanke har vi nu en egen desinfektionsprodukt i lager. 

Optisil® etikett

Desinfektionsvätskan baseras på högkvalitativt elektrokolloidalt silver. Till skillnad från många andra desinfektionsvätskor skadas inte huden vid kontakt. Själva vätskan ställer inga krav på personligt skydd vid användande. Däremot nås en i flera steg väldigt god effekt mot mögel, mikrosvamp, bakterier och virus. Forskning har visat att resistenta bakteriestammar såsom MRSA effektivt slås ut. 

Optisil® desinfektion är godkänd för vattenrening av dricksvatten och för desinfektion av ytor på byggnadsmaterial. 

Fler vätskor är på väg framöver

Ett bra koncept stressas inte fram utan planeras noga och avvägs innan det trycks på knapparna. 

Desinfektionsvätskan som redan är lanserad täcker inte upp alla varugrupperna ovan. Det är meningen att även saneringsprodukter ska tas fram. 

Det är väsentlig skillnad mellan de olika produktgrupperna. Läs mer om skillnaden mellan desinfektion och sanering.

Optihus miljöarbete

Optihus verkar för en bättre inomhusmiljö. Med i arbetet finns också ett grundläggande miljötänk. Det vi gör nu lämnar vi över till våra barn. De kommer att ärva en ”kemisk soppa” som eskalerat sedan mitten av 1800-talet och i synnerhet sedan efterkrigstiden vid mitten av 1900-talet.

Vissa av de kemiska ämnena som länge och flitigt använts, klassas som POP – persistenta i naturen och det kommer inte gå att få bort dem. Ett exempel är de ämnen som medfördes i klorfenol t.ex. pentaklorfenol, vilket användes som träskyddsmedel fram till förbudet 1978.

Just av denna anledningen måste vi hitta vätskor för desinfektion och sanering som ger så låg miljöpåverkan som möjligt. Viktig är också att använda medel som inte skapar resistens hos mögel och bakterier. Resistensframkallande medel har använts tillräckligt som biocider och fungicider.

Just därför har mögel på våra åkrar nu börjat bli resistent. Tråkigt nog kan dessa mögelarter bli invasiva. När läkare försöker medicinera mot mögelsvampen så tål den medicinen, just för att det är samma eller närliggande ämnen i den (azoler) som i det man länge sprayade ut över grödorna. 

Det finns många anledningar att undvika sjuka hus. Inte minst är våra barn känsligare för exponering. Ett kompletterande sätt att förebygga och åtgärda är att använda Optisil®.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat