...
Optihus AB
Optihus AB

Etikett: Acetec

Acetec tillverkare av avfuktare och ventilationsaggregat

Acetec är ett innovativt företag som tillverkar avfuktare och ventilationsaggregat. Fabriken är stationerad i natursköna Älvsbyn där de kommit att bli en betydande arbetsgivare och ikon.

Grundaren till Optihus fick första kontakten med Acetec 2005 och känner företaget samt produkterna därmed väl. Här följer en kort företagsbeskrivning vilken ämnar berätta om varumärket. 

Innehållsförteckning

När bildades Acetec?

Acetec AB har sina rötter i ventilationsbranschen allt sedan 1988. Företagsgrundaren Hans Björk visade sig vara en så pass hängiven innovatör att hans vägvinnande lösningar satte ny standard inom branschen. 

Ett antal år senare sålde Hans Björk sitt företag och tog efter en tid upp intresset för avfuktare av typen sorptionsavfuktare. Även här gjordes framsteg och det tog inte heller lång tid innan nya ventilationsaggregat återigen började tillverkas.

Acetec övergick i aktiebolagsform 2009 och en ny delägare i form av Henrik Oskarsson trädde in. Henrik tilldelades rollen som VD medan Hans fortsatte som Teknisk Chef. 

Företaget idag

Sedan starten har ett imponerande avancemang gjorts. En egen högteknologisk maskinpark har byggts upp, personalresurser och kompetens har strömmat till och de tekniska systemen finslipas för att hänga med i utvecklingen och även leda densamma. 

Den 27 juni 2022 offentliggjordes att delar av företagets andelar förvärvats av det väl ansedda Svevik Industri AB. Läs mer om att Svevik förvärvar del i Acetec.

Ledord

När man tar del av Acetecs hemsida framgår det snabbt att kvalitet eftersträvas.

I en presentationsvideo nämns att de drivs att vara bäst på det de gör. Vidare berättas att de byggt upp verksamheten med en mix mellan människa och maskin, då det ger en effektiv och flexibel produktion. 

Känslan av att kunden står i fokus är stark. I företagslokalerna finns en avdelning för personlig service och support. Det går att kontakta Acetec med såväl små som stora frågor. 

Vad tillverkar Acetec?

På de löpande banden i fabriken rullar många avfuktare, ventilationsaggregat och luftrenare från station till annan, innan de via speditörer lämnar fabriken till olika grossister, återförsäljare och privatpersoner.

Avfuktarna är speciellt framtagna för att kunna fungera bra och ha god avfuktningskapacitet i svala utrymmen i hus och fastigheter. Tekniken som används gör att avfuktarna kallas sorptionsavfuktare

Istället för att kondensera vatten vilket sker i kondensavfuktare binds fukten tillfälligt ett ett absorberande material inne i avfuktaren för att sedan fläktas ut som vattenånga. 

Sorptionstekniken har Acetec lyckats förfina genom sitt idoga utvecklingsarbete. Energiprestandan har löpande setts över samtidigt som ett energibesparande smart hygrostatsystem tagits fram. 

Acetec satte med sin avfuktarstandard tydliga avtryck på marknaden där de tagit stora marknadsandelar. Ett exempel på popularitet är att avfuktaren EvoDry PD allmänt kommit att kallas för krypgrundsavfuktare och vindsavfuktare. 

Spannet av sorptionsavfuktare sträcker sig från marknadens minsta upp till större professionella aggregat för krävande avfuktningsapplikationer. 

Ventilationsaggregat är Acetecs andra ben. Här har man kommit att bygga upp ett imponerande sortiment med fina och tekniskt utpräglade ventilations- samt värmeåtervinningssystem. Energiåtervinningsprestandan är på topp.

I oktober 2021 Eurovent-certifierades samtliga av Acetecs ventilationsaggregat. Certifieringen är en garanti för kunden att teknisk data och teknisk information som redovisas stämmer överens med verkligheten. 

Vidare finns också tillverkning av ozonaggregat samt luftrenare. 

Hur kom Optihus och Acetec i kontakt?

Undertecknad har tidigare startat och i 15 år drivit ett saneringsföretag som började handla avfuktare av Acetec 2005. Under åren fram till 2020 blev det många tusen sålda samt installerade sorptionsavfuktare. Därefter avyttrade undertecknad sin del i det saneringsföretaget för att ta ett sabbatsår. Optihus startade upp verksamhet som ett jubileumsföretag i januari 2022 och en vidare kontakt med Acetec kändes självklar. 

Som återförsäljare och installatör måste man kunna lita på leverantörerna. Med erfarenhet kan nämnas att det inte alltid med alla varit så enkelt och tryggt som med Acetec. Slutkund måste stå i fokus och tillsammans med Acetec går det målet med bravur att uppfylla. 

Se även videon som kort förklarar deras inställning och tillverkning. Allt matchar, såväl människa som maskin och faktiskt också musiken. Det är lagom tempo och ändå högst progressivt samt snyggt driv framåt.

Avfuktare i serien EvoDry samt luftrenare från Acetec

Acetec har valt att låta sina sorptionsavfuktare ingå under kategorinamnet EvoDry. Nedan ses det urval som Optihus lagerhåller och kan låta installera eller leverera inom kort. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat