...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda och har en plan för att skydda huset. Här går vi igenom olika åtgärder och råd för att minska risken för översvämningar och vad som kan göras om olyckan ändå inträffar.

Innehållsförteckning

Förstå översvämningsrisken

För att kunna skydda huset mot översvämningar är det viktigt att förstå översvämningsrisken i området. Det kan man få reda på genom undersökning om hur tidigare översvämningar har påverkat området och genom att följa SMHI:s väderprognoser.

MSB – Myndigheten för samhällsbyggnad [1] har en dedikerad översvämningsportal, samtidigt som kommunens webbplats samt personliga information kan vara en bra källa för att få information om översvämningsrisken och hur vattenläget ser ut där huset är beläget.

Ett tips är att ha koll på grundvattennivån och på eventuellt inverkande vattendrag och sjöar. 

Har man bott en tid i huset så finns kanske redan kunskapen. Som potentiell köpare av hus är det viktigt att samla in den kunskap som behövs för ett framtida tryggare boende samt för att göra ett prisvärt köp. Hör med säljaren samt kanske även med grannarna om hur läget är. 

Översvämningssäkra huset

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att skydda hus och hem mot översvämningar. Här är några råd och åtgärder att överväga:

Rensa och underhåll dagvattensystemet

Ett väl fungerande dagvattensystem är avgörande för att förhindra översvämning. Se till att rensa och underhålla hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar regelbundet för att undvika att de blir igensatta. Om vattnet inte kan rinna och ledas bort ordentligt från husets grundläggning kan det leda till inträngning i huset.

Rätt markförberedelse

En viktig åtgärd för att minska risken för översvämningar är att se till att marken runt huset är rätt förberedd. Se till att marken lutar bort från huset för att leda bort vatten från grunden. Man kan också överväga att anlägga dränering för att hjälpa till att leda bort vatten från huset.

Sätt backspärrar i avlopp

När avloppssystemet översvämmas kan det i värsta fall leda till att avloppsvatten trycks bakvägen upp genom golvbrunnar.

En översvämmad källare där avloppsvatten kunnat trycka in bakvägen genom golvbrunn

För att motverka kan backspärr också kallad backventil installeras. Den stänger om avloppsvatten skulle börja gå bakvägen. 

Skydda källare och krypgrund

Källare, torpargrundkrypgrund och platta på mark är ofta extra sårbara för översvämningar eftersom grundläggningarna ifråga ligger under eller i höjd med marknivå.

För att minska risken för vattenskador i källaren, torpargrunden och krypgrunden går det att installera en dränkbar pump för att snabbt pumpa ut vatten om det börjar tränga in. Se också till att eventuella källarfönster eller ventiler som krypgrundsventiler inte placeras så att vatten kan rinna in. Ventiler för friskluft bör inte placeras i marknivå utan istället en bit upp. 

Bygg barriärer

Om man vet att huset ligger i ett riskområde för översvämningar kan det vara bra att förbereda genom att ha sandsäckar tillhands och bygga barriärer när det behövs.

Sandsäckar kan läggas som barriärer mot översvämning

Sandsäckar kan användas för att skapa en barriär mot vatten och motverka att det tränger in. Se till att ha tillräckligt med sandsäckar och att kunskap finns om hur en korrekt barriär byggs. 

Skapa hemberedskap

Det är också viktigt att vara förberedd på en eventuell översvämning genom att skapa hemberedskap. Se till att det finns tillräckligt med mat, vatten och nödvändiga förnödenheter för att klara uppehället i minst en vecka om strömavbrott eller andra störningar i samhället inträffar. Ha också en plan för kommunikation med andra och för att kunna få information från media och myndigheter under en kris.

Försäkringsskydd

Kontrollera även försäkringsskyddet för att se till att det täcker översvämningsskador. Se över vad försäkringen täcker och kontakta försäkringsbolaget om det finns frågor eller om det behöver göras ändringar i försäkringsskyddet.

Vad göra vid översvämning?

Om en översvämning inträffar är det viktigt att agera snabbt och följa råd samt instruktioner från räddningstjänst och myndigheter. Här är några åtgärder att överväga vid en översvämning:

Sätt säkerheten först: Se till att du och din familj är i säkerhet och undvik att vistas i översvämmade områden.

Stäng av el och gas: Om vattnet når el- eller gasanläggningar i huset är det viktigt att stänga av elen och gasen för att undvika risk för elchock, gasläckage och brand.

Pumpa ut vatten: Om källaren har översvämmats går det använda en dränkbar pump för att pumpa ut vattnet. Se till att rätt utrustning finns och följ säkerhetsföreskrifterna för att undvika skador.

Ta bilder och dokumentera skadorna: Innan sanering och åtgärder av skadorna är det viktigt att dokumentera genom att ta bilder och noga anteckna samt föra datum i anteckningarna. Detta kan vara till hjälp vid kontakt med försäkringsbolag för att rapportera skadorna. Spar kvitton på utgifter i samband med åtgärder.

Rengör och sanera: När vattnet har dragit sig tillbaka är det viktigt att rengöra och sanera huset ordentligt för att undvika skador av fukt, lukt samt mögel och vidare emissioner samt kontamination. Använd rätt skyddsutrustning och följ rekommendationer och råd från myndigheterna.

Ring in saneringsfirma om det känns tryggare, eller hör med försäkringsbolaget om vilka åtgärder och kontakter som ska tas. 

Kontakta försäkringsbolaget: Rapportera skadorna till försäkringsbolaget så snart som möjligt och följ deras instruktioner för att hantera skaderegleringen. Vänta dock inte ut försäkringsbolaget för länge gällande behövd avfuktning.

Mögel, rötsvamp och bakterier

Fukt och vatten är det som krävs för att mögel och bakterier som aktinomyceter samt mykobakterier ska kunna gro och bilda kolonier. 

När sporerna från dessa mikrober avkänner ett tillräckligt gynnsamt klimatförhållande så startar tillväxt redan inom ett par dygn. Det är därför viktigt med snabb och korrekt insats. Är man förberedd så går det ofta att undvika att hela huset blir kontaminerat av de metaboliter som möglet och bakterierna sprider under sin tillväxt. 

Fekala bakterier är andra typer av bakterier som kan spridas från avlopp då det trycker upp vatten bakvägen i avloppet. 

Rötsvamp är ytterligare en mikrob som lätt kan börja växa när byggnadsmaterial blir vått. Att låta en husgrund och andra konstruktioner självtorka är ett dåligt alternativ, som ofelbart leder till mögel, bakterier och kanske även rötsvampar som äkta hussvamp eller källarsvamp m.fl..

Avfuktare är viktig

Ponera att det sker översvämning av källaren med följd att det ställer sig vatten en bit upp från golvet. Finns installerad avfuktare och om avfuktaren placerats en bit upp i källarrummet, kommer avfuktningen att ta hand om vattenångan innan den hinner påverka byggnadsmaterial ovan vattnet. 

I krypgrund och torpargrund brukar vi rekommendera att installerad sorptionsavfuktare om möjligt placeras en bit upp ifrån marknivå, just för att inte skadas och för att kunna vara fortsatt verksam, för att skydda trossbotten med dess isolering då översvämningen är framme. 

Avfuktning måste vara tillräcklig

När byggnadsmaterial torkas ut måste det gå så snabbt som möjligt. Handlar det om betong kommer det att ta sin tid. Avfuktningen får inte avslutas för tidigt. Det går att använda speciellt anpassad fuktmätare för kontroll av att avfuktningsåtgärden är tillräcklig. 

Se upp med att använda avfuktare för trycktorkning eller sugtorkning av golvbjälklag med fuktkänslig isolering. Det bildas lätt mögel och bakterier i isoleringen och mot reglar etc. av trä. Som bäst öppnas golvkonstruktionen upp för att våt isolering ska kunna tas bort och mögelsanering samt avfuktning av regelverket ska kunna göras. 

Om elen måste brytas kan portabel elgenerator/elverk behövas för drift av avfuktaren. Detsamma gäller pump för evakuering av vattnet. 

Nämnas ska för bra avfuktning att avfuktare av typen sorptionsavfuktare fungerar bäst i svalare miljö medan typen kondensavfuktare är ämnad för och bäst fungerande i varmare miljö.

Sump-pump är en fin lösning

Om översvämningsrisken är uttalad och återkommande går det att anlägga en så kallad sump-pump. Det görs genom att sänka ned en perforerad spann eller mindre tunna under golvnivå i källare och under marknivå i krypgrund och torpargrund.

Här syns en sump-pump som är en nedsänkt vattenpump i ett källargolv

Pumpen som sätts i spannen kommer automatiskt att aktiveras när vatten börjar fyllas upp. Pumpen är försedd med en slags flottör för ändamålet att vara självstartande vid behov. 

Byt ut allt vattenskadat byggnadsmaterial

Det är för hälsans och husets bästa viktigt att byta ut allt enkelt utbytbart byggnadsmaterial som blivit vattenskadat. Som ovan nämnt kommer mikrober som mögel och bakterier snabbt att etableras. Samtidigt avger fukt- och vattenskadat material ofta emissioner, som jämte mikrobernas metaboliter inte är hälsosamma att exponeras för

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här